Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4.1.6 Escola de Música de l'Alt Penedès

Ensenyament

L’objectiu principal de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP) és facilitar l’accés a la formació musical de qualitat a la ciutadania dels petits i mitjans municipis, d’una manera propera i oberta a la diversitat d’interessos. També vol ser un eix cultural vertebrador que uneixi i cohesioni la ciutadania, les famílies i els nens i les nenes dels diferents municipis i que dinamitzi activitats culturals a la comarca. És una escola descentralitzada; actualment té 13 aules en funcionament i 18 ajuntaments adherits al projecte.

L’EMAP dota el seu alumnat de recursos i competències per a la pràctica i el gaudi de la música de manera individual i, sobretot, grupal. A més, és una escola musical de base, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que ofereix ensenyaments no reglats, i des de la qual qualsevol alumne/a pot preparar-se per accedir a un Conservatori o una Escola de Música de Grau Professional o Superior.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als ajuntaments de l’Alt Penedès.
 • A la ciutadania dels municipis adherits a l’EMAP.

Compromisos

 • Fer possible la iniciació a la música a totes les edats.
 • Les formacions instrumentals i els conjunts de l’EMAP participen en les activitats proposades pels municipis de l’Alt Penedès.
 • Descobrir, preparar i animar els/les joves amb aptituds per cursar estudis professionalitzadors en l’àmbit de la música.

Drets dels ajuntaments

 • Els establerts en els convenis signats amb el Consell Comarcal.
 • Gaudir d’activitats musicals que col·laborin a la dinamització cultural del municipi.

Drets de l’alumnat

 • Rebre una formació musical de qualitat.
 • Participar en el funcionament i la vida de l’escola.
 • Participar en les formacions musicals intermunicipals.

Deures dels ajuntaments

 • Els establerts en els convenis signats amb el Consell Comarcal.
 • Participar de forma activa en el projecte.

Deures de l’alumnat

 • Sol·licitar la inscripció i demanar els diferents serveis segons els tràmits establerts al Portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal.
 • Fer un bon ús dels materials i les instal·lacions.
 • Participar de forma activa.
 • Respectar l’alumnat i el professorat i complir el programa d’estudis.

Cost per als ajuntaments
S’estableix, per a cada curs escolar, a l’addenda econòmica del conveni signat entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i cada ajuntament.

Cost per a l’alumnat
El que s’estableix a l’Ordenança fiscal núm. 6 del Consell Comarcal.

Més informació

 

Destaquem