Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4.1.4 Gestió del transport escolar

Ensenyament

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per gestionar la xarxa del transport escolar col·lectiu per a l’alumnat de la comarca i l’alumnat d’altres comarques escolaritzat en escoles de l'Alt Penedès.

 • Transport escolar col·lectiu (TEC). Cobreix el servei de transport escolar gratuït per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en un centre educatiu proposat pel Departament d’Ensenyament ubicat en un municipi diferent del seu municipi de residència per manca d’oferta del seu nivell educatiu.
 • Transport escolar no obligatori (TENO). Cobreix el servei de transport escolar de copagament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en el seu municipi de residència o escolaritzat en un centre no proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, quan el nombre d’alumnes transportats ho permet.

Funcions:

 • Definició del funcionament del servei.
 • Licitació i la contractació de la gestió del servei.
 • Gestió de les altes i baixes, els canvis de parada i les incidències en el servei.
 • Gestió dels cobraments als usuaris amb servei de transport escolar no obligatori.
 • Pagaments als proveïdors.
 • Seguiment del servei.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A les famílies dels/les alumnes escolaritzats/ades en centres educatius de l’Alt Penedès i que tenen dret al servei.

Compromisos

 • Establiment d’unes condicions de licitació i de contractació de la gestió del servei en funció de la tipologia i de les necessitats del servei a cobrir.
 • Planificació de la xarxa de transport escolar per a cada curs escolar, d’acord amb l’actualització de les sol·licituds i dels horaris dels centres.
 • Col·laboració amb les direccions dels centres per al bon funcionament del servei (jornades intensives, canvis d’ubicació de les parades de destí als centres escolars, intercanvis amb alumnes d’altres escoles, incidències de comportament dels alumnes).
 • Col·laboració amb els ajuntaments dels municipis on hi ha parades de transport escolar per realitzar els reajustaments que siguin necessaris per a la millora del servei.

Drets de les persones usuàries

 • Els que s’especifiquen a la normativa específica reguladora del servei i que es poden consultar al portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal.
 • Transport escolar col·lectiu. Si es compleixen les condicions d’accés, es té dret a tenir plaça en un vehicle destinat al transport escolar.

Deures de les persones usuàries

 • Els que s’especifiquen a la normativa específica reguladora del servei i que es poden consultar al portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal.
 • Proporcionar la documentació establerta en el tràmit d’accés i la que li pugui ser requerida amb posterioritat pel Consell Comarcal.

Cost per a les persones usuàries

Més informació

Destaquem