Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - 7. AJUTS públics per rehabilitar habitatges i edificis

 

Els ajuts per a la rehabilitació consisteix en subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de els obres i préstecs protegits. Aquests ajuts es poden demanar per rehabilitar edificis d’un residencial (comunitats de veïns) o habitatges individuals (propietari individual).
 

Són subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de els obres o préstecs protegits per rehabilitar habitatges individuals d’us residencial.

 

 • Habitatges: Ajuts públics per rehabilitar habitatges

Poden sol·licitar els ajuts:

 1. Els propietaris individuals.
 2. Els propietaris d’un habitatge llogat.
 3. Els llogaters, amb el consentiment del propietari.
 4. Els propietaris i societats gestores socials que rehabilitin per destinar-los a lloguer o venda amb preu protegit.

Els ajuts es poden sol·licitar sempre que:

 1. Hagin demanat l'Informe intern d'idoneïtat.
 2. No s'hagin iniciat les obres de rehabilitació abans que la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge notifiqui el resultat de l'Informe.

 

 • Edificis: Ajuts públics per rehabilitar edificis

Poden sol·licitar els ajuts:

 1. Els promotors de les obres de rehabilitació.
 2. Propietaris (persones físiques i/o jurídiques) d'edificis d'ús residencial en la seva condició de comunitats de propietaris.
 3. Titulars d'edificis d'habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns de l'edifici.

Els ajuts es poden sol·licitar sempre que:

 1. Hagin sol·licitat el TEDI (test de l'edifici).
 2. No s'hagin iniciat les obres de rehabilitació abans que la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge notifiqui el resultat favorable del TEDI.

A aquesta norma cal afegir les següents excepcions:

 1. Quan les obres que s'hagin començat per raons de risc greu i imminent degudament acreditat.
 2. Quan siguin obres en parcs d'habitatges propietat o administrats per operadors públics amb un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 3. Quan es tractin d'actuacions de rehabilitació especials, incloses en un conveni entre l'Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 

Trobareu més informació a la secció de tràmits:

 

Generalitat de Catalunya

 

Destaquem