Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El projecte

El canvi climàtic és un fenomen planetari que afecta els sistemes naturals, amenaça el benestar de les persones i les activitats econòmiques, especialment en territoris vulnerables. Els efectes i impactes d’aquest canvi, malgrat el seu abast global, ja es detecten a escala local. Per tant, és necessari dissenyar estratègies d'actuació adaptades a la realitat de cada territori per identificar els riscos i les oportunitats que es presenten en aquest nou escenari.

El projecte Life Clinomics va néixer l’any 2016 amb l’objectiu de desenvolupar processos participatius territorials que ajudessin a millorar la resiliència i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic dels sectors econòmics i productius més vulnerables mitjançant la implementació de nous mecanismes i processos de participació i governança, així com noves estratègies d'inversió públic-privada per avançar en la modernització i transició de les economies.

El projecte es va dur a terme en tres territoris que representen una àmplia diversitat de situacions biogeogràfiques i problemàtiques d'adaptació al canvi climàtic que eren representatives de la resta del país. Els territoris de referència van ser el Massís del Montseny, Les Terres de l'Ebre i la comarca del Penedès, i les accions impulsades van incloure plans d'acció i adaptació al canvi climàtic (PAACC) que van prioritzar les accions en funció de la seva transversalitat, replicabilitat, termini d'implementació i innovació.

Els plans d'acció i adaptació al canvi climàtic van ser els instruments que van incorporar i contextualitzar les iniciatives i actuacions relacionades amb la resiliència i capacitat d'adaptació de cada territori. També es va buscar generar nou coneixement mitjançant la recerca científica i la innovació tecnològica sobre els impactes del canvi climàtic a escala local i en els diferents sectors estudiats.

En l'Alt Penedès, per exemple, es van dur a terme accions com la implementació de la silvicultura al Parc del Foix per prevenir els incendis forestals i, alhora, potenciar el sector ramader que actualment estava en retrocés al Penedès; i el pla d’actuació anomenat “l'observatori de la sequera” on en 6 vinyes es van instal·lar sensors d’humitat per tal de publicar mensualment un butlletí amb dades i recomanacions agronòmiques.

Les organitzacions participants en el projecte van signar el Pacte per a l’adaptació al canvi climàtic. Això les va comprometre a identificar els factors de vulnerabilitat i a establir plans d’acció d’adaptació de manera concertada amb la resta d’agents del territori.

L’objectiu era crear una xarxa d’administracions, empreses, entitats i altres organitzacions compromeses a posar en marxa accions que ajudessin a augmentar la resiliència dels territoris i de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.

En resum, el projecte LIFE-CLINOMICS va demostrar la viabilitat i el balanç cost-benefici positiu a mitjà i llarg termini d'aquest marc estratègic, que també contemplava mesures per generar nou coneixement sobre els impactes del canvi climàtic a escala local i en els diferents àmbits sectorials. Així, es va impulsar la resiliència i la capacitat d'adaptació dels territoris i els seus sectors econòmics, obrint nous nínxols.

Destaquem