Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

3.3 Arxiu i Gestió Documental

 

És un servei bàsicament intern especialitzat en la gestió, el tractament i la custòdia de la documentació que produeix i ha produït el Consell Comarcal en l’exercici de les seves activitats.

Alhora, és un servei extern en la mesura que és el responsable de facilitar la consulta pública i gratuïta dels fons del Consell Comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A la ciutadania en general, especialment a les persones vinculades a l’àmbit de la investigació.

Compromisos vers la ciutadania

 • Proporcionar informació general i sistemàtica de forma immediata a l’usuari presencial i no presencial sobre fons del Consell Comarcal i serveis que ofereix l’Arxiu, i en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la recepció d’una sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar informació i assessorament especialitzat a l’usuari presencial i no presencial en un termini no superior a 10 dies hàbils de la sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar la documentació sol·licitada en consulta en un termini màxim de 3 dies hàbils.
 • Disposar, en el dia i l’hora establerts per a la visita, de tota la documentació demanada, que s’hagi pogut localitzar i que resti en el dipòsit de l’arxiu, a la sala de consulta.

Drets de les persones usuàries

 • Accedir de forma lliure i gratuïta a l’arxiu amb les condicions que disposa la normativa vigent.
 • Rebre informació i assessorament especialitzat sobre els fons i els serveis de l’arxiu.
 • Accedir a la consulta dels fons conservats del Consell Comarcal prèvia acreditació i acceptació de les normes bàsiques de la sala de consulta.
 • Accedir als documents i a la seva reproducció d’acord amb el que preveu la normativa interna d’accés, consulta i reproducció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat que són necessàries per a la consulta del fons.

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar els documents amb cura, mantenir-ne la integritat i no modificar el seu ordre intern per garantir que puguin ser consultats per futurs usuaris.
 • Contribuir a aquesta preservació respectant la normativa i els procediments establerts.
 • Respectar la legislació en matèria de propietat intel·lectual en reproduccions d’obra original.
 • Citar la documentació de l’arxiu amb les referències corresponents.
 • Contribuir a mantenir un entorn adient per a l’estudi i la investigació.
 • Fer un ús correcte dels equipaments i de les instal·lacions.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït, a excepció de les taxes de reproducció establertes en l’Ordenança fiscal núm. 2 del Consell Comarcal.

Més informació

Destaquem