Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal

Consell Comarcal Alt Penedès, què és el consell comarcal, administració local alt penedès, competències ccap, ccap, ccap què és, consell comarcals catalunya, òrgan de govern ccap, òrgan de govern consell comarcal alt penedès

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

 

 

MARC NORMATIU DELS CONSELLS COMARCALS

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 establia que "La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques; també podrà crear demarcacions supracomarcals" (art. 5.1).

La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya establia que "La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins" (art. 3.1) i també "El territori de la comarca és l'àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren" (article 3.2). Aquesta llei va ser modificada posteriorment per la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l'organització comarcal de Catalunya.

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya diu que "El govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal" (art. 11).

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 diu que "La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals" (art. 92).

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

 

RAÓ DE SER DELS CONSELLS COMARCALS

Els consells comarcals són una eina al servei del reequilibri territorial.

Presten serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania i als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne.

També poden coordinar serveis municipals entre si i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.

 

COMPETÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

 

FINANÇAMENT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El Consell Comarcal es finança mitjançant ingressos de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen i dels convenis de col•laboració que signen.

Rep aportacions en forma de subvencions d'altres administracions (bàsicament la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els Fons FEDER) per a programes o activitats que duu a terme.

Participa del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que li atorga la Generalitat i que es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.

Rep recursos financers per a operacions de crèdit a curt termini. També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència.

 

ÒRGANS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I LES SEVES FUNCIONS

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, organigrama ccap, organigrama consell comarcal alt penedès, cartipàs ccap, cartipàs consell comarcal alt penedès, composició del consell, òrgans de govern ccap, òrgans consell comarcal alt penedès
Consell Comarcal Alt Penedès, composició grups comarcals alt penedès, ccap legislatura 2023-2017, composició ccap, composició consell comarcal alt penedès, consellers ccap, conselleres ccap, consellers consell comarcal alt penedès, conselleres consell comarcal alt penedès

Composició per grups polítics comarcals - Legislatura 2023-2027

D’acord amb la Llei 6/1987 i en funció del nombre de residents a la comarca (de 100.001 a 500.000 habitants), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès té 33 consellers/eres comarcals, escollits entre els/les regidors/ores dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN (pacte de Govern amb la Candidatura de Progrés)

Impulsem Junts - Compromís Municipal

 1. Xavier Lluch i Llopart - PRESIDENT - Alcalde de l'Ajuntament de Fon-rubí
 2. Marc Vallès Sánchez - Regidor de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal
 3. Núria Catà Marrugat - Regidora de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
 4. Anton Amat Ibañez - Regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 5. Joan Manel Montfort Guasch - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 6. Jordi Bosch Morgades - Alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès
 7. Jaume Julibert Moliné - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
 8. Foix Pareta Acero - Regidora de l'Ajuntament de Puigdàlber
 9. Jaume Bertran Rigual - Regidor de l'Ajuntament de Subirats
 10. Sònia Poch Galisteo - Regidora de l'Ajuntament de Mediona
 11. Montserrat Mascaró Gras - Regidora de l'Ajuntament de Pacs del Penedès

 

CONSELLERS I CONSELLERES QUE NO FORMEN PART DEL GOVERN

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

 1. Pere Sàbat Lluverol - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 2. Marta Castellví i Chacón - Regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 3. Pol Pagès i Pont - PRESIDENT - Regidor de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
 4. Fina Mascaró i Bujaldón - Alcaldessa de l'Ajuntament d'Olèrdola
 5. Martí Càlix i Tarrida - Regidor de l'Ajuntament de Font-rubí
 6. Anto Admetlla i Salvatell - Regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat Segarrigues
 7. Joan Amat i Domènech - Alcalde de l'Ajuntament de la Granada
 8. Marga Bertran i Morell - Regidora de l'Ajuntament de Gelida
 9. Jaume Domènech i Via - Alcalde de l'Ajuntament de Subirats
 10. Gemma Urgell i Rocías- Regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN (pacte de Govern amb Compromís Municipal)

Grup Comarcal Socialista - Candidatura de Progrés

 1. Albert Tort i Pugibet - PRESIDENT - Regidor de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca
 2. FranCisco Romero Gamarra - Alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 3. Lluís Valls i Comas - Alcalde de l'Ajuntament de Gelida
 4. Raül Casado Ruiz - PORTAVEU - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
 5. Pedro Campos Osuna - Regidor de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 6. Xavier Castilla Herrera - Regidor de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
 7. Aida Batet Ferrer - Regidora de l'Ajuntament de Mediona
 8. Francesc X. Edo Vargas - Regidor de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès
 9. Judit Royo Rosa - Regidora de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

 

CONSELLERS I CONSELLERES QUE NO FORMEN PART DEL GOVERN

Candidatura d'Unitat Popular

 1. Txus Magallón Mora - PORTAVEU - Regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 2. Alba Mitjans Piñol - PRESIDENTA - Regidora de l'Ajuntament del Pla del Penedès

 

CONSELLER/A QUE NO FORMA PART DEL GOVERN

Partit Popular

 1. Josep Tutusaus Besante - PRESIDENT I PORTAVEU - Alcalde de l'Ajuntament de Pontons

 

 

El nombre de consellers/eres que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació d'electors es calcula d'acord amb les regles següents:

 • Les llistes han d'haver obtingut com a mínim el 3% dels vots a la comarca.
 • Es calcula el percentatge de vots que corresponen a cada llista sobre el total de vots emesos a la comarca i es multiplica per 2/3.
 • Es calcula el percentatge de regidors/ores que correspon a cada llista sobre el total de regidors/ores de la comarca i es multiplica per 1/3.
 • Se sumen els percentatges per a cada llista.
 • S'ordenen les llistes en columna, d'acord amb el percentatge resultat de la suma (de més gran a més petit).
 • Es divideixen els percentatges resultants per 1, 2, 3... fins al nombre igual al de llocs corresponents al Consell Comarcal (Llei d'Hondt).
 • Els 33 llocs de conseller/a s'atribueixen a les llistes a les quals, un cop aplicada la Llei d'Hondt, corresponen els quocients majors.
 • Cada grup polític comarcal està format pels/les consellers/eres inclosos en la llista de membres electes del seu partit, la seva coalició, federació o agrupació d'electors.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans de govern, ple del consell comarcal, presidència consell comarcal alt penedès, vicepresidències consell comarcal alt penedès, junta de govern consell comarcal alt penedès, òrgans de govern CCAP, àrees i conselleries CCAP, gerència CCAP
Consell Comarcal Alt Penedès, Consorci de promoció turística alt penedès, turisme ccap, promoció turística ccap, promoció turística alt penedès, ramon riera bruch
Consell Comarcal Alt Penedès, Representants del consell comarcal alt penedès, representats ccap, representant amb tu alt penedès, Lluís Miquel Valls Comas, pacte industrial regió metropolitana de barcelona representant alt penedès, Joan Manel Montfort Guasch, representant casa del avis ccap, jordi ferrer durich, comissió de transport públic alt penedès, lluís miquel valls comas, creu roja alt penedès, comité comarcal creu roja alt penedès, ordenació metropolitana ccap, representant ordenació metropolitana alt penedès, raul casado ruiz, xavier lluch llopart, representant consell esportiu alt penedès, representant consorci normalització lingüística alt penedès, albert tort pugibet, consorci sanitari alt penedès, francesc edo vargas, representant escola de viticultura i enologia mercè rossell domènech, representant adf alt penedès, sílvia pérez pago, representant fons català de cooperació al desenvolupament, antoni romeu alemany, representant fundació pinnae, joan raventós pujadó, representant fundació espiga ccap, representant mas albornà ccap, representant pro penedès ccap, representant vinseum ccap, representant pla territorial ccap, representant parc natural garraf ccap, representant acció social serveis públics ccap, representant xarxa pobles sostenibilitat ccap, representant xarxa productes de la terra ccap

REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS

 

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Representant a l'Assemblea General i el Comitè executiu: Lluís Valls Comas (titular) i Francesc. X Edo Vargas (suplent)

 

Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Representant al Consell General: J. Manel Montfort Guasch

 

Consell Sectorial de la Casa dels Avis - Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Representant al Consell Sectorial: Jordi Bosch Morgades

 

Comitè Comarcal de la Creu Roja a l'Alt Penedès

Representant: Jordi Bosch Morgades

 

Comissió de Transport Públic de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)

Representant: Francesc X. Edo Vargas

 

Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Consell Esportiu de l'Alt Penedès

Representant a la Junta: Raül Casado Ruiz

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Representant al Ple del Consorci: Jaume Bertran Rigual

Representant al Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf: Jaume Bertran Rigual i Albert Tort Pugibet

 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf

Representant al Consell Rector: Francesc X. Edo Vargas

 

Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech, d’Espiells (Generalitat de Catalunya)

Representant al Consell Econòmic i Social: Núria Catà Marrugat

 

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant: Jaume Bertran Rigual

 

Fundació l'Espiga

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Mas Albornà

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Fundació Pro Penedès

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació.)

 

Fundació Vinseum

Representant al Patronat: Xavier Lluch Llopart (Regulat pels estatuts de la Fundació)

 

Grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès (Generalitat de Catalunya)

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Grup de treball de l'àmbit de Planificació Territorial del Penedès

Representant: Xavier Lluch Llopart

 

Parc Natural del Garraf (Diputació de Barcelona)

Representant al Consell Coordinador: Núria Catà Marrugat

 

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

Representant a la Junta General: Xavier Lluch Llopart

  

Xarxa Productes de la Terra (Diputació de Barcelona)

Representant: Núria Catà Marrugat

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Representants del consell comarcal alt penedès, representats ccap

PARTICIPACIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ÒRGANS TÈCNICS TERRITORIALS

 

Comissió Tècnica contra els Maltractaments a les Persones Grans de l'Alt Penedès

Representant: un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

Comitè d'Ètica de Serveis Socials de l'Alt Penedès - Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya

Representant: un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

Coordinació Tècnica amb Organismes Comarcals de Consum de la Demarcació Territorial de Barcelona - Agència Catalana de Consum

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

Coordinació Tècnica amb les Administracions de Consum de la Demarcació Territorial de Barcelona - Agència Catalana de Consum

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

Pla Salut, Escola i Comunitat

Representant: el/la coordinador/a del Servei Comarcal de Joventut

 

Taula Supracomarcal de Pobresa Energètica Alt Penedès - Garraf

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum i un/a tècnic/a de Serveis Socials

 

 

Xarxa de Suport al Govern Digital - Diputació de Barcelona

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 

Xarxa Local de Consum - Diputació de Barcelona

Representant: un/a tècnic/a de l'Oficina Comarcal de Consum

 

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Com arribar-hi

 

 

 

MOU-TE amb transport públic per Catalunya (cercador de rutes promogut per la Generalitat de Catalunya)

 

PER AUTOPISTA (AP-7)

 

Trobareu 3 sortides: 28, 29 i 30. Agafeu la sortida més propera i dirigiu-vos al centre de la vila. Un cop al centre, trobareu senyals indicadors fins al Consell Comarcal.

Trobareu aparcaments de pagament a la rambla de Sant Francesc, molt a prop de la seu del Consell Comarcal.

 

PER CARRETERA (N-340)

 

La variant de Vilafranca té 3 sortides: Vilafranca nord, Vilafranca centre i Vilafranca sud. Agafeu qualsevol de les 3 sortides i dirigiu-vos al centre de la vila. Un cop al centre, trobareu senyals indicadors fins al Consell Comarcal.

Trobareu aparcaments de pagament a la rambla de Sant Francesc, molt a prop de la seu del Consell Comarcal.

 

EN TREN

 

Rodalies RENFE - Línia de St. Vicenç de Calders - Parada: Vilafranca del Penedès - Des de l'estació de tren, a peu, trigareu 10-15 minuts fins a la seu del Consell Comarcal.

Horaris de Rodalies - Tel. estació de Vilafranca 93 890 22 40 - Tel. informació Rodalies RENFE

 

EN AUTOCAR

 

Des de Barcelona - Companyia Hispano Igualadina

Des del Sud (Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, Castellet i la Gornal, l'Arboç, Banyeres del Penedès, la Ràpita, els Monjos, etc.) - Companyia Autocars del Penedès

Des de l'estació d'autobusos, a peu, trigareu 10-15 minuts fins a la seu del Consell Comarcal.

 

Consell Comarcal Alt Penedès, Can Freixedas, Casa Font-rodona,

CAN FREIXEDAS - CASA FONT-RODONA

Aquest edifici, conegut primer amb el nom de Casa Font-rodona i després amb el nom de Can Freixedas, és una construcció de notable valor cultural i artístic. Es tracta d’un edifici modernista, amb persistència d’elements historicistes d’arrels medievalistes.

Està catalogat dins el “Pla especial i catàleg del patrimoni històrico-artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès” i és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) (com a tal, està inscrit també a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat). 

 

 

 

Estava destinat a habitatge familiar i a cellers, i va ser inaugurat l’any 1881 i ampliat l’any 1903 per l’arquitecte Antoni Serrallach i Fernández-Periñan. D’entre l’obra de Serrallach, destaquen el col·legi i la capella de les Carmelites de la Caritat, al carrer de Betlem de Barcelona, i la restauració del monestir de Sant Pere de Camprodon.

L’edifici de Can Freixedas té una superfície total de 1.538 m2; consta de semisoterrani (destinat antigament a celler), planta baixa, entresol, planta primera (planta principal), planta segona (golfes) i pati posterior. Com a elements singulars, hi ha la façana (amb portals d’arc trilobat, que podrien ser obra de Santiago Güell) i els balcons. Els balcons són de ferro forjat i la balconada principal, que té forma d’arc rebaixat, està decorada amb una vidriera emplomada. També cal destacar el saló lateral de la planta primera i la galeria posterior.

 

 

El saló és un dels espais interiors més interessants del modernisme vilafranquí; és de grans dimensions (150 m2) i està decorat amb pilastres, un rosetó central que emmarca un gran llum, i guixeries de relleus florals amb bustos femenins a les cantonades. La galeria va seguida amb arqueria de mig punt i està decorada amb vitralls.

A la sala de plens s’hi exposa permanentment el tapís Norma, de Ricard Clausells, i un conjunt de quatre quadres de Joan Descals, titulats Exili, Caiguda, Collita i Himne d’Hivern i inspirats en el recull poètic El Vendaval de Pere Gimferrer.

 

 

L’any 1992, quan el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va adquirir Can Freixedas, l’edifici amenaçava ruïna i es feia difícil la seva rehabilitació i restauració per part de particulars. El Consell Comarcal va començar aquell mateix any les obres de rehabilitació –que no es van aturar fins al desembre de 2002- i hi va traslladar la seva seu a la primeria del mes de gener de 1993.

L’obra de rehabilitació més important ha estat el canvi progressiu de tots els forjats de l’edifici (biques, terres i sostres). També es va refer la teulada i es van substituir els voladissos de la façana principal. Es van obrir diversos lluernaris per fer arribar la llum a les diferents dependències i es va construir una escala principal que dóna accés a totes les plantes. També va caler arreglar els arcs, les fusteries i les guixeries del saló lateral (sala de plens) i la galeria posterior.

 

Més informació a:

Can Freixedas - Casa Font-rodona (Programa "Interiors de Vilafranca" Penedès TV - maig 2015)

Can Freixedas. Història d'una casa modernista

Pere CERVERA BOLET i Marc MORALES FERNÁNDEZ

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Institut   d'Estudis Penedesencs i Edicions i Propostes Culturals Andana, SL, 1a edició 2009 

 

 

 

 

 

 • Canal de denúncies - Oficina de Lluita contra el Frau de la Unió Europea - L'OLAF pot investigar denúncies sobre frau i altres irregularitat greus amb possibles repercussions negatives per als fons públics de la Unió Europea (ingressos, despeses o actius de les institucions de la UE). També pot investigar faltes greus de membres o del personal de les institucions i organismes de la UE.

Destaquem