Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.238.230 € DE FONS EUROPEUS FEDER PER AL PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA A L’ALT PENEDÈS

En la darrera sessió ordinària de la legislatura, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar acceptar la subvenció per a l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, presentada al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

El dijous 13 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va donar compte de l’adjudicació del contracte de subministrament i col·locació de la senyalització d’interès turístic al municipi de Font-rubí. Aquesta actuació està cofinançada per un altre projecte FEDER del Consell Comarcal: l’operació Penedès 360º. Donada la gran extensió del municipi, per accedir a molts punts d’interès turístic, arquitectònic i paisatgístic cal passar per carreteres i camins interiors. La senyalització turística portarà els visitants fins a les capelles, les esglésies, les fonts, les coves, els pous de glaç i els arbres monumentals dispersos per tot el terme municipal. A més, també hi haurà cartells il·lustrats per descriure cadascun dels espais.

Després de donar compte al Ple d’aquesta contractació acordada per la Junta de Govern, va començar el debat de les 2 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del compte general del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, corresponent a l’exercici 2018. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que ambdues entitats tanquen l’exercici amb romanent de Tresoreria suficient per abordar amb seguretat la gestió econòmica. El compte general es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, la CUP-PA i el PP, i amb l’abstenció dels consellers d’Entesa.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de transferències de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de la comarca, que es destinarien a dur a terme les obres incloses dins l’operació FEDER Penedès 360º i a projectes de Cohesió Social. La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les 2 propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació es va incloure un punt a l’ordre del dia pel procediment d’urgència: l’acceptació de la subvenció d’1.238.230 € per a l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, presentada pel Consell Comarcal, conjuntament amb 16 ajuntaments de l’Alt Penedès, al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va comentar que “és una gran notícia del final de la legislatura. Amb aquest projecte d’estalvi energètic, hem obtingut la 3a millor puntuació de tots els FEDER i hem rebut una subvenció del 100% del que vam demanar”. L’acceptació de la subvenció es va aprovar també per unanimitat.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar que l’11 de juliol se celebrarà l’últim Ple d’aquesta legislatura per aprovar l’acta de la sessió anterior, i va aprofitar l’ocasió per agrair la tasca feta pels consellers i ex consellers, per l’expresident, Francesc Olivella, i per tot el personal de Consell Comarcal.

El president va enumerar alguns dels projectes que duu a terme el Consell Comarcal que considerava especialment destacats: els 3 projectes FEDER, el Sender de la Via Augusta, l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi, la senyalització turística, l’Escola de Música de l’Alt Penedès, les beques de menjador, els microcrèdits d’Habitatge, l’Oficina Jove, el Consorci de Promoció Turística (amb visió de Vegueria Penedès), les accions per donar a conèixer l’oferta de sòl industrial, la promoció dels Productes de la Terra, les iniciatives a favor de la Transparència institucional i els progressos en la implantació de l’Administració Electrònica al Consell Comarcal i als ajuntaments de l’Alt Penedès. Xavier Lluch va dir que se sentia molt orgullós d’haver estat president durant els darrers dos anys i molt content per la feina feta entre tots.

Vilafranca del Penedès, 17 de juny  de 2019

Imatges relacionades

Destaquem