Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/agenda

El dimecres 3 de maig, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Departament de Territori de la Generalitat va organitzar una reunió per fer una presentació general de l’avantprojecte i va anunciar el calendari de reunions de treball amb els ajuntaments de la comarca

Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, va explicar la raó de ser del Pla Territorial, el context temporal en què s’ha redactat l’avantprojecte i el calendari previst per a la seva aprovació definitiva.

Serra va afirmar que “el Pla és una figura de planificació que ha d’acabar reflectint el model de Penedès que volem per al 2050”.

Tots els plans territorials parcials comparteixen els mateixos criteris de planejament; atès que el PTPP ha estat l’últim a ser redactat, ha inclòs a més el Catàleg del Paisatge del Penedès i s’ha treballat en paral·lel a la nova Llei del Territori, que té com a objectiu legislar en funció de les diferents característiques territorials.

Amb anterioritat a la redacció de l’avantprojecte del PTPP, l’any 2020 es fa fer un primer procés participatiu. Des d’aleshores, el Grup de Treball del PTP ha fet 31 reunions de seguiment i treball, i el 20 de desembre de 2023 la consellera de Territori va aprovar inicialment el PTPP.

El 7 de maig de 2024 finalitzarà el període d’informació pública i de participació ciutadana; prèviament s’hauran fet sessions explicatives per a la ciutadania i reunions amb tots els ajuntaments.

Està previst que el document definitiu del Pla Territorial Parcial del Penedès s’aprovi inicialment l’octubre de 2024 i definitivament a primers de 2025. Fins aleshores continuaran vigents els plans territorials parcials d’aplicació a cadascuna de les comarques i municipis de la Vegueria Penedès (les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf i 25 municipis de la comarca de l’Anoia: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, la llacuna, Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí).

Rosa Vilella, subdirectora general d’Estratègies Territorials i Paisatge de la Generalitat, va presentar els aspectes concrets de l’avantprojecte del PTPP en cadascun del 3 sistemes d’ordenació territorial: espais oberts (espais naturals, connectors ecològics i àrees de protecció agrícola), assentaments urbans (model de desenvolupament urbanístic dels nuclis de població) i infraestructures (infraestructures de mobilitat per a l’accessibilitat exterior i la connectivitat interior del territori).

La presentació de l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès va finalitzar amb un recordatori de la sessió explicativa per a la ciutadania a Vilafranca i amb el calendari de reunions amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la presentació detallada de l’àmbit específic de cada municipi.

Vilafranca del Penedès, 5 d’abril de 2024

4 joves han treballat durant un any al Consell Comarcal gràcies a aquest programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

L’objectiu del programa és facilitar l’adquisició de competències i habilitats socials i professionals a les persones joves participants, que han de tenir entre 16 i 30 anys, estar en situació d’atur i haver finalitzat la seva etapa formativa.

El dilluns 25 de març va tenir lloc l’acte de cloenda del programa en el qual van participar els 4 joves, la cap del Servei d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal, Cristina Cardenete; la representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Sílvia Caraltó, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

Els joves participants han treballat durant un any als serveis de Comunicació, Arxiu i Gestió documental  i Empresa i Ocupació i han desenvolupat tasques relacionades amb la transició ecològica i la digitalització de serveis.

Durant la cloenda van explicar la seva experiència de treball a l’Administració pública i, juntament amb els seus caps de servei i els seus companys de treball de cada servei, van valorar molt positivament l’experiència perquè han pogut aplicar els seus coneixements en el lloc treball, s’han format en diferents àmbits i han conegut altres camps en els quals desenvolupar les seves competències.

El programa “Primera experiència professional a l’Administració pública” ha estat gestionat pel Servei d’Empresa i Ocupació del Consell Comarcal. És una actuació subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU, finançat per la Unió Europea.

Vilafranca del Penedès, 4 d’abril de 2024

La documentació del Consorci estava ubicada des de feia anys a l’arxiu magatzem del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Des del Servei d’Arxiu i Gestió Documental del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va fer el tractament d’aquest fons documental. En total es van tractar i traslladar 174 caixes de documentació.

Durant el procés es van separar 62 caixes per la seva eliminació mitjançant l’aplicació de les taules d’avaluació a diverses sèries documentals i documents de treball.

Aprofitant el tractament de la documentació, es va elaborar el Quadre de Classificació del Fons Documental del Consorci (el Quadre i el Registre d’eliminació de la documentació es poden consultar al portal de Transparència del Consell Comarcal).

Actualment, el fons del Consorci de Promoció Turística del Penedès consta de 112 unitats d’instal·lació, ubicades a les dependències de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.

Aquesta documentació es pot consultar contactant amb l'Arxiu (acaltpenedes.cultura@gencat.cat) o amb el Servei d'Arxiu i Gestió Documental del Consell Comarcal (arxiu@ccapenedes.cat). 

Vilafranca del Penedès, 3 d’abril de 2024 

Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, va anunciar la campanya al Consell d’Alcaldies i va presentar les diferents línies de subvenció previstes

El dijous 21 de març es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès.

En el primer punt de l’ordre del dia, les tècniques de Gent Gran del Consell Comarcal van presentar les accions dutes a terme durant l’any 2023 i les accions previstes per a l’any 2024. Entre les novetats d’enguany, hi ha la creació d’una Taula Política de Regidories de Gent Gran i la proposta de modificació dels estatuts del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per part del Ple del Consell Comarcal.

La modificació que proposa el Servei de la Gent Gran és el nomenament, des de cadascun dels ajuntaments, d’un vocal al Consell de la Gent Gran. La finalitat d’aquests nomenaments és renovar i dinamitzar aquest òrgan consultiu comarcal, amb persones grans que destaquin per la seva implicació en la vida associativa dels municipis.

Tot seguit, el diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, i Jaume Minguell, cap de l’Oficina, van presentar la campanya de prevenció d’incendis forestals 2024 i van informar sobre diverses línies de subvenció per als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal i els propietaris forestals.

Minguell va explicar la situació de l’Alt Penedès: sequeres recurrents durant els darrers anys, una massa forestal molt densa, zones habitades al costat dels boscos, parcel·les abandonades a les urbanitzacions amb vegetació descontrolada, abandonament de la ramaderia extensiva, desenes d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, estius amb temperatures per sobre dels 40º, precedents d’incendis forestals que cobreixen la pràctica totalitat de la massa forestal de l’Alt Penedès... i la possibilitat que aquest estiu es produeixi un incendi de 3a generació que posi en risc la vida de les persones i el seu patrimoni.

Per aquest motiu, la Diputació i les agrupacions de defensa forestal començaran les tasques de prevenció l’1 de maig (un mes abans de l’habitual). A més, la Diputació posarà un tècnic especialitzat en extinció d’incendis al costat dels alcaldes i alcaldesses quan sigui necessari.

Igualment, la Diputació de Barcelona ha creat línies de subvenció per a ajuntaments, ADF i propietaris forestals, amb un pressupost extraordinari i per diversos conceptes: retirada d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, actualització dels plans de prevenció municipals, adquisició de nous vehicles per a les agrupacions de defensa forestal, compartimentació de zones estratègiques forestals, manteniment i obra nova en camins i punts d’aigua, i valoració i restauració del patrimoni públic en cas d’incendi (punts d’aigua, canonades, recollida d’arbres, recuperació de les zones afectades).

Des de la Diputació es recorda als ajuntaments la necessitat d’aplicar les ordenances i les taxes forestals, i la conveniència d’impulsar les associacions de propietaris forestals per facilitar i fer rendible la gestió dels boscos.

Vilafranca del Penedès, 25 de març de 2024

 

El plenari del Consell Comarcal també va aprovar la modificació de les ordenances del preu públic del servei de transport escolar no obligatori i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès

El dijous 7 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’exercici 2024. Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar crèdits extraordinaris per valor de 56.560 €, provinents de la Generalitat, els ajuntaments i recursos propis, a les partides de personal dels programes de foment de l’ocupació “Treball i Formació-línia Dona” i “Joves en pràctiques” i a la partida de bestretes per a treballadors/ores del Consell Comarcal.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta era l’aprovació d’un increment del 0,5% en les retribucions de 2023 del personal del Consell Comarcal. Ton Amat va explicar que “el pressupost de l’exercici 2023 ja havia previst aquest increment i que durant el mes de febrer de 2024 s’ha confirmat a través d’una resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses”.

L’increment es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis post-obligatoris escolaritzat a l’Alt Penedès.

I la quarta proposta de l’Àrea era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

 

Ton Amat va explicar que “ambdues ordenances es modifiquen de cara al curs escolar 2024-2025 i amb antelació suficient per poder informar dels preus les persones interessades a sol·licitar els serveis”. Les ordenances s’incrementen el 3,5% corresponent a l’IPC.

La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, aprovar la resolució d’anul·lació i desistiment del Servei d’acompanyats del transport escolar a l’Alt Penedès. Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació, va explicar que “té sentit estimar el recurs d’una empresa vers les clàusules, i que, en conseqüència, portem a votació anul·lar el procediment de contractació i iniciar una nova licitació per part del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal”.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat

Un cop finalitzada la part de control, el Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Dones (8 de març). El manifest afirma, entre d’altres, que “Des del món local hem de ser motor per construir la igualtat efectiva entre homes i dones i posar l’educació al centre de l’agenda política. Defensem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nens i nens.” I també “hem de continuar esforçant-nos per incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques”.

Finalment, es van debatre dues mocions. La primera, presentada per l’equip de govern, de suport al desplegament del bus exprés Vilanova-Vilafranca-Igualada. La moció insta el Govern de la Generalitat a complir el seu compromís i marcar en un calendari quan es posarà en marxa aquesta línia.

La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, per a l’impuls del transport a demanda a l’Alt Penedès, demana al Departament de Territori de la Generalitat que les 3 línies de bus a demanda de l’Alt Penedès passin al sistema click.cat i que dugui a terme, conjuntament amb el Consell Comarcal, un estudi sobre la necessita de noves línies de bus a demanda per vertebrar la comarca amb transport públic per carretera.

La segona moció també es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 7 de març de 2024

Durant els anys 2022 i 2023 ha dut terme diverses actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’edifici de Can Freixedas i reduir la demanda d’energia elèctrica provinent de fonts no renovables

La transició energètica consisteix en la implantació d’energies renovables i en establir models energètics més eficients basats en l’estalvi energètic dels punts de consum i en l’eficiència energètica de les edificacions.

En aquesta línia, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha desenvolupat diferents accions perquè la seva seu funcioni de manera més sostenible.

Les actuacions de millora han estat: durant l’any 2022, la instal·lació de plagues fotovoltaiques d’autoconsum a la teulada de l’edifici, i durant l’any 2023, la substitució de les instal·lacions de calefacció i aire condicionat per nous aparells més eficients i la substitució dels tancaments originals de fusta de portes i finestres per nous tancament més aïllants.

El cost d’aquestes actuacions ha estat de 310.929 € i s’ha finançat amb les subvencions del Programa de Rehabilitació Energètica dels Edificis de l’Institut Catàlà de l’Energia (fons Next Generation), del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER 2014-2020, Eix prioritari 4 “Municipis compromesos amb la sostenibilitat”).

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2024

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el 15 de març, els Serveis de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament de Vilafranca organitzen aquesta sessió

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb la seva recent sentència de 25 de gener de 2024, manté la porta oberta perquè les persones que van signar la seva hipoteca abans de juny de 2019 puguin reclamar la devolució de les despeses de constitució, considerades abusives pel Tribunal Suprem l’any 2015.

Davant la transcendència d’aquesta sentència, i en el marc de les activitats de celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Vilafranca (OMIC) organitzen una sessió informativa el dimecres 13 de març de 2024.

La sessió anirà a càrrec de Jaume-Miquel Ruiz i Gual, president de l’Associació de Consumidors ACU-ABAE Catalunya. S’explicaran les vies judicials i extrajudicials de reclamació i es resoldran els dubtes de les persones assistents.

La sessió tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Escorxador (C/ Escorxador, 19, Vilafranca del Penedès) a les 18.30 h.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina comarcal de Consum de l’Alt Penedès trucant al telèfon 93 890 00 00, enviant un correu electrònic a consum@ccapenedes.cat o a través de la web www.ccapenedes.cat/consum 

Per contactar amb l’OMIC podeu trucar al telèfon 93 892 03 58, enviar un correu electrònic a omic@vilafranca.org o a través de la web https://consum.vilafranca.cat/

Vilafranca del Penedès, 5 de març de 2023

La Pegatina, The Tyets, Mushkaa, Ladilla Rusa, Azucarillo Kings i Chano Domínguez són alguns dels noms que pujaran als escenaris d’aquesta segona edició, que tindrà lloc el 3, 4 i 5 de maig a diferents municipis i cellers de l’Alt Penedès

Ahir dimarts, 27 de febrer, a l’espai singular del Castell de Sant Raimon de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos), es va fer la presentació de la 2a edició del festival Ressons Penedès by Cruïlla.

Hi van participar representants de tots els ens col·laboradors que han fet possible aquesta 2a edició del festival que organitza Cruïlla: el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística del Penedès, la DO Cava, la DO Penedès, 18 ajuntaments de l’Alt Penedès i 10 cellers.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va dir que “el festival Ressons posa el Penedès, durant un cap de setmana, al centre del país a través de la cultura i la música, i dona a conèixer els nostres vins i caves i els nostres cellers”.

Lluís Valls, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, va explicar que “el Ressons ens posiciona com a destinació turística per a un públic que ens queda molt lluny i molt a prop: les persones que viuen en comarques properes; és una bona ocasió perquè vegin el que els pot oferir el Penedès”. Des del Consorci es donaran a conèixer totes les activitats organitzades pels ajuntaments col·laboradors que s’organitzaran abans o després dels concerts.

Gerard Birbe, director del festival Ressons Penedès by Cruïlla, va desvetllar la programació del festival. Va presentar una programació plena de música a diferents espais del  Penedès com cellers, diversos pobles i també la capital, Vilafranca del Penedès, una programació que marida els grans protagonistes del territori: el vi i el cava, amb la música. En total seran 29 actuacions repartides en diversos escenaris del territori, amb concerts de gran format i propostes més intimistes.

Birbe va explicar que Ressons Penedès 2024 es presenta amb la intenció renovada de fusionar els grans protagonistes de l’entorn Penedès en un esdeveniment únic, reunint de nou la cultura i l’enoturisme en un entorn geogràfic espectacular i acollint en un cap de setmana grans artistes del panorama musical català i estatal:

The Tyets, Mushkaa, La Pegatina, Ladilla Rusa, Azucarillo Kings, Chano Domínguez, Cris Juanico, Dani Nel·lo + Organ Trio, David Carabén, Dj Trapella, Ferran Palau, Gemma Humet, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Marala, Morochos, Sergi Carbonell, Caïm Riba, Carlota Flâneur, Cinta, Ian Sala, Les Salvatges, Marta Knight, OKDW, River Omelet, Sidral Brass Band, Sunday’s Ska Jazz i Vecinos.

Com l’any passat, els concerts seran l’excusa perfecta per gaudir del Penedès, en un festival que tindrà lloc amb concerts de carrer gratuïts a diferents espais com Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, la Granada, Font-rubí, Castellet i la Gornal, Gelida, Pontons, Mediona, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Torrelavit o Torrelles de Foix. A més d’aquests municipis, també col·laboren en aquesta edició del festival Ressons els municipis de les Cabanyes, Puigdàlber i Sant Quintí de Mediona.

De nou, el festival serà una molt bona oportunitat per visitar altres indrets del territori que també acolliran diversos escenaris del festival, com els cellers Caves Blancher, Freixenet, Castelo de Pedregosa i Vilarnau a Sant Sadurní d’Anoia; Rexach Baqués a Guardiola de Font-rubí, Can Ràfols dels Causa a Avinyonet del Penedès, Giró Ribot a Santa Fe del Penedès, Mont Rubí a Font-rubí, Oriol Rossell a Sant Marçal (Castellet i la Gornal), i Segura Viudas a Torrelavit. A més a més, el Cava Centre de Sant Sadurní acollirà el concert inaugural amb Marala, el divendres 3 de maig.

Abigail Garrido, diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona, va afirmar que “el Penedès té una estratègia conjunta, creix en nombre d’establiments turístics i en nombre de visitants, i creix també en públic domèstic, que és un públic molt fidel. El festival acaba sent una gran i inevitable excusa per visitar el territori i viure una experiència que ens aporti, que és el que tots busquem quan fem turisme”.

Romà Cano, director dels Serveis Territorials de Cultura al Penedès, va lloar la sinergia entre municipis, cellers i administracions i va afirmar que el festival “té un esperit molt penedesenc”.

Va cloure la presentació l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, que va dir que el festival és una ocasió per mostrar “què tenim i que fem: tenim espais singulars, com el Castell de Sant Raimon de Penyafort, lloc de naixement d’aquest confessor de reis i pare del dret canònic europeu, casa senyorial de la burgesia catalana i actualment espai de Memòria, i fem alguns dels millors vins i caves de Catalunya”.

Tota la informació i les entrades del festival Ressons Penedès by Cruïlla són ja a la venda a la web ressonspenedes.com.

Vilafranca del Penedès, 28 de febrer de 2024

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha creat aquestes borses a petició dels ajuntaments per fer contractacions de caràcter temporal

El divendres 2 de febrer va tenir lloc la prova de capacitat per a les persones que opten a formar part de la borsa de treball de personal administratiu auxiliar convocada pel Consell Comarcal. Prèviament, l’1 de desembre de 2023, havia tingut lloc la prova de capacitat per a la borsa de treball de personal administratiu.

Les borses de personal s’han posat en funcionament amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar suport als ajuntaments i organismes públics de la comarca en matèria de recursos humans; en concret, les borses faciliten els processos de selecció de personal temporal per als ajuntaments. Per tant, les contractacions que facin els ajuntaments seran de caràcter temporal.

Les borses estan organitzades per atraure talent a l’Administració pública i des del Servei de Recursos Humans del Consell Comarcal s’està treballant per fer més atractius els processos de selecció.

A curt termini, es convocaran borses de personal tècnic d’administració general i d’educadores i educadors de llar d’infants.

Els ajuntaments que volen fer ús de les borses de personal han de signar prèviament un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 27 de febrer de 2024

El Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha gestionat aquest programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones joves

El dijous 19 de febrer va tenir lloc l’acte de cloenda del programa. Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Promoció Econòmica; Ricardo Gil, formador del centre de formació CET Penedès, i Sílvia Caraltó, representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, van lliurar els diplomes de reconeixement als joves participants.

El programa Formació Professional Ocupacional Dual combina la formació de persones en situació d'atur mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d'un contracte de formació i aprenentatge amb acompanyament durant tot el programa.

Els joves participants s’han format per obtenir el certificat de professionalitat de nivell II de Serveis de Restaurant i han adquirit experiència laboral en el sector de la restauració durant un any.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès, com a entitat impulsora, el centre de formació CET Penedès, els restaurants del Grup Cal Blay (Sant Sadurní d'Anoia) , Cal Joanet, Nou Texas, El Caliu, Serveis Penedès, La Garnatxa, Navarros, Mussonades, Cèntric, Guga (Vilafranca del Penedès) i el el Racó de la Cigonya (Santa Margarida i els Monjos), han format part d’aquest projecte.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Vilafranca del Penedès, 22 de febrer de 2024

EL Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès faran una via ciclable al llarg del recorregut de la C-15 que connectarà 10 municipis de la comarca

Ahir dimecres, 22 de febrer, en el marc de la presentació del Pla d'Accions del Consorci de Promoció Turística del Penedès, es va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de l'Alt Penedès "Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a una destinació rural vitivinícola”.

Aquest PSTD es gestiona des del Consell Comarcal en col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística i sota la supervisió de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va destacar la importància estratègica del PSTD de l’Alt Penedès per la seva capacitat d’impactar positivament tant en els residents locals com en els visitants. El pla té un pressupost de 2 MEUR i el seu objectiu principal és impulsar la mobilitat ciclable al territori.

Durant la presentació d’ahir, hi va haver una taula d’experiències formada per diferents experts que van aportar cadascú el seu punt de vista.

Clara Plana, cap del Servei de Planificació Turística de la Generalitat i responsable de tots els PSTD de Catalunya, va oferir una visió integral de la importància d'aquests plans a nivell català: comporten una inversió total de 200 MEUR i hi ha 37 plans centrats en el cicloturisme. La visió a llarg termini, després de l’execució dels plans, preveu una estratègia conjunta de promoció del cicloturisme a Catalunya.

Jordi Castelló, de VAIC Mobility, va compartir tendències i models de vies ciclables europees, adaptant solucions a la realitat rural del territori.

Dani Gómez, del col·lectiu Gravel Penedès, va aplaudir aquestes intervencions que afavoreixen la mobilitat obligada i el cicloturisme, atenent així les necessitats de la comunitat.

El PSTD “Penedès Ciclable” és una iniciativa ambiciosa que busca consolidar la comarca com un referent en l'àmbit del cicloturisme i la mobilitat sostenible.

Vilafranca del Penedès, 22 de febrer de 2024

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de fer front a la lluita contra els efectes de la sequera, reivindicant el fet d’aconseguir “les inversions necessàries o un pla més global” a “curt, mitjà i llarg termini amb accions determinants que garanteixin la supervivència i el creixement” del sector vitivinícola, que és fonamental pel Penedès i pel país. 

Així ho ha dit durant la visita institucional que ha fet, aquest dimarts, a l’Alt Penedès on ha aprofitat la roda de premsa al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per recordar que el govern que encapçala va assumir el compromís, des del primer moment, “de treballar conjuntament amb els 311 municipis, i quan parlem de municipis parlem d’alcaldes i alcaldesses però també de consells comarcals”.

Com a exemple d’això, la presidenta ha detallat que durant l’anterior mandat, la Diputació de Barcelona va distribuir ajuts econòmics a la comarca de l’Alt Penedès per un import total de 53.789.796,04 euros. Una xifra que se suma al fons extraordinari aprovat durant l’últim trimestre de l’any passat que ha permès destinar a la comarca un total de 4.166.265,06 euros.

Aquest fons impulsat per la corporació té l’objectiu de “donar suport als municipis i als consells comarcals per ajudar a finalitzar els exercicis comptables del 2023” i “impulsar la construcció dels pressupostos del 2024”, com ha explicat Moret.

La presidenta també ha ressaltat que el pressupost de la Diputació per aquest 2024 contemplen 9.485.528,26 euros pel que fa a subvencions nominatives previstes per aquest any que es concedeixen en règim de concessió directa i que tenen la finalitat d’ajudar “a transformar, ajudar a situar en el centre d’interès la prosperitat, el desenvolupament econòmic, l’activitat econòmica de la comarca, però també els drets socials dels veïns i veïnes, les polítiques que han de garantir aquests drets i la qualitat dels serveis públics”.

D’altra banda, el diputat d’Infraestructures i Territori de la Diputació, Sergi Vallès, ha repassat projectes que afecten a la comarca, com el programa de camins, el de recuperació de patrimoni o la lluita contra la sequera.

A més, també ha ressaltat la necessitat de treballar per conèixer “com podem seguir mantenint vivies les nostres vinyes”, a més d’explicar que la corporació ha “començat un estudi per tal d’avaluar totes les diferents possibilitats que té, de regadiu, la vinya”.

La visita a l’Alt Penedès ha començat aquest matí a la nau on es farà el projecte de la futura Biblioteca de la ciutat, on ha estat rebuda per l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero. També han visitat el Claustre de Sant Francesc i s’han desplaçat fins al VINSEUM on Moret s’ha trobat amb el seu president, Joan Tarrada. A l’Ajuntament ha signat el llibre d’honor, s’ha reunit amb l’alcalde i ha tingut una trobada amb l’equip de govern.

Els Serveis d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereixen un espai segur amb activitats i dinàmiques diverses

A partir del proper divendres 23 de febrer les joves LGTBIQ+ interessades podran utilitzar aquest espai situat a l’Espai Jove la Nau, a Vilafranca del Penedès. El punt de trobada està pensat per a persones d’entre 14 i 18 anys, tot i que s’adaptarà a les edats i els interessos dels participants. L’horari serà els divendres de 18 a 20 h.

Aquesta iniciativa neix des dels SAI com a recurs que acompanya el col·lectiu LGTBIQ+ per donar suport a les seves necessitats d’identificació, socialització i suport. En algunes ocasions, les persones joves del col·lectiu es troben que aquestes necessitats es poden veure vulnerades per possibles discriminacions per raons d’identitat de gènere, orientació sexual o expressió de gènere.

Així doncs, els objectius principals de l’espai són: ajudar a crear xarxes de suport i acompanyament LGTBIQ+ entre les persones adolescents; crear un entorn segur i de cures en què poder expressar lliurement diferents maneres de viure el gènere i la sexualitat; afavorir un espai de socialització i lúdic entre les joves; promoure la creació de xarxes d’associació i reivindicació; compartir recursos i donar a conèixer referents positius.

Les persones adolescents que estiguin interessades a participar-hi es poden inscriure, a partir del 13 de febrer, enviant un correu electrònic amb les seves dades personals, adreça i telèfon a: lgtbi@vilafranca.org, si són residents a Vilafranca del Penedès, o a igualtat@ccapenedes.cat, si són residents a la resta de municipis de la comarca de l’Alt Penedès.

També poden adreçar-se directament a l’Espai Jove la Nau (C/ Baltà de Cela, 45-47, Vilafranca del Penedès).

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2024

El plenari del Consell Comarcal també va aprovar el Pla d’Acció Comarcal per a la legislatura 2024-2027

El dijous 8 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’exercici 2024.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar majors ingressos per valor de 120.000 € a les partides de personal de Joventut i de dinamitzadores de la Gent Gran. Els majors ingressos provenen de transferències de la Diputació de Barcelona en matèria de Joventut i transferències dels ajuntaments de la comarcal en matèria de Joventut i Serveis Socials.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre tres propostes de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat. La primera, aprovar el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge per als anys 2024-2027.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal s’encarrega duu a terme funcions d’informació i atenció ciutadana sobre línies de subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, inscripcions en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, deute hipotecari, problemàtiques de l’habitatge derivades de situacions d’emergència social, Índex de referència de preus de lloguer, cèdules d’habitabilitat, gestió i avaluació d’informes tècnics previs a les obres de rehabilitació...  entre d’altres.

El conveni de col·laboració en matèria d’Habitatge es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era l’aprovació del conveni marc en matèria d’Habitatge amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per als anys 2024-2027. Aquest conveni té com a objectiu coordinar, desplegar i garantir l’accés i el coneixement de la ciutadania dels municipis de l’Alt Penedès als recursos i serveis que presta el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal.

Jordi Bosch va explicar que el conveni vol homogeneïtzar els serveis que es prestaran als ajuntaments de l’Alt Penedès que voluntàriament s’hi vulguin adherir perquè volen una atenció específica en matèria d’Habitatge.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va destacar que aquest conveni és una eina perquè els petits ajuntaments puguin fer polítiques d’Habitatge eficients.

El conveni marc amb els ajuntaments en matèria d’Habitatge es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era aprovar el conveni d’encàrrec a mitjà propi amb l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió del Servei de dinamització de la gent gran de diversos municipis de la comarca.

Jordi Bosch va explicar que actualment hi ha 16 ajuntaments adherits al Servei de dinamització de la gent gran, que és un servei que funciona molt bé i que el nombre de municipis adherits creix any rere any.

El conveni d’encàrrec es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació. La primera, l’aprovació inicial del Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès 2024-2027.

Xavier Lluch va explicar que “el PAC parteix de 10 objectius estratègics; és un document viu en el qual es treballa activament. Volem apropar el Consell Comarcal a la ciutadania i treballarem comunicativament perquè la gent de la comarca sàpiga què fem”. El president va remarcar que “darrere el PAC hi ha una feina molt seriosa i contundent” i esperava des del Govern poder complir els objectius al llarg de la legislatura.

El Pla d’Acció Comarcal es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb el vot en contra del grup de la CUP.

La segona proposta d’aquesta Àrea de Plans Transversals i Comunicació era l’aprovació de l’expedient de contractació del Servei d’acompanyants del transport escolar de la comarca.

Xavier Lluch va explicar que es tracta de la contractació de les persones que s’encarreguen de la custòdia dels infants quan fan ús del transport escolar.

L’expedient de contractació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, una moció de suport a la pagesia.

Jaume Julibert, portaveu del grup Compromís Municipal, va afirmar que “Creiem que és urgent presentar aquest moció per donar suport a la vaga, i encoratgem als pagesos perquè segueixin”. Julibert també va afirmar que “El dia a dia de la pagesia s’està tornant molt complex: han de presentar molta documentació que els obliga a fer molta burocràcia, amb un marc legislatiu imposat per la Unió Europea, i a contractar tercers per gestionar-la, i alhora fer esforços econòmics per seguir treballant”.

La moció insta el Govern de la Generalitat i al Ministeri dAgricultura a donar resposta a les demandes plantejades per la pagesia, per intentar esmorteir la pujada de costos de producció, la disminució dels guanys i de la burocratització, i establir compensacions econòmiques derivades de les plagues de fauna, de la sequera i de la implementació de polítiques de la Unió Europea.

L’objectiu és que les institucions treballin amb els principals agents del sector de la pagesia per establir polítiques concretes que permetin garantir una pagesia digne i amb futur. 

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2024

Anna Erra vol treballar perquè les administracions locals se sentin part de la institució que representa la sobirania del poble de Catalunya

El divendres 2 de febrer, la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, va fer una trobada amb consellers i conselleres comarcals. És la segona vegada que un president del Parlament visita el Consell Comarcal de l’Alt Penedès; la primera va ser l’any 1991, durant la primera legislatura i quan el Consell Comarcal encara no tenia seu pròpia.

El president, Xavier Lluch, li va exposar “algunes de les singularitats de l’Alt Penedès que fan que sigui una comarca que dona sentit i raó de ser als consells comarcals: 27 municipis, 23 dels quals amb menys de 5.000 habitants i 7 amb menys de 1.000. La majoria de municipis, amb pobles petits, urbanitzacions, barris i masies dispersos”.

Treballant conjuntament amb el Consell Comarcal, molts d’aquests municipis petits poden disposar d’uns serveis que no podrien prestar de manera individual (Serveis Socials, Joventut, Escola de Música, Transport escolar, Serveis Tècnics, Arxiu, Habitatge, Promoció turística, Promoció econòmica, etc.). També poden participar en projectes finançats amb fons europeus que, per la complexitat de la gestió, quedarien fora del seu abast.

Xavier Lluch va explicar que “el nostre objectiu és preservar la identitat de la comarca fent front a grans reptes com: els interessos especulatius, la supervivència de la viticultura o la sequera”. Lluch va afirmar que “la voluntat del Consell Comarcal és aprofundir aquesta forma de governança, per donar resposta a les necessitats de la gent de la comarca tot col·laborant amb els ajuntaments”. Per aquest motiu, va demanar que la presidenta del Parlament traslladi al Govern de la Generalitat que “cal reconèixer la tasca que fan els consells comarcals garantint-los un finançament suficient”.

Anna Erra va explicar que volia acostar la institució del Parlament de Catalunya a les administracions locals i a la ciutadania en general: “M’agrada voltar pel territori per conèixer i traslladar als grups parlamentaris les diferents necessitats i que ells facin el que calgui”.

Pel que fa al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Erra va afirmar que es fa “una gran feina d’estar al costat dels municipis i, sobretot, de lideratge. (...) Tots compartim la voluntat de fer una Catalunya equilibrada, ben connectada i on la gent pugui quedar-se a viure als seus pobles”.

Anna Erra va obsequiar el Consell Comarcal amb una reproducció numerada de la senyera que llueix al Parlament de Catalunya “perquè us sentiu part del Parlament del nostre país i de la Història de Catalunya”.

 Visualitza el vídeo de la visita en el següent enllaç.

Vilafranca del Penedès, 5 de febrer de 2024

Aquesta trobada formada part d’un conjunt de reunions que el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal està portant a terme per donar a conèixer els recursos del servei i promoure la prevenció en matèria d’habitatge

El dimarts 23 de gener va tenir lloc aquesta trobada. Es va convocar amb l’objectiu de compartir i debatre les necessitats i demandes en l’àmbit de l’habitatge i exposar els recursos del Servei d’Habitatge i les iniciatives i propostes de les entitats.

Els representats de 9 entitats i sindicats van poder conèixer de primera mà el funcionament del Servei Comarcal d’Habitatge. Els tècnics del Consell van transmetre la necessitat d’ incorporar la visió de l’habitatge en els diferents àmbits d’actuació de les entitats, per potenciar la prevenció. La prevenció i la informació és cabdal per evitar l’aparició i agreujament dels problemes i possibilitar un factor de protecció a les persones.

Les entitats i els sindicats van aportar les seves preocupacions, recursos i actuacions. Els seus professionals van valorar positivament la trobada i es va acordar iniciar i mantenir el contacte, així com organitzar altres trobades.

L’habitatge és una de les necessitats essencials i el fonament necessari per al desenvolupament de les persones i la superació de molts problemes relacionats amb la feina, la salut, l’autonomia o l’emancipació. Durant la sessió es va exposar la necessitat d’afavorir la coordinació i treball integral amb les persones per tal de garantir una major eficiència i eficàcia davant les problemàtiques i demandes que es presenten com són les consultes i els deutes, les dificultats d’accés a l’habitatge, la pujada dels lloguers o els desnonaments.

Les entitats que van assistir van ser: Caritas, Creu Roja, Actua, Fundació Pro-Penedès, Sòcio - Sanitari Ricard Fortuny, Mas Albornà, Fundació l’Espiga, UGT, Empresa d’Inserció Garbet.

Vilafranca del Penedès, 31 de gener de 2024

El Consell Comarcal va presentar al Consell d’Alcaldies el Pla d’Acció Comarcal i la nova web per als ajuntaments

El dijous 25 de gener es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès.

En el primer punt de l’ordre del dia, alcaldes i alcaldesses van debatre les mesures del Pla de sequera 2024 de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Els ajuntaments han d’adoptar mesures per controlar i reduir els consums de la ciutadania i, alhora, han de pagar multes quan el consum global del municipi supera els barems de l’ACA. Des dels ajuntaments es considera aquesta mesura injusta, perquè la raó per la qual se superen els consums permesos per l’ACA rau sobretot en les fuites de la xarxa de transport d’aigua.

Durant anys no hi ha hagut subvencions de la Generalitat o la Diputació perquè els ajuntaments invertissin a reparar la xarxa de transport d’aigua i ara se’ls trasllada la responsabilitat de reduir els consums sense anar a l’arrel del problema. Fins i tot hi ha ajuntaments que han estat sancionats tot i haver fet grans inversions en la millora de la xarxa d’aigua.

Per tot això, els ajuntaments de l’Alt Penedès demanen que se suprimeixi el règim sancionador de l’ACA i que s’abordi la gestió de l’aigua amb vistes a un present i un futur marcats per la sequera. Això ha de passar per un acord Generalitat-Estat-Unió Europea que aporti recursos econòmics que permetin renovar la xarxa de transport de l’aigua a Catalunya.

Els alcaldes i alcaldesses de l’Alt Penedès també proposen que es faci una gran campanya de sensibilització des dels mitjans de comunicació públics de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es va comprometre a fer “tota la pressió que puguem fer en nom dels alcaldes”.

En el torn d’informacions de la Presidència del Consell d’Alcaldies, es van presentar el Pla d’Acció Comarcal del Consell Comarcal per a la legislatura 2024-2027 i la nova web adreçada als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Albert Tort, portaveu del Govern i vicepresident del Consell Comarcal, va explicar que “hem fet un esforç per posar ordre a les prioritats del Consell Comarcal en els diferents àmbits i per marcar 10 objectius estratègics, tant a nivell de projectes i serveis que ja s’estan fent, com d’aquells que volem posar en marxa”. Tort va ressaltar que “el PAC és un document viu. Després de la seva aprovació es pot seguir alimentant d’altres projectes i de l’arribada de noves subvencions”.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i alcalde de Font-rubí, va remarcar que “el Consell Comarcal està al servei dels ajuntaments i de la població” i que “hi ha molts àmbits agrupats en aquest PAC, però segur que durant la legislatura en sortiran de molts més”.

Tot seguit, Albert Tort va presentar també el nou portal web del Consell Comarcal específic dels ajuntaments (www.ccapenedes.cat/ajuntaments). Conté, ordenats i explicats, els serveis, tràmits, plans, projectes i programes que el Consell Comarcal oferta i treballa amb els ajuntaments de l’Alt Penedès, i altres continguts d’utilitat per als electes i el personal dels ajuntaments.

L’objectiu d’aquesta nova eina és facilitar la feina dels ajuntaments i el treball conjunt amb els diferents serveis del Consell Comarcal. Tort va destacar que “és un catàleg d’iniciatives i serveis per als ajuntaments, que està en constant actualització i sempre obert a les necessitats i les propostes de millora dels ajuntaments”.

Vilafranca del Penedès, 29 de gener de 2024

 

L’objectiu d’aquesta trobada era compartir, intercanviar i explicar les noves iniciatives i propostes que es plantegem des del Servei comarcal de Joventut per a la legislatura 2023-2027

Convocats pel Servei Comarcal de Joventut, els regidors i les regidores van tenir l’oportunitat de conèixer-se entre si i de conèixer la nova consellera comarcal de Joventut, Foix Pareta, i el personal que treballa a l’Oficina Jove del Consell Comarcal. A més a més, en aquesta trobada van comptar amb la presencia de la coordinadora territorial i de les dues  tècniques referents de la coordinació territorial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Actualment hi ha 23 ajuntaments de l’Alt Penedès que tenen conveni de col·laboració en matèria de Joventut amb el Consell Comarcal. La reunió del dimarts 17 de gener va servir per explicar als nous regidors i regidores: les novetats dels nous convenis de col·laboració en matèria de joventut 2024-2027; el nou Pla Nacional de Joventut 2030; el Pla d’actuació de l’Oficina Jove 2024, emmarcat dins de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil XNEJ; el nou Pla Comarcal de Joventut 2024-2027, que s’elaborarà aquest any, i presentar tots els serveis i projectes que s’ofereixen des del Servei Comarcal als ajuntaments de la comarca. També se’ls hi va donar l’informe d’avaluació de les sortides dels Punts Mòbils de Salut 2023 realitzades als seus municipis.

A més de la Taula Política Comarcal de Joventut, hi ha una Taula Tècnica que es reuneix mensualment i que decideix les activitats que es duen a terme a cada municipi en el marc dels programes del Consell Comarcal per a les persones joves. I una Taula Tècnica de personal compartit que es reuneix mensualment amb els i les diferents professionals de joventut dels 15 ajuntaments que comparteixen el personal.

Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2024

El Ple també va aprovar una moció per impulsar el programa “Temps x Cures” a la comarca

El dijous 18 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar una proposta única de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat: la ratificació del decret de Presidència d’aprovació de la primera addenda del conveni del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Drets Socials en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va enumerar algunes de les línies d’actuació que el Consell Comarcal duu a terme en el marc de la delegació de competències regulada pel contracte programa: els Equips Bàsics d’Atenció Social, l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc, l’atenció a les persones sense llar, l’atenció a la dependència i la teleassistència, els plans d’envelliment d’àmbit local, i tots els serveis que es presten des de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès.

El decret es va ratificar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En els següents punts de l’ordre del dia, es van votar dues mocions. La primera, presentada pel grup d’ERC-AM, la va defensar la consellera Gemma Urgell. A la moció es demana que es continuï desenvolupant el programa “Temps x Cures”, de manera coordinada amb els ajuntaments, als municipis de menys de 20.000 habitants i que se’n faci difusió per tal que arribi a totes les famílies.

“Temps x Cures” és un programa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de suport i reforç dels serveis de cura existents i d’ampliació dels serveis de cura infantils de proximitat (ex. cangur municipal, ludoteques, casals en períodes no lectius, colònies, campaments, espais d’acollida, etc.). L’objectiu del programa és alliberar temps personal per a les famílies i especialment per a les dones.

La segona moció la va presentar l’equip de Govern i la va defensar el portaveu de Compromís Municipal, Jaume Julibert. La moció insta el Govern de la Generalitat a dotar, amb urgència, de connexió a Internet d’alta qualitat, mitjançant fibra òptica, tots els consultoris locals del Penedès que no disposen d’aquesta connexió.

L’objectiu és que les persones que treballen als consultoris mèdics puguin prestar la seva activitat assistencial amb eficiència i amb una major seguretat per als pacients i garantir l’equitat amb la resta del territori de Catalunya.

Les 2 mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2024

 

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació (21 de gener), l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès presenta els resultats de les mediacions que gestionades durant l’any 2023

La mediació en Consum és un procediment gratuït, voluntari, imparcial, àgil i eficaç  que permet que les parts arribin a un acord per elles mateixes amb l’ajut de l’Oficina Comarcal de Consum. 

L’any 2023 es van resoldre 391 expedients de reclamacions de persones consumidores de la comarca. En el 77% de les reclamacions (302 expedients) es va iniciar el procediment de mediació en Consum i, un cop avaluada la seva viabilitat, van ser comunicades un total de 288 propostes de mediació al sector empresarial. D’aquestes propostes, el 80% (228 expedients) van ser acceptades per les empreses.

De les 228 mediacions de Consum gestionades des del Consell Comarcal, es va arribar a un acord en el 66% dels casos (un 6% més que els anys 2021 i 2022), evitant d’aquesta manera la via judicial. El 34% de les reclamacions restants, en les quals no es va arribar a un acord, es van derivar a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, a altres organismes administratius o als tribunals de Justícia. 

 La mitjana de les demandes econòmiques inicials dels expedients de reclamació tramitats en la fase de mediació va ser de 627,82 €, mentre que la mitjana econòmica dels acords assolits va ser de 539,09 €.

 

Totes aquestes dades reforcen la mediació com el sistema alternatiu més efectiu per resoldre els conflictes entre les persones consumidores i el sector empresarial, per la qual cosa des de l'Oficina Comarcal de Consum es continuarà impulsant aquesta via per aconseguir ciutadans empoderats en la gestió dels seus conflictes i empreses més responsables.

Les persones interessades en la mediació en Consum es poden posar-vos en contacte amb l'Oficina Comarcal de Consum (C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3, Vilafranca del Penedès, Tel. 938 900 000 ext. 114, A/e: consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2024

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació (21 de gener), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han sortit al carrer per difondre els seus serveis de Mediació, uns serveis públics i gratuïts de gestió dels conflictes veïnals, comunitaris i familiars.

Són espais d’acompanyament, de trobada i confidencialitat, on fent ús del diàleg, la negociació assistida, i amb ajuda de professionals, els veïns i veïnes assumeixen un paper coprotagonista per trobar una entesa i/o un acord beneficiós per a totes les parts implicades. 

Els dos serveis de mediació han aprofitat per fer balanç dels resultats de l’any 2023 pel que fa a casos tractats.  

Durant l’any 2023 el Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal ha rebut 73 sol·licituds d’intervenció relacionades amb l’acompanyament a conflictes familiars, veïnals o comunitaris, ha fet 455 intervencions tècniques i ha tancat 46 casos amb una ràtio molt elevada d’acords específics o amb una facilitació que ha millorat les relacions entre les parts. A més de les intervencions tècniques, aquest servei ha apostat per les activitats formatives i sensibilitzadores, en les quals han participat 346 persones

Pel que fa al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilafranca, l'any 2023 es van treballar 153 expedients amb un grau de resolució positiu de més del 80 % dels casos, treballant en tots els barris de la vila i amb un impacte positiu en les llars i comunitats veïnals. En total es va fer una tasca de sensibilització de forma directa i activa envers unes 400 persones i això va impactar positivament de forma indirecta en famílies i comunitats de veïns amb un total de 1.500 persones. El servei va fer un total aproximat de 1.700 intervencions durant l’any 2023. 

Tots aquests resultats demostren el paper crucial de la mediació en la construcció d'enteses positives i acords beneficiosos per a totes les parts, contribuint a una convivència pacífica i al desenvolupament d'una comunitat respectuosa en l'àmbit local i comarcal. 

Carpa informativa 

Per tal de commemorar el Dia Europeu de la Mediació, dissabte passat el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès van instal·lar una carpa informativa al mercat de Vilafranca, a la cruïlla de la rambla de Nostra Senyora amb la rambla de Sant Francesc, on els tècnics i les tècniques de mediació del Consell Comarcal i de l’Ajuntament van donar informació a les persones que s’hi apropaven. 

Hi va ser present Ramon Zaballa, tinent d’alcalde i regidor de Convivència i Ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca, que va fer balanç del Serveis de Mediació de l’Ajuntament. 

Ramon Zaballa comentava que la cultura de la pau, del diàleg, de la negociació i de l'entesa “són característiques de les societats avançades, i nosaltres ho som. Per això posem en valor la mediació com a eina per resoldre els conflictes. El protagonisme de les parts implicades en la solució al conflicte ajuda al compliment dels acords presos”. 

Bea Romero, mediadora del Consell Comarcal, va explicar que “els ciutadans que consulten el servei de Mediació venen derivats de Serveis Socials, del Servei d’Habitatge i dels ajuntaments de la comarca, tot i que cada vegada més acudeixen de forma directa o bé informats per Mossos d’Esquadra i altres professionals”.  

Al llarg del matí de dissabte i a diferents ubicacions del centre de la vila, es van fer també cinc representacions teatralitzades a peu de carrer en les quals dues actrius van simular un conflicte veïnal susceptible de ser resolt mitjançant les eines de la mediació. A més, la Batucada de l’Escola de Música de l’Alt Penedès les va acompanyar en el seu recorregut. 

Escenificació d’un conflicte veïnal 

Per demanar hora al Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, cal trucar al telèfon 93 890 00 00 ext. 450 o contactar via correu electrònic (mediació@ccapenedes.cat). 

Per demanar hora al Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’ha de fer la sol·licitud online mitjançant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament citaprevia.vilafranca.cat o a través del web tràmits.vilafranca.cat (Mediació ciutadana i convivència), amb el certificat digital o certificat idCATmòbil. També es pot trucar al telèfon 93 890 32 55 o contactar a través del web https://ciutadania.vilafranca.cat/contacte 

Vilafranca del Penedès, 22 de gener del 2024 

Finalitza el projecte "Penedès Landscapes, economia del paisatge" que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha impulsat per a la recuperació de varietats agrícoles tradicionals i el relleu generacional agrari de la comarca

Aquest projecte s’ha dut a terme des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu era afavorir les singularitats dels petits municipis introduint l’economia del paisatge com a element de competitivitat i sostenibilitat.

En el marc del projecte “Penedès Landscapes, economia del paisatge” s’han treballat dues línies: el relleu generacional i la recuperació de varietats agrícoles tradicionals.

En la primera línia, s’han fet dues accions:  una xerrada a càrrec del gabinet jurídic de l’empresa Agroxarxa de la Unió de Pagesos, on es van tractar els aspectes jurídics i fiscals de la transmissió de les explotacions agràries, i un taller participatiu amb pagesos i entitats del territori, conduïda per la consultora Neus Montllor, per reflexionar sobre el relleu agrari i les diferents fases que el conformen, les eines existents al territori i les necessitats de les persones participants en el taller.

En cadascuna de les sessions hi van participar una vintena de persones i entitats.

En la segona línia del projecte s’han dut a terme diverses accions per a la recuperació de varietats agrícoles tradicionals. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme en col·laboració amb el Col·lectiu Eixarcolant i amb l’objectiu de recuperar varietats que s’havien cultivat antigament per tal que puguin ser cultivades de nou per la població local i per preservar el patrimoni agrícola, cultural i gastronòmic de l’Alt Penedès.

Les varietats tradicionals estan adaptades al territori i poden ser més resistents al canvi climàtic, per la qual cosa poden contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible.

Durant l’acció de recuperació de les varietats s’han recuperat una cinquantena de llavors, que en una següent fase es reintroduiran amb el suport d’horts col·laboradors per tal que puguin ser cultivades de nou.

La posterior creació d’un banc de llavors permetrà garantir la variabilitat genètica de les varietats recuperades i estendre la iniciativa a la totalitat dels municipis de la comarca.

Per tal de donar continuïtat a aquest projecte, des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal s’ha habilitat un formulari perquè qualsevol persona o entitat interessada pugui participar en alguna de les línies de treball. A més, des de l’espai web del Consell Comarcal dedicat al projecte “Penedès Landscapes” es podrà accedir a tots els documents i vídeos de les diferents actuacions.

 

Vilafranca del Penedès, 22 de gener del 2024

 

10 objectius estratègics, 13 àmbits de treball i més de 100 projectes destacats a dur a terme durant al quadrienni 2024-2027

Dimarts 9 de gener es va presentar en roda de premsa el document elaborat pel govern del Consell Comarcal en base al treball amb les diferents àrees i al treball polític amb els consellers i les conselleres de l’equip de govern.

Durant el mes de gener, el Pla d’Acció Comarcal seguirà la seva tramitació amb un període per fer aportacions per part dels ajuntaments i els grups comarcals que no formen part del govern. També es presentarà al Consell d’Alcaldies, i durant el mes de febrer s’elevarà al Ple del Consell Comarcal per a la seva aprovació.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va explicar que “el PAC és un document flexible i en constant evolució, perquè moltes actuacions del Consell Comarcal estan vinculades a línies de subvenció i programes que aproven altres administracions superiors (UE, Generalitat, Diputació), als quals optarem des del Consell Comarcal i que en el moment d’elaborar el PAC no coneixem”.

Lluch va afirmar que “els objectius són gairebé els mateixos que venim treballant des de l’anterior legislatura, però cada cop amb més ambició”.  Un objectiu molt important és afavorir la transició energètica i preservar el Medi ambient... Només cal mirar les pluges a la nostra comarca. I un altre objectiu molt important és estar atents a les necessitats dels ajuntaments i intentar donar-los resposta. (...) Intentem ser aquell braç que arriba on no arriben els ajuntaments petits”.

Albert Tort, vicepresident i portaveu del Govern, va explicar que la proposta “està en consonància amb els objectius del pacte de govern signat entre els grups de Compromís Municipal i el PSC-CP: contribuir des de l’estabilitat institucional, el treball conjunt i la gestió rigorosa, a avançar en el progrés social, econòmic i territorial de l’Alt Penedès”.

Els 13 àmbit de treball són: 1) Transició energètica i Medi ambient, 2) Escut i Acció social, i Salut pública, 3) Ensenyament, 4) Desenvolupament econòmic i Ocupació, 5) Promoció turística, 6) Cultura i Esports, 7) Eficiència, Digitalització i Transparència, 8) Política territorial i Mobilitat, 9) Igualtat, 10) Habitatge, 11) Consum, 12) Joventut i 13) Gent Gran

Tots aquests eixos s’emmarquen dins un mateix objectiu general: “Ser un exemple de treball de coordinació amb el sector públic i de coresponsabilitat amb el sector privat i els agents territorials, per pal·liar plegats els greus efectes derivats de la crisi actual i vetllar per una ràpida recuperació socioeconòmica del territori”.

Albert Tort va explicar alguns dels projectes més destacats de cadascun dels 13 àmbits de treball: el Life eCoadapt50, la participació al Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, l’Impuls de les comunitats energètiques, la nova seu dels Serveis Socials a la Casa Jané, el foment de l’envelliment actiu, el projecte singular de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, el Smart PAE, Invest Penedès, la 2a edició del festival Ressons, el projecte Qualitat Annexa, el Penedès Ciclable, el Registre de Contractes de Lloguer, la fira de l’Habitatge i la Rehabilitació, el nou espai web de Consum, la nova estratègia digital i portal Dinamo.cat de joventut, o el cicle de caminades de la gent gran.

El portaveu va afirmar “hem fet un treball molt rigorós d’ordenar, proposar i planificar el que ha de ser el període 2024-2027, durant el qual volem que el Consell Comarcal sigui una institució útil i amb una incidència positiva i volem també donar-li visibilitat perquè la ciutadania en sigui conscient (...) Quan un veu el panorama de serveis i iniciatives que presta el Consell Comarcal, entens la seva necessitat, veus que ha de ser així. Per això volem transmetre aquesta idea amb el lema “El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb tu””.

Vilafranca del Penedès, 11 de gener de 2024

Constituit el Living Lab de l’Alt Penedès al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El projecte europeu Life eCOadapt50, d’adaptació al canvi climàtic, integra 19 territoris de Catalunya, consta de 24 socis públics i privats i està liderat per la Diputació de Barcelona. 

Incorpora àrees geogràfiques de diferents característiques orogràfiques, climàtiques i d’activitat econòmica (muntanya mitja i baixa, terres d’interior amb agricultura de secà o amb regadiu, llocs costaners, zones més urbanes i més rurals, boscos, etc.) d’un ampli ventall de comarques. 

A la província de Barcelona, formen part del projecte la comarca de l’Alt Penedès, una part de l’Anoia, del Bages i d’Osona i 10 espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.    

L’objectiu del projecte Life eCOadapt50 és potenciar l’acció en adaptació al canvi climàtic als sectors agroramader, pesquer, forestal i turístic. El projecte preveu executar, fins al 2030, un mínim de 76 accions en aquests 4 sectors especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic. Aquests accions es duran a terme en 19 territoris de Catalunya que representen prop de 19.400 km2 i impliquen més de 900.000 habitants.  

A cadascun dels territoris participants, s’han constituït els espais de participació i treball (living labs) que serviran per definir les estratègies i les accions a seguir per augmentar la resiliència local. Aquests espais involucren les administracions públiques, els sectors econòmics, les entitats i la ciutadania, i que serviran per definir les estratègies i les accions a seguir per augmentar la resiliència local. 

El 30 de novembre es va constituir el living lab de l’Alt Penedès a la seu del Consell Comarcal. En formen part els ajuntaments de Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, Torrelavit, la Granada i Sant Llorenç d’Hortons; la Mancomunitat Penedès-Garraf, el Parc del Foix, Unió de Pagesos, la Federació d’ADF Penedès-Garraf, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCA), l’Institut Nacional d'Investigació en Enginyeria Rural, Aigües i Forestals (INRGREF); l’Associació Forest Horses, l’Associació Vinícola Catalana, l’Associació AEI Innovi, el Grup d'Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat (GENS), el Col·lectiu Eixarcolant, el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola; les empreses Cellers de Can Suriol del Castell, Covides, Caves Gramona, Hotel Fonda Neus, Restaurant Ca la Katy, Barraca entre Vinyes, Things Green AE, el sindicat CCOO,  i el mateix Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona. 

Les persones, entitats o empreses de l’Alt Penedès interessades a formar part del Living Lab del projecte Life eCOadapt50 poden contactar amb el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (ofitec@ccapenedes.cat). 

Vilafranca del Penedès, 3 de gener de 2024

Aquest programa ofereix una oferta formativa i un acompanyament a les persones joves per a facilitar la seva reincorporació al sistema educatiu i al mercat laboral

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2023, 17 joves de l’Alt Penedès han participat en el programa “Forma’t 2023”; un programa adreçat a persones d’entre 16 i 29 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu i estan en una situació en què no estudien ni treballen.

En aquesta edició hi han participat joves de Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Marçal i Torrelles de Foix.

Els participants reben una formació professionalitzadora flexible, adaptada a les seves necessitats i orientada a desenvolupar les seves competències professionals, per tal que puguin millorar la seva ocupabilitat i/o reprendre els estudis. La formació els ajuda a explorar els seus interessos i motivacions i a orientar les seves trajectòries educatives i professionals en funció dels corresponents projectes vitals i professionals.

Des de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès es continuat treballant amb els participants per trobar les opcions que s’ajusten més al seu itinerari professional i per acompanyar-los en la preinscripció en estudis reglats, formacions ocupacionals i cursos d’idiomes.

El darrer dia del programa, la consellera comarcal de Joventut, Foix Pareta, va lliurar els diplomes als 17 joves participants i va escoltar les seves opinions sobre l’experiència viscuda durant el programa.

Vilafranca del Penedès, 3 de gener de 2024

El Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès presenten la 10a edició del calendari

Juntament amb les fotografies dels productes agroalimentaris d’aquest calendari (gall del Penedès, ànec mut, oli d’oliva, mel, poma de Pontons i préssec d’Ordal), hi ha dibuixos i receptes de plats elaborats pels restaurants de “El Penedès, tasta’l“ que tenen com a ingredient el producte fresc o el producte elaborat.

Núria Catà, consellera comarcal d’Agricultura, Medi Rural i Productes de la Terra, va explicar que els 6 productes agroalimentaris que il·lustren el calendari 2024 són els mateixos que van formar part del projecte de Realitat Augmentada del programa Treball, Talent i Tecnologia, que el Consell Comarcal ha dut a terme  durant els darrers dos anys. Per aquest motiu, les fotografies de cada productes van acompanyades d’un codi QR amb informació digital sobre com es produeix i/o elabora, les seves característiques singulars, les condicions climàtiques i/o de sòl, el tipus d’alimentació en el cas de l’aviram, etc.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal va explicar que s’han editat 1.500 calendaris amb el suport de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que es lliuraran a totes les empreses de l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès i als restaurants adherits al projecte “El Penedès, tasta’l”, per tal que els distribueixin entre els seus associats, clients i visitants.

Nuria Carbó, presidenta del Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès i propietària del restaurant “Hotel Fonda Neus”, va afirmar que “és un calendari molt complet, que reflecteix la voluntat de maridatge de productors i restauradors. (...) Els nostres clients ja l’esperen...”.

D’altra banda, Ma. Àngels Saumell, presidenta de l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès i propietària de l’empresa “Vinyet, la melmelada Penedès”, va demanar als restauradors i als penedesencs “que continuïn apostant pels productes de proximitat” i va confirmar que “tenim demanda; a la gent li agrada el format”.

Cada vegada s’estan posant més en valor els productes locals i de proximitat, i aquestes accions de promoció i difusió ajuden a conèixer els productes que es produeixen i elaboren a l’Alt Penedès.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va cloure la presentació dient “atrevim-nos a tornar a fer la cuina dels avis per gaudir dels productes de la nostra comarca en família!”.

Vilafranca del Penedès, 21 de desembre de 2023

El Ple també va aprovar dues mocions sobre el finançament dels ens locals

El dijous 12 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar una proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat: la ratificació del decret de Presidència de modificació de clàusules del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que la modificació afecta la definició de l’objecte del conveni, aclareix els compromisos del Departament, especifica l’import, la tramitació i la justificació de l’aplicació de la transferència, i modifica la denominació d’alguns annexos del conveni anterior.

El decret es va ratificar per unanimitat.

A continuació es van presentar dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda: la primera, l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2024 del Consell Comarcal. I també l’aprovació de restar assabentats del pressupost 2024 aprovat per l’assemblea del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que el pressupost d’ingressos i despeses del Consell Comarcal supera lleugerament els 14 MEUR i augmenta un 15,58 % respecte del pressupost de l’any passat. Les partides més elevades del pressupost són les destinades als Serveis Socials i les partides amb increments més importants són les de beques de menjador i transport escolar.

D’altra banda, el pressupost d’ingressos i despeses 2024 del Consorci de Promoció Turística del Penedès (ens adscrit al Consell Comarcal) és de 390.000 EUR. El Consorci es nodreix bàsicament de les quotes dels consorciats públics i privats i de les subvencions.

El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal i el PSC-CP, amb l’abstenció dels grups d’ERC i el PP, i amb el vot en contra del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del conveni marc amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la prestació continuada, per part del Consell Comarcal, dels serveis d’assistència tècnica en matèria d’Arquitectura i Urbanisme, Enginyeria, Tecnologies de la Informació, i Arxiu i Gestió Documental.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va explicar que el conveni regula els encàrrecs de gestió dels serveis que el Consell Comarcal ofereix actualment als ajuntaments.

El conveni marc es va aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, tots els grups polítics del Consell Comarcal van acordar adherir-se al comunicat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant la guerra a Gaza, que va llegir el portaveu del grup comarcal de la CUP, Txus Magallón.

El comunicat condemna “tota la violència infringida contra la població civil”, se suma “a la crida de Nacions Unides i de les organitzacions internacionals humanitàries que exigeixen el compliment del dret internacional humanitari, la protecció dels drets humans per part de les dues parts enfrontades i el cessament de les hostilitats”. se suma també a la declaració del secretari general de Nacions Unides “que només una pau negociada que satisfaci les aspiracions nacionals legítimes de palestins i israelians per igual pot portar estabilitat a llarg termini”.

En els següents punts de l’ordre del dia, es van votar dues mocions presentades per l’equip de Govern. La primera la va defensar el portaveu del Govern, Albert Tort, i tractava sobre el finançament dels ens locals. Entre d’altres, la moció insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els governs de l’Estat i la Generalitat, a reformar estructuralment el finançament dels ens locals per assegurar el compliment del principi de suficiència financera. També insta el Govern de l’Estat a acabar amb el dèficit fiscal o crear un topall màxim de solidaritat envers l’Estat seguint els models més avançats d’Europa. També insta el Govern de l’Estat a derogar la LRSAL i a modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per tal que les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública.

La segona moció la va defensar el portaveu de Compromís Municipal, Jaume Julibert, i reclamava al Govern de l’Estat la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024. Durant els 3 anys anteriors es van suspendre i això ha permès als ajuntaments que no tenien deute poder disposar del romanent de Tresoreria per fer noves inversions.

Les 2 mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de desembre de 2023

 

Aquesta iniciativa experimental promou la comprensió de la nova llei 4/2023 i dona suport a la integració del col·lectiu LGTBIQ+ mitjançant eines i estratègies per a la gestió de la igualtat i la diversitat en l'àmbit laboral

En una roda de premsa realitzada el dimarts 19 de desembre, el Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar la guia “Eines i estratègies per a la gestió de la igualtat, la diversitat i la inclusió a l’empresa” en el marc del projecte "Suport a la Rainbow Economy com a element d’atracció i retenció de talent".

Aquest projecte innovador s’emmarca en els projectes experimentals de la Diputació de Barcelona i té com a objectius principals oferir una perspectiva positiva del col·lectiu LGTBIQ+ i facilitar a les empreses la comprensió de la nova llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.

La guia, elaborada per la comunicadora i artista Thaïs Kempell, ofereix un banc de recursos per a les empreses perquè recopila totes les eines disponibles per a l'elaboració de plans d'igualtat, generals o específics. La guia estarà disponible, en breu, en dos formats: paper i digital, i es facilitarà a totes les empreses de la comarca que així ho sol·licitin al Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal (jmartinezcapenedes.cat – Tel. 93 890 00 00 ext. 130).

A més de la guia, el Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en marxa un conjunt de càpsules de sensibilització per a empreses en col·laboració amb Maria Giralt, vicepresidenta de la cambra LGTBIQ+ de Barcelona i directora del PRIDE Social de Barcelona.

La iniciativa de les càpsules ha tingut una acollida entusiasta, amb una demanda considerable per part de les empreses de la comarca. Les càpsules tenen com a objectiu proporcionar coneixements pràctics i experiències concretes sobre la integració del col·lectiu LGTBIQ+ en els entorns laborals.

Des del Consell Comarcal es va fer una "scrapper" dels motors de cerca i es van identificar 134 empreses a l’Alt Penedès referenciades com a “LGTBI friendly”. El projecte “Penedès Rainbow” anima les empreses a incorporar aquesta referència als seus perfils i contribuir al creixement d'aquesta comunitat.

20 de desembre del 2023, Vilafranca del Penedès.

 

“La teva aventura al Penedès” és una experiència virtual en la qual l’espectador va prenent decisions i creant la seva aventura i viure fins a 8 finals diferents. La nova campanya està impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès a través del Consorci de Promoció Turística del Penedès i ha rebut el suport i la Generalitat de Catalunya.

Aquest dilluns, 11 de desembre, es presenta al Petit Celler de Barcelona, i a la vinateria Inzòlia de Sant Pere Molanta, la campanya “La teva aventura al Penedès”, una experiència virtual que té per objectiu promoure el Penedès com a destí enoturístic i donar a conèixer els principals atractius d’aquest territori: paisatge, cellers, vins i wine bars, gastronomia i cultura.

Aquesta nova iniciativa de promoció turística se sustenta a través de la web www.aventurapenedes.cat a la qual es pot accedir directament o bé a través d’un codi QR. Aquest codi serà visible al collarí de les ampolles dels cellers que participen en la campanya, així com en enoteques, botigues, cellers amb wine bars i restaurants que formen part de La Ruta del Vi del Penedès. Per ara hi ha més de quaranta empreses que s’han sumat a la iniciativa i la xifra es preveu que vagi creixent.

Així, tothom que escanegi aquest codi o accedeixi a www.aventurapenedes.cat tindrà l’oportunitat de començar una aventura acompanyant a l’Arlet, la protagonista de la campanya. A través d’un vídeo interactiu es podran anar prenent decisions, la primera d’elles serà escollir com començar l’aventura: en bici i a peu, o amb un tractor per les vinyes? A partir de l’opció que s’esculli, es podrà avançar cap a un desenllaç o cap a un altre dels vuit possibles. Al final d’aquesta estada virtual l’espectador haurà pogut fer un tast del paisatge i el territori, de les persones que hi viuen, el cuiden i se l’estimen, dels seus vins i productes gastronòmics, etc.

Amb aquesta campanya el Consorci de Promoció Turística del Penedès pretén fer viure una experiència innovadora, única i singular al consumidor de vi i escumosos del Penedès per tal que s’acabi materialitzant en una visita a la destinació origen d’aquest producte. En aquest sentit, “La teva aventura al Penedès” es fixa atraure nous consumidors joves als vins del Penedès i, alhora, actuar com a reclam i aportar valor afegit als agents de la zona que esdevindran prescriptors de l’experiència incorporant el codi QR als seus productes o establiments.

Sorteig d’un cap de setmana al Penedès

La “La teva aventura al Penedès” s’enceta avui, 11 de desembre i es preveu que s’allargui durant el 2024. Ara bé, des d’avui i fins al 31 de gener s’acompanya d’una acció promocional consistent en un sorteig d’un cap de setmana al Penedès per a dues persones entre tots aquells espectadors que escanegin el codi QR de la campanya i omplin el formulari. Només podran accedir al sorteig aquelles persones que hagin accedit a la web a través del codi QR que hi ha al collarí de les ampolles.

En el marc d’un projecte PECT

La campanya, impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del Consorci de Promoció Turística del Penedès, ha rebut el suport la Generalitat de Catalunya i ha estat desenvolupada per l’estudi Aquells nois tan simpàtics. La iniciativa s’emmarca en el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Territori vitivinícola, innovació, sostenibilitat i saludable”.

Els PECT són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d’innovació. En el cas de “Territori vitivinícola, innovació, sostenibilitat i saludable”, té com a objectiu assolir el lideratge qualitatiu i comercial dels vins tranquils i escumosos que es produeixen al Penedès, tot assegurant el valor afegit i el benestar social tant per als productors de la comarca com per als consumidors locals i internacionals. Aquest PECT es vertebra en tres eixos principals que garanteixen els pilars del desenvolupament de la comarca: la sostenibilitat ambiental, econòmica i social; el desenvolupament rural i l’equilibri territorial. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és qui lidera el projecte, juntament amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès, la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) i 9 socis participatius no beneficiaris. Així doncs, es tracta d’una estructura de composició mixta publicoprivada.

Per a més informació: nuria@penedesturisme.cat

Vilafranca del Penedès, 12 de desembre de 2023

L’objectiu del programa era l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses de l’Alt Penedès relacionades amb la producció, elaboració i venda de productes d’alimentació i begudes

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la col·laboració dels 27 municipis de la comarca, va organitzar aquesta última jornada per posar en relleu el treball realitzat al llarg dels darrers dos anys.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, va fer un repàs dels aspectes més destacats del programa a l’Alt Penedès i va ressaltar la quantitat de projectes que s’han pogut desenvolupar gràcies a la unió de tots els municipis de la comarca en l’àmbit de la cadena de valor de l’alimentació i les begudes. També va destacar les aliances estratègiques formades amb clústers i associacions empresarials, així com el gran nombre d’empreses participants.

Arran de la diagnosi de la cadena de valor de l’alimentació i les begudes, es van identificar el reptes de transformació digital i els perfils professionals als quals calia formar i es van dissenyar els corresponents plans de formació amb les competències digitals necessàries.

Pilar Moret, cap de secció de Coordinació de Polítiques del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, va presentar i valorar els projectes desenvolupats pel programa TTT a tota la província de Barcelona.

Seguidament es van presentar els tres últims projectes desenvolupats el 2023.

El primer va sorgir a partir de la necessitat d’optimitzar la logística diària dels cellers per als enviaments de comandes tant a particulars com a través del canal de distribució d’aliments HORECA (HOtels, REstaurants i CÀterings).

Eloi Orives, director de producte de l’empresa Maccion Lean Solutions, va presentar els resultats del projecte “La Volta”, d’assistència tècnica per a l’optimització logística de la viticultura a l’Alt Penedès. Actualment el projecte segueix funcionant a una desena de cellers, que comparteixen la logística tres dies per setmana.

El segon i el tercer projectes del programa TTT (“Assistència tècnica per a la implementació de la teledetecció i quaderns d’explotació digital al camp” i “Assistència tècnica per a la presa de decisions a l’agricultura davant el canvi climàtic”) estan relacionats amb el sector agrari i són una evolució d’un projecte desenvolupat el 2022 (“Assistència tècnica i formació per a la digitalització de la viticultura: monitoratge climatològic i models de prevenció de malalties de la vinya”).

Edgar Izquierdo, director general de l’empresa Arcadia Global Analytics, va presentar la plataforma Auravant, encarregada de captar el vigor de les parcel·les mitjançant nano-satèl·lits i l’ús de quaderns digitals

Joan Olivella, gerent de l’empresa Central de Compres Vitivinícoles, va posar en valor l’aplicació Sencrop, que permet accedir a les dades meteorològiques recollides per les estacions meteorològiques locals i facilita la presa de decisions a l’agricultura. En el marc del programa TTT, aquesta aplicació s’ha adaptat a les característiques del territori per recollir informació valuosa per als viticultors.

Els dos darrers projectes del programa TTT han servit per millorar la predicció de les condicions meteorològiques i el control de les parcel·les vitivinícoles, per donar una millor resposta als efectes del canvi climàtic.

Per finalitzar la jornada, l’equip tècnic del programa Treball, Talent i Tecnologia del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va presentar els resultats obtinguts i l’impacte que han suposat les accions i els projectes desenvolupats a tota la comarca: diagnosi, projectes de digitalització empresarial i productes associats, aliances estratègiques i formacions realitzades al llarg dels darrers dos anys.

Vilafranca del Penedès, 11 de desembre de 2023


Consell Comarcal Alt Penedès, Xarxes socials Consell comarcal alt penedès, Facebook ccap, Twitter ccap, Instagram ccap, Linkedin Promoció Econòmica ccap, Twitter Benestar Social ccap, Facebook Servei d'Habitatge Consell Comarcal, Facebook EMAP, Facebook Servei de Joventut ccap, Dinamo Alt Penedès, oficina jove ccap, web poligons i empreses ccap, web pla reactivació socioeconòmica covid, web sender via augusta, web penedès 360, web arxiu comarcal alt penedès, facebook arxiu comarcal alt penedès, instagrama oficina jove alt penedès, instagram emap, twitter habitatge ccap, twitter dinamització cívica ccap, canal youtube ccap
Consell Comarcal Alt Penedès, grups polítics comarcals, grups polítics comarcals ccap, grups polítics comarcals consell comarcal alt penedès, grups polítics alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, composició junts x catalunya ccap, junts x cat ccap, junts x cat consell comarcal alt penedès, composició junts x cat consell comarcal alt penedès, mocions junts x cat ccap
Consell Comarcal Alt Penedès, esquerra republicana ccap, esquerra republicana consell comarcal, grup comarcal esquerra ccap, mocions esquerra republicana ccap, grup comarcal esquerra republicana alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, PSC-CP consell comarcal alt penedès, grup comarcal psc-cp alt penedès, mocions psc-cp consell comarcal alt penedès, psc consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, CUP grup comarcal alt penedès, cup consell comarcal alt penedès, mocions cup consell comarcal alt penedès, mocions presentades cup consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, corresponsals mitjans de comunicació alt penedès, ramon francàs, arnau mañé vallès, pilar ribas, francesc farré, maria àngels lópez domènech, marc rovira, ramon farré, judit huerta

Corresponsal de La Vanguardia

Sr. Ramon Francàs

Adreça electrònica: rfrancas@hotmail.com

Web: www.lavanguardia.es

 

Corresponsal de l'Agència Catalana de Notícies

Adreça electrònica: ambitmetropolita@acn.cat - penedes@acn.cat

Web: www.acn.cat

 

Corresponsal de RAC1

Sr. Arnau Mañé Vallès

Adreça electrònica: arnaumanevalles@gmail.com - rac1@rac1.net

Web: http://www.rac1.cat

 

Corresponsals de Radio Nacional Espanyola (Ràdio 4)

Sra. Pilar Ribas (Directora) i Sr Francesc Farré (Redactor)

Adreça electrònica:  ui.tarragona@rtve.es 

Web: www.rtve.es/radio/radio4/

 

Corresponsal de Catalunya Ràdio

Sra. M. Àngels López Domènech

Adreça electrònica: alopez.e@catradio.catbcncomarques@catradio.cat

Web: www.catradio.cat

 

Corresponsal de El País

Sr. Marc Rovira

Telèfon: 93 401 05 00 (El País a BCN) - 93 401 06 31

Adreça electrònica: marc.rovira1@gmail.com

Web: www.elpais.es

 

Corresponsal de El Periódico 

Tel. 93 265 53 53

Web: www.elperiodico.com 

 

Corresponsal de El Punt-Avui

Telèfon: 93 227 66 06

Adreça electrònica: lsayavera@elpunt.cat - gvidal@elpunt.cat 

Web: www.elpunt.cat 

 

Corresponsal de TV3-Telenotícies Comarques

Sr. Ramon Farré

Telèfon: 93 499 93 07 - 93 499 93 08

Adreça electrònica: rfarre.b@tv3.cat

Web: www.tv3.cat

 

Corresponsals de TVE-Catalunya

Sra. Judit Huerta 

Telèfon: 93 582 30 30 - 91 346 80 00 (Madrid)

Adreça electrònica: tarragona.b.tve@rtve.es 

Web: www.rtve.es/tve/b/catalunya

 

Consell Comarcal Alt Penedès, butlletins municipals alt penedès, avinyonet avui, casa de la vila, de bat a bat, del penedès, el 3 de vuit, el balcó, el butlletí d'olesa de bonesvalls, el cargol, el martinet, fil, agenda cultura vilafranca del penedès, la fura, la gazeta, la veu de foix, montònec, nosaltres sant margarida i els monjos, olèrdola informació, tot subirats

Avinyonet Avui

Adreça: Alcaldia - Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

DP i població: 08793 Avinyonet del Penedès

Telèfon: Ajuntament d'Avinyonet

Adreça electrònica: Ajuntament d'Avinyonet

Web: https://www.avinyonet.org/actualitat/butlleti-municipal-avinyonet-avui-i-dema

 

Butlletí Municipal de Castellet i la Gornal

Adreça: Ajuntament de Castellet i la Gornal

DP i població: 08729 Castellet i la Gornal

Telèfon: Ajuntament de Castellet i la Gornal

Adreça electrònica: ajcastelletigornal@gmail.com

Web: https://www.castelletilagornal.cat/actualitat/butlleti-municipal

 

Casa de la Vila - Butlletí Informatiu Municipal de l'Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia

DP i població: 08770 Sant. Sadurní d'Anoia

Telèfon: Ajuntament de St. Sadurní d'Anoia

Adreça electrònica: comunicacio@santsadurni.cat

Web: https://santsadurni.cat/butlleti.php?id=2

 

Casa de la Vila - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Castellví de la Marca

DP i població: 08732 Castellví de la Marca

Telèfon: Ajuntament de Castellví de la Marca

Adreça electrònica: Ajuntament de Castellví de la Marca

Web: https://www.castellvidelamarca.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

De BAT a BAT - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de St. Cugat Sesgarrigues 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Cugat Sesgarrigues

DP i població: 08798 St. Cugat Sesgarrigues

Telèfon: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat 

Web: https://www.santcugatsesgarrigues.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

El Balcó - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Gelida

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Gelida

DP i població: 08790 Gelida

Telèfon: Ajuntament de Gelida

Adreça electrònica: Ajuntament de Gelida

Web: https://www.gelida.cat/actualitat/publicacions/el-balco/

 

El Butlletí de Santa Fe

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Santa Fe del Penedès

DP i població: 08792 Santa Fe del Penedès

Telèfon: Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Web: https://www.santafepenedes.cat/actualitat/butlleti-municipal/el-butlleti-de-santa-fe/

 

El Butlletí d'Olesa de Bonesvalls

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

DP i població: 08795 Olesa de Bonesvalls

Telèfon: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Adreça electrònica: Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Web: www.olesadebonesvalls.cat/actualitat/butlleti-municipal/

 

El Cep - Butlletí Informatiu de l'Ajuntament de Torrelavit

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Torrelavit

DP i població: 08775 Torrelavit

Telèfon: Ajuntament de Torrelavit

Adreça electrònica: Ajuntament de Torrelavit

Web: https://www.torrelavit.cat/actualitat/el-cep/

 

El Martinet - Butlletí Local de St. Martí Sarroca

Adreça postal: C/ Ferran Muñoz, 14

DP i població: 08731 St. Martí Sarroca

Telèfon: 618 614 317 - 638 237 905 - 669 768 869

Adreça electrònica: elmartinet@elmartinet.cat 

Web: www.elmartinet.cat 

 

Fil - Full d'Informació Local

Adreça: Biblioteca Ramon Bosch de Noya - C/ St. Pere, 36 

DP i població: 08770 St. Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 20 33

Adreça electrònica: b.st.sadurnia.rbn@diba.es

Web: https://santsadurni.cat/FIL

 

L'Agenda Cultural de l'Ajuntament de Vilafranca 

Adreça: Regidoria de Cultura - Edifici de l'Escorxador - C/ de l'Escorxador, 19-21

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 04 59

Adreça electrònica: escorxador@ajvilafranca.es

Web: https://cultura.vilafranca.cat/agenda

 

L'Alzina de Sant Llorenç - Butlletí informatiu municipal de Sant Llorenç d'Hortons

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de St. Llorenç d'Hortons

DP i població: 08791 St. Llorenç d'Hortons

Telèfon: Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Adreça electrònica: stllorensh@diba.cat

Web: https://www.ajhortons.cat/actualitat/butlletins-municipals/lalzina/

 

La Granada Informació - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de la Granada

Adreça: Ajuntament de la Granada

DP i població: 08792 la Granada

Telèfon: Ajuntament de la Granada

Adreça electrònica: granada@diba.cat

 

Web: http://www.lagranada.com/web/informacio/butlleti-municipal/

 

La Veu de Foix - Revista d'Informació Municipal de Torrelles de Foix

Adreça: Regidoria de Comunicació Ajuntament de Torrelles de Foix

DP i població: 08737 Torrelles de Foix

Telèfon: Ajuntament de Torrelles de Foix

Adreça electrònica: torrellesf@diba.cat

Web: https://torrellesdefoix.cat/la-veu-de-foix/

 

L'Esquellot - L'informatiu municipal de les Cabanyes

Adreça: Regidoria de Cultura, Joventut, Educació i Esports - Bisbe Torras i Bages, 6

DP i població: 08794 Les Cabanyes

Telèfon: Ajuntament de les Cabanyes

Adreça electrònica: cabanyes@lescabanyes.cat

Web: https://www.lescabanyes.cat/actualitat/butlletins-municipals/lesquellot

 

Mediona Butlletí Informatiu Municipal

Adreça: Ajuntament de Mediona

DP i població: 08773 Sant Joan de Mediona

Telèfon: Ajuntament de Mediona

Adreça electrònica: mediona@diba.cat

Web: https://mediona.cat/tag/butlleti-municipal/

 

Montònec - Revista Independent d'Informació Local de Font-rubí

Adreça: Associació Cultural Montònec de Font-rubí - Av. Catalunya, 45 - Guardiola de Font-rubí

DP i població: 08739 Font-rubí

Telèfon: Ajuntament de Font-rubí

Adreça electrònica: montonec.fontrubi@gmail.com

Facebook: @Rev_Montònec de Font-rubí

Twitter: @Rev_Montonec

Web: https://montonec.cat/

 

Nosaltres - Revista d'Informació Local de Sta. Margarida i els Monjos 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

DP i població: 08730 Sta. Margarida i els Monjos

Telèfon: Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

Adreça electrònica: Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos

Web: http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/actualitat/publicacions-locals/nosaltres-revista-d-informacio-local

 

Olèrdola Informació - Butlletí Municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament d'Olèrdola

DP i població: 08734 Sant Miquel d’Olèrdola (Olèrdola)

Telèfon: Ajuntament d'Olèrdola

Adreça electrònica: decarabr@diba.cat

Web: http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/mitjans-informacio-municipal/butlleti-municipal

 

Tot Subirats - Revista d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Subirats 

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Subirats

DP i població: 08739 Sant Pau d'Ordal (Subirats)

Telèfon: Ajuntament de Subirats

Adreça electrònica: comunicacio@subirats.cat

Web: https://subirats.cat/tot_subirats/

 

Vilobí, el teu poble - El butlletí de Vilobí del Penedès

Adreça: Regidoria de Comunicació - Ajuntament de Vilobí del Penedès

DP i població: 08735

Telèfon: Ajuntament de Vilobí del Penedès

Adreça electrònica: vilobielteupoble@gmail.com

Web: https://www.vilobi.cat/butlleti

 

Setmanari municipal alt penedès, la fura, el 3 de vuit, el cargol, del penedès

Del Penedès - Revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs

Adreça: Institut d'Estudis Penedesencs - C/ Ferrers, 54, baixos

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 892 19 79 - 669 882 959

Adreça electrònica: secretaria@iepenedesencs.org 

 

El 3 de Vuit 

Adreça: C/ Papiol, 1

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 892 10 35 - 93 892 02 03

Adreça electrònica: el3devuit@el3devuit.cat 

Facebook: @el3devuit

Twitter: @el3devuit 

Instagram: @el3devuit

Web: http://www.el3devuit.cat 

 

El Cargol 

Adreça: C/ General Cortijo, 21 A

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 00 11

Adreça electrònica: elcargol@elcargol.com 

Facebook: @elcargolpenedes

Twitter: @elcargolpenedes

Instagram: @elcargolpenedes

Web: www.elcargol.com 

 

La Fura

Adreça: C/ Santa Digna, 9

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 676 68 46

Adreça electrònica: redaccio@lafuranova.cat

Facebook: @lafuranova

Twitter: @lafuracoop

Web: www.lafurapenedes.cat

 

Consell Comarcal Alt Penedès, ràdio i tv alt penedès, contactes mitjans comunicació alt penedès, ràdio ser penedès garraf, canal 20, ràdio foix, ràdio gelida, ràdio sant sadurní, sarroca ràdio, ràdio vilafranca,

 

Cadena Ser - Ràdio Ser Penedès Garraf (103.1 FM)

Adreça: C/ del Migdia, 31, 2n pis, local B

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 890 40 22

Fax: 93 890 42 90

Adreça electrònica: ncamps@prisaradio.com

Web: www.cadenaser.com 

 

Canal 20 - Ràdio Olèrdola (107.0 FM) - Emissora municipal

Adreça: Ajuntament d'Olèrdola

DP i població: 08734 Olèrdola

Telèfon: Ajuntament d'Olèrdola

Adreça electrònica: olerdola@olerdola.cat

Web: http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/mitjans-informacio-municipal/canal-20

 

Ràdio Foix (107.9 FM) - Emissora municipal

Adreça: Ronda, 2, baixos

DP i població: 08739 Torrelles de Foix

Telèfon: 93 897 13 25

Adreça electrònica: Ajuntament de Torrelles de Foix 

Web: https://player.lcinternet.es/v9/cc516_id783/

 

Ràdio Gelida (107.6 FM) - Emissora municipal

Adreça: Edifici Les Monges - C/ Mossèn Jaume Via, 17

DP i població: 08790 Gelida

Telèfon: 937 79 25 00

Adreça electrònica: radiogelida@radiogelida.cat

Web: http://radiogelida.cat/

 

Ràdio Sant Sadurní (107.2 FM) - Emissora municipal

Adreça: Índex - C/ Pompeu Fabra, 34

DP i població: 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 29 01

Adreça electrònica: comunicacio@santsadurni.cat 

Web: https://santsadurni.cat/radio

 

Sarroca Ràdio (107.5 FM) - Emissora municipal

Adreça: C/ de la Font, 11

DP i població: 08731 St. Martí Sarroca

Telèfon: 93 899 10 30

Adreça electrònica: radio@santmartisarroca.cat

Web: https://www.santmartisarroca.cat/sarrocaradio/#prettyPhoto

 

Ràdio Vilafranca (107.8 FM) - Penedès TV - Emissora i municipal

Adreça: Ateneu Municipal - Pl. del Penedès, 4, 4t pis

DP i població: 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 817 26 26 - 93 817 10 46

Adreça electrònica: rtv@rtvvilafranca.cat 

Web: www.rtvvilafranca.cat

 

Grup ETV Terramar TV (Canal Terramar Garraf-Penedès)

Adreça: C/ Verge de Guadalupe, 28

DP: 08950 Esplugues de Llobregat

Telèfon: 93 372 91 00

Adreça electrònica: terramar@etv.cat

Web: https://etv.cat

 

 

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, mitjans de comunicació alt penedès, la bústia, olèrdola info, el cargol, portal vilafranca, surt de casa, som sant sadurní

La Bústia - Portal de notícies del Baix Llobregat Nord (inclou Gelida)

Adreça: Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2.

DP i Població: 08760 Martorell

Telèfon: 675 475 038

Adreça electrònica: info@labustia.cat

Web.: www.labustia.cat

 

Olerdola.info – Portal de notícies dels mitjans de comunicació municipals d’Olèrdola

Adreça electrònica: decarabr@diba.cat

Web: www.olerdola.cat 

 

El Cargol (El Magazín del Penedès)

Adreça electrònica: elcargol@elcargol.com 

Web: www.penedesdiari.com 

 

Portal Vilafranca.com

Web: www.vilafranca.com 

 

Surt de Casa - Penedès

Adreça: Av Ports de Caro 19, 1r 2ª

DP i població: 43520 Roquetes

Telèfon: 977 50 05 88

Adreça electrònica: altpenedes@surtdecasa.cat

Web: http://surtdecasa.cat/penedès

  

Som Sant Sadurní

Adreça: Carrer Montserrat, 16

DP i població:  08770 Sant Sadurní d'Anoia

Telèfon: 93 891 09 96

Adreça electrònica: info@somsantsadurni.com

Web :www.somsantsadurni.com

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Comunicació ccap, Servei de Comunicació Consell Comarcal Alt Penedès

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-comunicacio/premsa

Consell Comarcal Alt Penedès, Mesures Covid Alt Penedès, ajuts covid ccap, mesures covid serveis socials ccap, covid consell comarcal alt penedès

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pal·liar la crisi

 

Generalitat de Catalunya - Serveis telemàtics d'atenció a dones en situació de violència masclista i el seu entorn

 • Per a qualsevol consulta sobre violències masclistes trucar al Tel. gratuït d'atenció confidencial 900 900 120 (atenció 24h/dia 365 dies/any) - També pots contactar per WhatsApp 671 778 540 o per correu electrònic 900900120@gencat.cat 
 • Per a qualsevol emergència, pots trucar al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)
 • Si sospites que alguna dona i/o criatura del teu voltant està patint violència masclista, truca al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)

 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Serveis Socials -  Malgrat les dificultats que comporta la situació de confinament, continuem treballant per atendre aquests casos:

 • Persones grans i persones amb discapacitat que pateixin situacions de vulnerabilitat
 • Infants i adolescents en situació de risc
 • Dones que pateixin violència de gènere
 • Situacions d'urgència social
 • Si necessites ajuda o coneixes alguna persona o família de l'Alt Penedès que necessiti ajuda, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 696 610 224 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h )- També pots contactar per correu electrònic ssocials@ccapenedes.cat

 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei d'Atenció Integral LGTBI - Es manté actiu durant el confinament per seguir donant resposta a situacions de discriminació i a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació en relació a la diversitat sexual i de gènere.

 • Acompanyament psicològic a les persones LGTBI que pateixin situacions d'angoixa durant el període de confinament de la COVID-19 - Tel. 696 610 224 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) - També pots contactar per correu electrònic igualtat@ccapenedes.cat
 • Per a qualsevol emergència, pots trucar al Tel. gratuït 112 (atenció 24h/dia 365 dies/any)
 • Si sospites que alguna persona del teu voltant està patint violència, truca al Tel. gratuït 112 (atenció 24/h dia 365 dies/any). També pots contactar a través del correu electrònic mossos.delictes.odi@gencat.cat

 

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Mesures Covid Alt Penedès, ajuts covid ccap, treballadors per compte aliè ajuts ccap

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès gestiona el Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19. Aquest projecte tracta de ser un instrument per poder mitigar l’impacte de les afectacions produïdes per la pandèmia d’acord amb les característiques i especificitats del territori, per tal de promoure la recuperació econòmica i la creació d’ocupació en el menor temps possible.

 

Aquest és un projecte que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE. 

 

A continuació es troba l'enllaç per poder accedir-hi:

  

Web del Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19 de l'Alt Penedès

 

                           

 

 

o bé consultar als cercadors de la web del Canal Empresa i a la web de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, mesures covid alt penedès, mesures covid habitatge alt penedès, ajuts habitatge covid alt penedès, ajuts lloguer covid ccap, ajuts hipoteca covid ccap, calculadora de vulnerabilitat ccap

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pal·liar la crisi

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - CALCULADORA DE VULNERABILITAT

Calculadora de vulnerabilitat per accedir a les moratòries per al pagament del lloguer i les hipoteques, i per al finançament bancari de lloguer i ajuts de lloguer COVID de l'Agència Catalana de l'Habitatge  - Simulador orientatiu de situació de vulnerabilitat segons Real Decret Llei 11/2020, l'Ordre ministerial TM/378/2020, de 30 d'abril, i la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

 

HIPOTECA

Real Decreto Ley 8/2020 (BOE) - Extracte de la normativa sobre la moratòria del deute hipotecari

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de moratòria del deute hipotecari

 

LLOGUER

Generalitat de Catalunya - Ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19 

Generalitat de Catalunya - Moratòria per al pagament del lloguer d'habitatges de protecció oficial

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Extracte del Reial Decret-llei 11/2020 

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Habitatge - Model de sol·licitud per fer una petició a la propietat de reducció, moratòria o acord en relació al deute de la seva renda

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de pròrroga del termini de finalització del contracte de lloguer de l'habitatge habitual

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Extracte del Reial Decret-llei 26/2020

 

REGISTRE DE LA PROPIETAT

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Model de sol·licitud de nota registral gratuïta a efectes de demanar una moratòria per al pagament del lloguer o la hipoteca

 

ENTITATS BANCÀRIES

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Relació de pàgines web de diferents entitats bancàries amb relació a les normatives extraordinàries sobre hipoteques i lloguers

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Generalitat de Catalunya -Agència Catalana de l'Habitatge - Recomanacions per a les comunitats de propietaris

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, calculadora de vulnerabilitat consell comarcal alt penedès, mesures covid vulnerabilitat ccap, calculadora de vulnerabilitat habitatge alt penedès

Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Aquest curs proporciona els consells i suggeriments necessaris que permetin a l’emprenedor iniciar accions de màrqueting i poder fer el llançament del seu negoci, tenint en compte la situació d'inestabilitat actual.

Adquirir una visió global del màrqueting necessari per a introduir el nostre producte o servei en el mercat amb una estratègia personalitzada.

El teu nou producte o servei està preparat per a sortir al mercat? Prepararem una estratègia que faci que aconsegueixis ràpidament nous i fidels clients.

Continguts:

 • Identificació del client i del mercat objectiu. A qui ens dirigim? On estan?
 • Investigació de mercat i visió de futur. Evolució i anticipació del mercat objectiu
 • Identificació de les necessitats que cobrim ara. Quins són els beneficis pels meus clients?
 • Identitat gràfica i marca. Com ens reconeixen?
 • Comunicació de la "proposta de valor". Quin és el valor diferencial de la nostra proposta?
 • Selecció de la xarxa social adient. On ens troben? Identitat digital
 • Networking del sector. Connectat amb altres del sector, proveïdors, empreses competidores, possibles clients
 • Creació de storytelling. En quina història ens identificaran?
 • Visualització del producte/servei i reputació online. Què diu de nosaltres Internet?
 • Newsletters i suports online. Quines eines de màrqueting utilitzarem?
 • Contingut de l'estratègia de màrqueting. Generar i construir contingut per connectar amb el client

 

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 04/10/2022 de 09:30 a 13:30 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Els participants en aquesta activitat aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a través de mitjans i xarxes com per satisfer les necessitats audiovisuals de la seva organització. L'activitat es pot seguir tant amb telèfons Android com Apple (iPhone).

Continguts

Sessió 1, 17 d'octubre de 10 a 14 h:

 • Coneix bé la teva càmera. Característiques tècniques dels smartphones
 • Tècniques bàsiques i avançades de vídeo amb el mòbil
 • Estructura i narrativa audiovisual: quins són els vídeos que triomfen a les xarxes?
 • Accessoris: el mínim equip necessari

Sessió 2, 20 d'octubre de 10 a 14 h:

 • Aplicacions per a l'edició i muntatge al mòbil o tauleta
 • Com editar un vídeo amb el mòbil, pas a pas
 • Postproducció bàsica: títols, subtítols, música, veu en off, etc
 • Exportació i publicació dels vídeos a les xarxes social

 

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 17/10/2022 a 10:00 a 20/10/2022 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
Curs gratuït per a empreses, autònoms i persones emprenedores

Inscripcions a través del formulari

Conèixer el funcionament d'Instagram i Twitter, tant la part tècnica com la part comunicativa i posar-ho en pràctica als seus negocis. Aprendre a realitzar un pla estratègic de contingut i tenir èxit a les dues xarxes socials.

Continguts

Sessió 1, 7 de novembre de 9.30 a 14 h:

 • Instagram.
 • Com utilitzar Instagram professionalment
 • Optimització del perfil i configuració en detall d'un compte d'empresa
 • Crear una bio atractiva
 • Treballar el contingut i hashtags. Crear publicacions de tot tipus amb fotos

Sessió 2, 11 de novembre de 9.30 a 14 h: 

 • Edició de vídeo des de Smartphone
 • Mètodes de publicar vídeo a Instagram: IGTV, Reels, altres
 • Històries d'Instagram: Com treballar-les i possibilitats d'incloure al perfil com a catàleg de productes o serveis
 • Com gestionem la comunitat: recerca de seguidors, a qui seguir estratègies per aconseguir seguidors

Sessió 3, 14 de novembre de 9.30 a 14 h:

 • Aplicacions mòbils externes per Instagram més populars
 • Crear i programar publicacions a Instagram des de l'ordinador
 • Concursos a Instagram: Bases legals, procediment i tria de guanyadors aleatòria
 • Crea una campanya publicitària a Instagram segmentant al teu públic objectiu
 • Twitter
 • Configuració del nostre perfil i compte de Twitter adequadament
 • Com escriure tuits i integrar els elements multimèdia
 • Estadístiques de Twitter
 • A qui ens interessa seguir, com seguir-los
 • Hashtags i recerques avançades en Twitter
 • Altres
Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 07/11/2022 a 09:30 a 14/11/2022 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
A càrrec de Xavier Elizondo, de l'Oficina Next Generation d'ACCIÓ. Activitat inclosa dins el programa de formació per a persones emprenedores i empreses del Servei de Desencolupament i Ocupació del Consell Comarcal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 27/09/2022 de 10:30 a 11:30 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

INSCRIPCIONS

Com afronta el sector de l’automoció l’impacte de la mobilitat sostenible? Trobada intercomarcal d'empreses

L'objectiu de la jornada és compartir amb les empreses i agents del sector les experiències empresarials lligades a la transformació del sector i realitzar un treball en xarxa amb la resta d'empreses de la província per fomentar el networking.

 

 

Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 05/10/2022 de 09:30 a 13:30 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

La sessió anirà a càrrec d'Alexis Moles, arquitecte tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Coorganitza l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Col·labora el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Què HABITATGE
 • Quan 04/10/2022 de 18:00 a 19:00 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Aquest exposició explica quins són els beneficis de fer un manteniment dels edificis (particulars o col·lectius) i d’adaptar-los a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic. Té com a objectiu fomentar la cultura de la rehabilitació d’edificis entre la ciutadania i és una iniciativa de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’una exposició sensorial i interactiva que dona resposta a preguntes com què és i per què cal rehabilitar, com s’ha de fer, o quins ajuts hi ha per fer-ho, posant especial èmfasi en l'oportunitat que representen els fons Next Generation. Amb missatges positius i informació clara i accessible, l’exposició ajuda a superar les barreres percebudes que dificulten implicar-se en un projecte de rehabilitació; des de la por a la burocràcia fins a la desconfiança en els professionals.

Coorganitza el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la Diputació de Barcelona.

Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Què HABITATGE
 • Quan 04/10/2022 a 17:00 a 31/12/2022 a 18:00 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Masia Mas Catarro, Santa Margarida i els Monjos
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Quan 14/10/2022 de 20:00 a 21:00 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Sala d’Actes del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 10/11/2022 de 10:30 a 12:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Sala d’Actes del Centre Àgora de Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Castell de Penyafort, Santa Margarida i els Monjos
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 14/11/2022 de 09:00 a 13:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Castell de Penyafort, Santa Margarida i els Monjos
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d’Anoia
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 22/11/2022 de 09:30 a 11:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d’Anoia
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

El curs és gratuït i cal inscripció prèvia a través de l'enllaç: https://forms.gle/RQ1EWZhfB58vei5B8

Curs en línia a través de la plataforma ZOOM
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 22/11/2022 de 10:00 a 13:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Curs en línia a través de la plataforma ZOOM
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Centre Àgora, Vilafranca del Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 30/11/2022 de 09:30 a 11:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Centre Àgora, Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Quan 28/11/2022 de 09:00 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

 • Què HABITATGE
 • Quan 02/02/2023 de 18:00 a 19:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

IDIADA - Santa Oliva
 • Quan 13/12/2022 a 17:00 a 21/12/2022 a 16:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On IDIADA - Santa Oliva
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Quan 30/11/2022 de 18:15 a 20:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Consorci de Turisme del Penedès C/ Sant Bernat, 16, 1r pis Vilafranca del Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 14/12/2022 de 11:00 a 12:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Consorci de Turisme del Penedès C/ Sant Bernat, 16, 1r pis Vilafranca del Penedès
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
Vine a caminar amb els casals de la gent gran de la comarca

Pujada a Can Pascol, Castellví de la Marca
 • Què GENT GRAN
 • Quan 15/02/2023 de 09:30 a 13:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Pujada a Can Pascol, Castellví de la Marca
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
Des del Servei comarcal d'Igualtat s'impulsa un espai vivencial per a dones amb dinàmiques de grup, relaxacions...
👭ESPAI PER A DONES
 
🟣Des del Servei comarcal d'Igualtat s'impulsa un espai vivencial per a dones amb dinàmiques de grup, relaxacions...
 
📅Els dijous 23 de febrer, 9 i 23 de març, 13 i 27 d'abril, 11 i 25 de maig i 8 de juny, de 18 a 20 h
 
✍️Inscripcions i més informació a igualtat@ccapenedes.cat
 
 
 
 
L'escorxador de Vilafranca, c/ Escorxador 19, Vilafranca del Penedès
 • Què IGUALTAT
 • Quan 23/02/2023 a 18:00 a 08/06/2023 a 20:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On L'escorxador de Vilafranca, c/ Escorxador 19, Vilafranca del Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

El Pantinkillo, C/ Molí, 25 Sant Joan de Mediona
 • Què DROGODEPENDÈNCIES
 • Quan 16/02/2023 de 18:00 a 19:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On El Pantinkillo, C/ Molí, 25 Sant Joan de Mediona
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Centre recreatiu "La Cooperativa", av. Catalunya, 45 Guardiola de Font-rubí
 • Quan 14/02/2023 de 19:30 a 20:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Centre recreatiu "La Cooperativa", av. Catalunya, 45 Guardiola de Font-rubí
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Centre cívic Jaume Via, c/Plaça de la Vila, 1 Vilobí del Penedès
 • Quan 16/02/2023 de 19:30 a 20:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Centre cívic Jaume Via, c/Plaça de la Vila, 1 Vilobí del Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Centre Cultural i Lúdic, c/Trenta-quatre 6, Les Cabanyes
 • Quan 23/02/2023 de 19:30 a 20:30 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Centre Cultural i Lúdic, c/Trenta-quatre 6, Les Cabanyes
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Pàrquing Casal Joan Amades, Sant Quintí de Mediona
 • Què GENT GRAN
 • Quan 14/03/2023 de 09:30 a 13:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Pàrquing Casal Joan Amades, Sant Quintí de Mediona
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
 • Resum de les activitats realitzades durant l'any 2022
 • Presentació de les propostes per l'any 2023
Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Què GENT GRAN
 • Quan 09/02/2023 de 17:00 a 19:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Inscripcions en aquest enllaç.  

Amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona. 

 • Els estereotips i els rols de gènere. Reflexionarem sobre la influència que tenen en el procés de socialització dels infants. 
 • Autoconeixement i autoestima. Primer la pròpia per poder fomentar-la en els fills i les filles.
 • La mirada inclusiva cap a la diversitat com a eina de prevenció cap a les violències i discriminacions. 
 • Les noves masculinitats o masculinitats alternatives. Desmuntar els patrons sexistes de comportament, com a via efectiva per assolir relacions respectuoses i igualitàries. 
Escola La Cabana, Les Cabanyes
 • Quan 13/03/2023 de 16:30 a 18:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Escola La Cabana, Les Cabanyes
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Continguts

 • L’adolescència: característiques d’aquesta etapa de vida.
 • Parentalitat, gestió de límits i vincle.
 • Promoció de la qualitat de les relacions familiars.
 • Educació per a la responsabilitat en el consum de pantalles.
 • Recursos on adreçar-se.

Entrada lliure sense inscripció prèvia

Institut Milà i Fontanals, Carrer Torrelles de Foix, s/n, Vilafranca del Penedès
 • Què DROGODEPENDÈNCIES
 • Quan 23/03/2023 de 19:00 a 20:00 (Europe/Madrid / UTC100)
 • On Institut Milà i Fontanals, Carrer Torrelles de Foix, s/n, Vilafranca del Penedès
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

 

9:00h Obertura de portes i networking públic-privat.

9:30h Benvinguda institucional i presentació de l’acte.
Sra. Cristina De la Cruz, consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i Productes de la Terra del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

9:45h Presentació i valoració del programa "Treball, Talent i Tecnologia".
Pilar Moret Sabidó. Cap de secció de Coordinació de Polítiques del Servei de Mercat de Treball.

10:00h Ponències i taula rodona de les empreses participants al programa TTT.

 • Mentoria estratègica en digitalització i transformació tecnològica, innovació i talent per a dones professionals de la cadena de valor de l’alimentació i les begudes.Sra. Patricia González de Sensitive Cities.
 • Assistència tècnica per l’aplicació de la tecnologia de Realitat Virtual Augmentada al sector de la restauració. Sr. Luis Villarejo Immersium Studio, i Sra. Núria Carbó, presidenta del Gremi comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès.
 • Presentació de la Guia de professions STEM “Descobreix perfils professionals de la mà de joves influencers i empreses”.
 • Assistència tècnica per a l’optimització logística de la viticultura a l’Alt Penedès. Sr. Pau Feliu de Maccion. Marta Vericat, Celler Avenc del Garraf.

10:45h Presentació dels resultats 2022: “Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària en l’Alt Penedès” i dels darrers projectes.
Sr. Èric Gómez. Cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

11:00h Tancament de l'acte.
Il·lm. Sr. Xavier Lluch. president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Aforament limitat, cal inscripció prèvia

Per a més informació: tttpenedes@ccapenedes.cat o al 93 890 00 00 ext.165

Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Què PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Quan 27/03/2023 de 09:00 a 10:00 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
 • Inscripcions Visitar web externa
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Aquesta xerrada té com a objectiu, a partir d'una dinàmica participativa i de debat, reflexionar sobre les noves emocions, sensacions i desitjos que viuen les famílies en un moment tan important com l’inici de l’adolescència. Pretén conéixer els canvis en les relacions familiars i els conflictes que se'n deriven. Alhora facilita un apropament a la realitat juvenil i un millor coneixement dels espais d’identitat i relació, així com també sobre el riscos existents i com per mitjà de la nostra actitud, estímul o comprensió podem aportar resposta.

A càrrec de Núria Puentes, psicòloga i terapeuta familiar del Servei de Prevenció de Drogues del Consell Comarcal de l’Alt Penedès des d’on es gestionen els Plans de drogues de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès i Comarca. 

 

 

Institut Alt Foix. Passeig esportiu, 18 Sant Martí Sarroca
 • Quan 19/04/2023 de 18:30 a 19:30 (Europe/Madrid / UTC200)
 • On Institut Alt Foix. Passeig esportiu, 18 Sant Martí Sarroca
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Destaquem