Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d'Habitatges de Lloguer

Habitatge

Manteniment d’una Borsa d’Habitatges de Lloguer de l’Alt Penedès pròpia, a disposició de les persones propietàries i de les persones que volen viure de lloguer.

Gestió i el seguiment dels contractes de lloguer dels habitatges de la Borsa.

Assessorament sobre les condicions que han de complir el habitatges per ser llogats i sobre els funcionament de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Assessorament per a la millora dels contractes de lloguer i resolució de dubtes.

Gestió de microcrèdits per facilitar l'accés o per evitar la pèrdua d'habitatges llogats a través de la Borsa.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès en general.
 • A les persones que tinguin un habitatge per llogar a l’Alt Penedès.

Compromisos vers les persones usuàries

 • Mantenir actualitzada la informació de la Borsa.
 • Garantir que els habitatges inscrits a la Borsa compleixin les condicions legals i administratives per ser llogats
 • Garantir que els habitatges inscrits a la Borsa tinguin unes condicions dignes d’habitabilitat.
 • Garantir que el preu mitjà del lloguer estigui per sota de la mitjana del mercat comarcal (aproximadament un 30%).
 • No incorporar a la Borsa habitatges de lloguer per sobre dels 500 €.

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar la inscripció dels seus habitatges a la Borsa perquè puguin ser llogats.
 • Sol·licitar accedir a un habitatge de lloguer de la Borsa.
 • Dret a conèixer l’oferta d’habitatges disponibles a la Borsa en tot moment.
 • Disposar d’una assegurança gratuïta de la llar i de suport jurídic.

Deures de les persones usuàries

 • Acreditar fefaentment les dades recollides en la sol·licitud d’inscripció a la Borsa.
 • Acreditar fefaentment les dades recollides en la sol·licitud per accedir a un habitatge de lloguer de la Borsa.
 • Comunicar qualsevol canvi de les dades presentades.
 • Renovar la sol·licitud si en el termini de 6 mesos no s’ha accedit a un habitatge.
 • Les persones propietàries han de comunicar les incidències en els habitatges.
 • Complir amb les obligacions legals dels contractes de lloguer.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

Fitxers relacionats

Destaquem