Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RETIRAT - 1. Què és la Participació Ciutadana

 

La participació ciutadana "és un procés gradual mitjançant el qual s’integra el ciutadà, de forma individual o participant de forma col·lectiva, en la presa de decisions, la fiscalització, el control i l'execució de les accions, en els assumptes públics i privats que l'afecten, en els àmbits polític, econòmic, social i ambiental, per tal de permetre el seu ple desenvolupament com a ésser humà i el de la comunitat en la qual es desenvolupa" (Según Rafael González Ballar en la revista Aportes Andinos nº 14).

La presència dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics és una condició necessària per assolir la governabilitat democràtica.

L’any 2005, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va crear una estructura tècnica en matèria de Participació Ciutadana per tal de fomentar una filosofia de treball participativa com a eina democràtica. Les primeres experiències de participació ciutadana que va dur a terme el Consell Comarcal van tenir lloc amb motiu del debal a l'entorn del Pla Director Territorial de l'Alt Penedès

L'any 2008, el Consell Comarcal va encarregar a una empresa externa l'elaboració d'una diagnosi sobre la participació ciutadana a la comarca de l’Alt Penedès (PODRÍEU ENLLAÇAR AQUELL DOCUMENT?), per saber en quin moment ens trobàvem i quins municipis mostraven un major interès en aquest tema. Un cop elaborat, es va dissenyar una proposta de Reglaments de Participació (PODRIEU ENLLAÇAR AQUELL DOCUMENT?) per a aquells municipis que van manifestar el seu desig de disposar d’aquest instrument.

Des del Consell Comarcal també s’han organitzat alguns cursos adreçats als regidors/ores i als tècnics/iques municipals per tal de dotar-los d’eines de gestió en aquest àmbit tendents a donar a la ciutadania el dret a opinar, escollir, debatre i, en definitiva, a exercir la democràcia.

Actualment  el servei de Participació ciutadana ofereix:

- Assessorament, informació i suport als municipis en qualsevol projecte que tinguin, en referència a la participació ciutadana.

- Elaboració i disseny dels aspectes participatius dels projectes del Servei i de tots els que ho sol·licitin.

- Vetllar per la transversalitat i la integració de l’aspecte participatiu dels diferents projectes.

- Aplicació de les metodologies participatives necessàries en els projectes.

- Recolzament en l’estructura de gestió dels municipis en l’àmbit de la participació

- Sensibilització als ens locals i a la ciutadania envers la Participació Ciutadana.

- Impulsar la cultura participativa entre la ciutadania i facilitar espais de participació.

- Formació en Participació Ciudadana adreçada als Ajuntaments (regidors/es, tècnics/ques, dinamitzadors/es, ...), personal del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, associacions i entitats i ciudadania en general interesaada en aquest àmbit.

- Foment i suport a les associacions.
 

Destaquem