Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

5.2.4 Programa de dinamització de l'activitat empresarial

Desenvolupament empresarial 

Conjunt d’accions orientades a millorar la competitivitat, incrementar l’ocupació i fomentar la comunicació entre l’Administració i les empreses:

 • Prospecció empresarial i assessorament d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir contractes laborals i identificar perfils que necessiten cobrir les empreses.
 • Contacte i recollida d’informació sobre les característiques de les empreses dels polígons d’activitat econòmica (PAE) i els perfils ocupacionals sol·licitats.
 • Apropament a les empreses dels polígons d’activitat econòmica per facilitar un treball conjunt i de col·laboració que permeti aprofitar les noves oportunitats de creixement i cooperació
 • Informació sobre les infraestructures, els serveis i els mecanismes de gestió dels PAE i sobre les necessitats que manifesten les empreses.
 • Elaboració dels cens d’activitats econòmiques dels espais industrials.
 • Suport a projectes de millora de la competitivitat i de promoció dels espais industrials.
 • Col·laboració amb els ajuntaments que vulguin profunditzar en el teixit industrial del seu municipi.
 • Taula Comarcal Transversal per a la Reindustrialització de l’Alt Penedès.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A les empreses dels polígons d’activitat econòmica de l’Alt Penedès.
 • Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers les empreses i els ajuntaments

 • Executar els programes i projectes d’acord amb les obligacions que assenyalen les diferents ordres i/o convocatòries.
 • Respectar els principis de foment de la igualtat entre homes i dones i d’igualtat d’oportunitats.

Drets de les empreses i els ajuntaments

 • Sol·licitar informació dels programes de Desenvolupament Empresarial que desenvolupa el Consell Comarcal.
 • Participar en les accions segons la normativa de cada convocatòria.
 • Escollir participar de les accions que se’ls ofereixin.

Deures de les empreses i els ajuntaments

 • Proporcionar la documentació que se’ls requereixi.
 • Complir els compromisos que s'estableixin i els que assenyalen les normes dels programes i/o projectes. .
 • Participar de forma activa en els programes i projectes.
 • Respectar les persones i les institucions amb què es relacionin a través dels programes i/o projectes en els quals participin.

Cost per a les empreses i els ajuntaments
En general, gratuït. Hi ha aportacions puntuals segons els criteris dels programes i/o projectes.

Més informació

www.ccapenedes.cat/promocioeconomica 

Fitxers relacionats

Destaquem