Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - 6. L'habitatge protegit

 

Aquest servei es gestiona des de ADIGSA.

L’habitatge protegit és un habitatge amb un preu màxim fixat per sota del de mercat. Poden ser de venda, lloguer o de lloguer amb opció de compra.
 

 1. Informació sobre l’habitatge protegit de venda
 2. Informació sobre l’habitatge protegit de lloguer
 3. Informació sobre l’habitatge protegit de lloguer amb opció de compra
 4. Enllaços d'interès

 

On informar-se
S'han d'adreçar a l’ajuntament del municipi on hi ha l’habitatge protegit.
El responsable es ADIGSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
ADIGSA Servei d’Atenció Ciutadana. Carrer Diputació, 92 1ª planta. Barcelona.
Telèfon: 93 22 87 200
  

1. Informació sobre l’habitatge protegit de venda

 • Superfície màxima

En general, la superfície màxima d’aquests habitatges no supera els 90m2 útils, excepte en situacions i caos concrets, com son habitatges de fins a 120m2 per a famílies nombroses.

 • Preu de venda

L’habitatge protegit té un preu màxim de venda per metre quadrat útil marcat per l’Administració. Depèn del municipi on s’ubica i de la tipologia de protecció.

 • Ajuts per comprar

Els adquirents d’un habitatge protegit poden demanar un préstec protegit, que en alguns casos pot ser subsidiat, i poden obtenir també subvencions a fons perdut.
 

2. Informació sobre l’habitatge protegit de lloguer

 • Tipus d’habitatge

Segons l'obligació per al promotor o propietari de destinar els habitatges a aquesta finalitat, però no té a veure amb la durada dels contractes, la qual es regeix per la Llei d'arrendaments urbans.

Els habitatges protegits destinats a lloguer poden ser encabits en qualsevol de les tipologies següents: lloguer a 30 anys, lloguer a 25 anys i lloguer a 10 anys. 

 • Preu del lloguer

La renda màxima inicial és fixada per l'Administració, segons el municipi on és ubicat l'habitatge i la tipologia del lloguer 
  

3. Informació sobre l’habitatge protegit de lloguer amb opció de compra

És un habitatge que es contracta amb l'obligació de mantenir-lo en lloguer durant un període obligatori (no inferior a 7 anys) i amb una opció de compra al final d'aquest període.

Hi ha dues modalitats de lloguer amb opció de compra:

 1. Lloguer amb opció de compra de règim general.
 2. Lloguer amb opció de compra d'habitatge concertat. 
 • Preu del lloguer

La renda màxima inicial és fixada per l'Administració segons el municipi on és ubicat l'habitatge i la tipologia del lloguer. 

 • L’opció de compra

El compromís de l'opció de compra es pot adquirir des del mateix moment de la signatura del contracte de lloguer.

Els arrendataris podran exercir l'opció de compra de l'habitatge arrendat:

 1. En el cas del règim general, transcorreguts 10 anys des de la data de la qualificació definitiva, sempre que l'hagin ocupat ininterrompudament com a mínim cinc anys,
 2. En el cas de l'habitatge existent concertat, transcorreguts 7 anys des de la data de la seva declaració, sempre que l'hagin ocupat ininterrompudament com a mínim cinc anys.
 • Preu de venda

El preu màxim de venda dels habitatges en el moment de l'opció de compra serà:

 1. En el cas del règim general, entre 1,7 i 1,5 vegades el dels habitatges amb protecció oficial de règim general, en funció de la zona on estigui situat l'habitatge, en el moment de la qualificació provisional, incrementat amb l'IPC del període transcorregut. En aquest cas, el propietari/promotor haurà de descomptar del preu de venda el 60% de les rendes cobrades durant tot el període que l'habitatge ha estat llogat,
 2. En el cas de l'habitatge existent concertat, l'equivalent al preu màxim vigent per als habitatges concertats en el moment de l'exercici de l'opció. En aquest cas, el propietari/promotor haurà de descomptar del preu de venda el 40% de les rendes cobrades durant tot el període que l'habitatge ha estat llogat.

 

Enllaços d'interès

Ajuntament de Vilafranca de Penedès, promocions públiques.
www.ajvilafranca.es/html/habitatge/promocions/promo.html

Oferta en habitatge protegit
Adigsa. www.adigsa.cat/wps/portal
Incasòl. Promoció de l'habitatge protegit

Portal web d’habitatges de lloguer i venda. Inclou protecció oficial.
http://casas.trovit.es/viviendas-vpo-proteccion-oficial
 

 

Destaquem