Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Agenda 21

 

 

Des de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els diferents municipis que s’han adherit al conveni, s’ha pres el compromís de desenvolupar l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès. Aquest projecte innovador i pioner per ser d’àmbit comarcal suposa l’assoliment d’un conjunt de compromisos ambientals, socials, econòmics i urbanístics per a la millora de la sostenibilitat ambiental de la nostra comarca.  

L’Agenda 21 és redactada per l'empresa AdEdMA, i ens permetrà disposar d’una nova eina d’anàlisi i gestió global de tots els vectors ambientals: residus, aigües, mobilitat, contaminació atmosfèrica, sistemes naturals, paisatge, etc; tant a nivell municipal com comarcal i definirà una xarxa d’indicadors de sostenibilitat que ens permetrà avaluar i fer seguiment de l’evolució del comportament ambiental de la nostra comarca.

L’Agenda 21 supramunicipal està formada per un conjunt de documents i materials que han de sintetitzar l'estat ambiental actual de la nostra comarca, i el seu punt de partida és una  Auditoria Ambiental Supramunicipal. 

L’Auditoria Ambiental supramunicipal es desenvolupa en tres fases: a partir d’una MEMÒRIA DESCRIPTIVA de la situació municipal i comarcal actual s’elabora un document de DIAGNOSI AMBIENTAL. Aquesta diagnosi permet definir un PLA D'ACCIÓ local i supramunicipal en temes ambientals, i que ens oferirà línies de treball individuals i conjuntes per a la millora de la sostenibilitat ambiental en els propers anys.

 

DOCUMENT I: MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 

INTRODUCCIÓ

  • 1.1 Antecedents
  • 1.2 Objectius
  • 1.3 Metodologia
 

2 PRESENTACIÓ DE L'ÀMBIT TERRITORIAL

  • 2.1 Marc territorial
  • 2.2 Descripció de l'entorn físic
  • 2.3 Descripció de l'entorn socioeconòmic

 

3 ASPECTES GENERALS

 

4 ASPECTES ESTRUCTURALS

 

5 ANNEX I: RESUM D’AVALUACIÓ D’EMISSIONS 

 

6 PLÀNOLS SUPRAMUNICIPALS


7 PLÀNOLS MUNICIPALS. EQUIPAMENTS

 

DOCUMENT II: DIAGNOSI AMBIENTAL 

 

1 MOBILITAT

  • 1.1 Situació actual
  • 1.2 Aspectes diagnòstics significatius
  • 1.3 Diagnosi estratègica

 

2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

 

3 SISTEMES NATURALS AGRARIS

 

4 ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

5 BALANÇ D'AIGUA

 

6 RESIDUS

 

7 ESTRUCTURA ENERGÈTICA

 

DOCUMENT III: PLA D'ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT DE LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

 

PLA D'ACCIÓ

 

2 PLA DE SEGUIMENT

 

DOCUMENT IV: ANNEXOS

 

1 PARTICIPACIÓ

2 PAISATGE

3 AUDITORIES ENERGÈTIQUES

 

DOCUMENT V: DOCUMENT DE SÍNTESI

 

 

Fitxers relacionats

Imatges relacionades

Destaquem