Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis per als ajuntaments

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

5.4 Suport a l'Administració electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE), a més d’implantar l’Administració electrònica al Consell Comarcal, dona suport als ajuntaments de la comarca.

Ofereix atenció personalitzada (anàlisi de les organitzacions i de les eines de què disposen), assessorament (sobre els serveis del Consorci AOC), acompanyament en la implantació, divulgació i formació.

Projectes

 • Interoperabilitat (Via Oberta)
 • Seu electrònica
 • Carpeta de tràmits
 • Perfil del contractant
 • Desa’l (repositori de documents electrònics actius)
 • Arxiu electrònic (iARXIU)
 • Tauler d’edictes electrònic
 • Registre electrònic i EACAT (plataforma de tramitació entre administracions)
 • Factura electrònica (e-Fact)
 • Intranet
 • Signatura electrònica
 • Notificació electrònica
 • Portal de Transparència
 • Gestor d’expedients
 • Digitalització segura de documents
 • Entitat de registre. Emissió de certificats digitals (T-CAT i idCAT)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès (excepte Vilafranca).

Compromisos vers els ajuntaments

 • Donar resposta telefònica o per correu electrònic a totes les sol·licituds d’informació dels ajuntaments en un termini màxim de 2 dies hàbils.
 • Fer un seguiment permanent i, com a mínim, una visita anual a cada ajuntament per valorar el procés d’implantació.
 • Adequar les formacions i sessions de treball a les necessitats expressades pels ajuntaments.
 • Millorar els processos perquè siguin àgils i simples per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i propera. 
 • Orientar els serveis per satisfer les necessitats de la ciutadania en matèria d'informació i tramitació, d'una manera pràctica i fàcil. 

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Rebre assessorament
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Rebre formació

Deures dels ajuntaments

 • Assolir els objectius marcats en el conveni signat amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona
 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Acceptar el nou model organitzatiu

Cost per als ajuntaments
Gratuït

Més informació
 

 

 

5.5 Cooperació tècnica en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als ajuntaments de l’Alt Penedès: equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari i serveis telemàtics.

Funcions

 • Prestació de serveis d'enginyeria informàtica en municipis de la comarca
 • Implantació de noves tecnologies a l'adminitració local de la comarca
 • Contractació pública de les TIC

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als ajuntaments de l’Alt Penedès

Compromisos vers els ajuntaments

 • Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.
 • Estructurar les TIC, sempre que sigui possible, tant des del vessant administratiu com funcional.
 • Maximitzar la col·laboració amb altres administracions i organismes (Localret, Consorci AOC) per tal de minimitzar els recursos a aportar pels ajuntaments.

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments

 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments

El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

 

Destaquem