Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - 5. Ajuts al pagament de l'habitatge de compra

 

La Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Igualtat ofereixen ajuts per pagar un habitatge de compra a les persones joves o amb dificultats, amb la finalitat de facilitar l’emancipació i prevenir l'exclusió social residencial.

 

AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES CONSTRUÏTS

Consisteixen en un préstec convingut, amb o sense subsidiació, i ajuda directa a l'entrada. El préstec és en condicions més favorables que les del mercat lliure.

La subsidiació és l’abonament que fa l’Administració a l’entitat financera d’una part de la quota d’amortització del préstec durant un període de temps. Aquest abonament és a fons perdut, és a dir, el comprador no l’ha de retornar.

L'ajuda directa a l'entrada és una subvenció. L'Administració abona aquesta ajuda directament a l'entitat de crèdit que ha concedit el préstec convingut.

L'obtenció d'aquests ajuts suposa que la quantia del préstec convingut ha de ser com a mínim del 60% del preu d'adquisició.

L'amortització anticipada parcial o total del préstec, abans que hagin transcorregut els 5 primers anys del període d’amortització, comporta el reintegrament de tots els ajuts rebuts, incrementats amb els interessos legals des del moment de la seva percepció.

 

AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL O DE RÈGIM ESPECIAL

Es considera habitatge protegit de règim general o de règim general el que ha estat declarat com a tal pel servei competent de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat.

Els qui adquireixin aquests habitatges poden triar entre dos tipus de préstecs:

Préstec convingut. Pot ser :

  1. Sense subsidiació ni ajut directe a l'entrada, però amb un segon préstec per al finançament de l'entrada.
  2. Amb subsidiació i ajut directe a l'entrada.

Préstec preferencial: ?????????????????????

 

Destaquem