Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quotes i bonificacions

QUOTES

●   Matrícula 42,00 €

●   Lloguer del banc d'instruments 6,76 €

Bonificacions

  • Si hi ha dos membres o més d’una mateixa unitat familiar matriculats a l’escola tindran un 10% de descompte en la mensualitat, a partir del moment en que es faci efectiva la matrícula del segon inscrit.

  • Les famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

  • L’alumnat amb un grau de discapacitat reconeguda i acreditada del 33% tindrà un 10% de descompte en les quotes mensuals.

  • L’alumnat que sigui fill/a d’un/a professor/a de l’escola tindrà un 10% de descompte en les quotes mensuals.

  • Tindran la matrícula bonificada en un 50% l’alumnat inscrit únicament a una agrupació instrumental o vocal: conjunt vocal, cor jove, batucada, orquestra, jazzband, conjunts instrumentals. Si a mig curs s’inscriuen a una altra matèria, hauran d’abonar la resta de la matrícula.

  • Les inscripcions efectuades a partir del primer dia d’abril tindran un 50% de descompte en la quota per matrícula.

Aquestes bonificacions només tindran validesa en la inscripció de l’Oferta de Llarga Durada.

Aquest bonificacions no són acumulables, únicament la referent als/a les fills/es dels/ de les professors/es que podrà aplicar-se de forma acumulativa, si s’escau.

En el moment de fer la inscripció, les famílies hauran de portar la documentació pertinent com a requisit indispensable per sol·licitar la bonificació. 

 

Pagaments

L'ingrés corresponent a les mensualitats es farà efectiu per 9'5 mesos (de setembre a juny del curs, tenint en compte que la quota del setembre és del 50% de la quota ordinària mensual), mitjançant domiciliació bancària del rebut. La data d’emissió dels rebuts es portarà a terme durant la primera setmana del mes corresponent.

Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10,00 € corresponent a les despeses de devolució dels rebuts.

 

Modificacions

Les modificacions pel què fa l'elecció de matèries també s'ha de sol·licitar per correu electrònic abans del 15 del mes en curs.

 

Els preus i bonificacions s’estableixen en l’Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

Imatges relacionades