Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Retiment de comptes i Pla d'Acció Comarcal

Consell Comarcal Alt Penedès, rendició de comptes ccap, rendició de comptes consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, pla d'acció comarcal alt penedès, pla d'acció comarcal 2020 2023 alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, pactes de govern ccap, pacte de govern consell comarcal alt penedès

 

Dades de valoració de l'atenció rebuda (Excel)(Descarregueu el document)

Hem implantat un sistema perquè les persones que són ateses al Consell Comarcal puguin valorar el grau de satisfacció amb l'atenció rebuda. A l'arribada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal, cada persona rep un tiquet amb un codi QR. En finalitzar la seva consulta, pot accedir des del seu telèfon mòbil a una pàgina web i valorar l'atenció rebuda.

Consell Comarcal Alt Penedès, pla d'acció comarcal alt penedès, avaluació pla d'acció comarcal alt penedès

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones de tot el Món.

L'any 2015, tots els membres de l’Assemblea General de Nacions Unides van aprovar el document “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Aquesta agenda és un pla d'acció per assolir els ODS en 15 anys. Amb caràcter universal i voluntat transformadora, s’entén com a marc global amb un enfocament multidimensional de les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l'econòmica, la social i l'ambiental. Contempla cinc dimensions fonamentals, conegudes com “les 5 P del desenvolupament sostenible”: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i els partenariats.

 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 fites pretenen articular de forma global els àmbits d’intervenció necessaris per a assolir un desenvolupament sostenible i abordar, de forma conjunta, els grans reptes globals i locals.

 1. Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa i reduir la vulnerabilitat de diferents col·lectius amb risc d’exclusió social.
 2. Fam Zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura ecològica i sostenible.
 3. Salut i benestar. Protegir la vida humana i promoure hàbits i estils de vida saludables per a tothom.
 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.
 5. Igualtat de gènere. Impulsar el desenvolupament de polítiques d’igualtat i aprovar i incentivar l’empoderament de les dones i les nenes a nivell personal, col·lectiu, social i polític.
 6. Aigua neta i sanejament. Abordar l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable i a les instal·lacions sanitàries. Controlar i gestionar els recursos hídrics, racionalitzant el consum d’aigua i disminuint el risc de contaminació.
 7. Energia neta i assequible. Garantir l’accés per a tothom a una energia assequible, segura, sostenible i neta.
 8. Treball digne i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l’ ocupació plena i productiva i els llocs de treball dignes per a tothom.
 9. Indústria, Innovació i Infraestructures. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible, promoure la innovació, reduir la bretxa digital, i desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat.
 10. Reducció de les desigualtats. Reduir les desigualtats de la població independentment de l’edat, el sexe, la discapacitat, la raça, l'ètnia, l'origen, la religió, la situació econòmica o qualsevol altra condició, i promoure la inclusió social de totes les persones.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Potenciar la planificació urbanística participativa i sostenible i l’accessibilitat a les zones verdes i vetllar per la protecció del patrimoni cultural i natural.
 12. Consum i producció responsables. Abordar el consum responsable, la compra i la contractació sostenibles, les polítiques de prevenció i la reducció, el reciclatge i la reutilització dels residus, concretament la reducció del malbaratament alimentari.
 13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
 15. Vida d’ecosistemes terrestres. Protegir, restaurar i promoure l´ús sostenible dels ecosistemes terrestres, els boscos i els aiguamolls; combatre la desertificació, aturar i invertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat d'hàbitats i espècies.
 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i construir institucions eficaces i responsables a tots els nivells.
 17. Aliances per assolir els objectius. Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l’aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 

Més informació:

 

Destaquem