Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA TANCADA - Subvencions per al pagament del lloguer (joves fins a 35 anys)

Subvencions per al pagament de la renda del lloguer d’un habitatge o una habitació o per al pagament d'un contracte de cessió d'ús. Les subvencions seran de 250 euros mensuals com a màxim, amb el límit de l’import mensual de l’arrendament. Es concediran per un any.

Per a consultes sobre aquestes subvencions podeu enviar un correu electrònic a ajutslloguer@ccapenedes.cat o telefonar al Servei d'Habitatge del Consell Comarcal (Tel. 93 890 00 00).

Termini de presentació de sol·licituds de l'11 de març a les 9 h, fins al 12 d'abril a les 15 h.  

Bases de la convocatòria

Preguntes freqüents

Cal emplenar aquesta sol·licitud. La sol·licitud s'ha de fer preferentment de forma telemàtica. La resolució i l’import de la subvenció es determinarà en funció dels ingressos i l’import de la renda.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

  • Contracte de lloguer de l'habitatge o l'habitació o contracte de cessió d'ús
  • Tots els rebuts pagats per aquests conceptes durant l'any 2024 per transferència bancària o Bizum (no s'acceptaran els pagaments en efectiu). Als rebuts hi ha d'aparèixer el nom del propietari, el nom del llogater o llogatera que aparegui al contracte de lloguer, el número de compte de cadascun d'ells, l'import i el concepte
  • Certificat de titularitat del compte bancari o sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (SEPA)

Cal estar empadronat/ada a l'habitatge, acreditar els ingressos de l’exercici 2022 i disposar de l'idCAT Mòbil o certificat digital. 

En cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, es recomana que cada titular sol·liciti la subvenció individualment. 

Tramesa de rebuts de lloguer i documentació de requeriments ajuts

Fitxers relacionats