Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

5.2.3 Servei de creació i consolidació d'empreses

Desenvolupament empresarial 

 • Informació, orientació i assessorament a les persones emprenedores perquè puguin crear, consolidar i fer créixer les seves empreses.
 • Sessions de sensibilització sobre la creació d’empreses.
 • Cursos de formació adreçats a les persones que vulguin crear una empresa i a les empreses en el seu procés de consolidació.
 • Integració i alineació d’actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedors.

 El Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal és membre de la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat i és Centre Local de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Persones que vulguin emprendre
 • Empreses
 • Als ajuntaments de l’Alt Penedès que vulguin oferir atenció presencial

Compromisos vers les les persones, les empreses i els ajuntaments

 • Executar els programes i projectes d’acord amb les obligacions que assenyalen les diferents ordres i/o convocatòries.
 • Respectar els principis de foment de la igualtat entre homes i dones i d’igualtat d’oportunitats.

Drets de les persones, les empreses i els ajuntaments

 • Sol·licitar informació dels programes de Desenvolupament Empresarial que desenvolupa el Consell Comarcal.
 • Participar en les accions segons la normativa de cada convocatòria.
 • Confidencialitat absoluta sobre les dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació i la cancel·lació de dades personals.
 • Escollir participar de les accions que se’ls ofereixin.

Deures de les persones, les empreses i els ajuntaments

 • Proporcionar la documentació que se’ls requereixi.
 • Complir els compromisos que s'estableixin i els que assenyalen les normes dels programes i/o projectes. .
 • Participar de forma activa en els programes i projectes.
 • Respectar les persones i les institucions amb què es relacionin a través dels programes i/o projectes en els quals participin.

Cost per a les persones i les empreses

En general, gratuït. Hi ha aportacions puntuals segons els criteris dels programes i/o projectes.

Cost per als ajuntaments

El cost s’estableix mitjançant un conveni de col·laboració i d’acord amb les normes dels programes i/o projectes.

Més informació

www.ccapenedes.cat/promocioeconomica

Destaquem