Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - Energies renovables - Instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables - CONVOCATORIA TANCADA

 

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) obre la convocatòria de les diferents línies d'ajut en matèria d'energies renovables per 2011

 

Línia de subvenció per a la realització d'actuacions en matèria d'energies renovables: (convocatòria 2011 oberta)

  • Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'edificis amb calderes d'aigua calenta, estufes o llars de foc del tipus inseribles. 
  • Instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d'aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials,... 
  • Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica o d'energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica o instal·lacions mixtes d'aquestes dues, per a aplicacions com: electrificació domèstica (habitatges, il·luminació amb fanals autònoms, instal·lacions turístiques i refugis,...), electrificació agrícola o ramadera (bombaments d'aigua, sistemes de reg, electrificació de granges, il·luminació d'hivernacles,...), senyalització i comunicació, etc.
  • Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics ( producció i distribució de calor fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics.
  • Instal.lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs generat a partir del procés biològic de la digestió anaeròbia.
  • Instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica.
  • Sistemes de telemonorització i/o visualització de la producció energètica en instal·lacions d'energia solar tèrmica.

En qualsevol cas, cal que es tracti d'instal·lacions per a aplicacions que no puguin ser connectades a la xarxa.

 L'Oficina Tècnica del Consell Comarcal, assessora els sol·licitants i ajuda a tramitar els ajuts.

Destaquem