Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Energia renovable tèrmica

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa 6. Implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Per a instal·lacions de climatització i ACS en residències mitjançant energies renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa geotèrmica, hidrotèrmica i aerotèrmica (excepte aire-aire).

Beneficiaris: persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris, Administració pública i representacions de col·lectius vulnerables.

 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

Per a l'ús d'energies renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica i aerotèrmica i xarxes de calor i/o fred) per a:

  • Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatització piscines...)
  • Aplicacions de baixa, mitja i alta termperatura en processos productius (neteja, hivernacles...)

Beneficiaris: entitats locals o supralocals, administracions públiques, entitats de dret privat, organitzacions privades sense ànim de lucre, agrupacions, consorcis o altres formes de les figures anterior amb o sense personalitat jurídica. 

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Incentius per a projectes de xarxes de calor i fred

Per a nova central de generació (únicament amb fonts d'energia renovable), nova xarxa de distribució, ampliació o substitució de la central de generació existent (nous equips amb energies renovables) o per a l'ampliació de la xarxa de distribució (la capacitat existent ha d'utilitzar fonts renovables).

Beneficiaris: persones jurídiques, públiques o privades, sense activitat econòmica.

 

Destaquem