Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Àrees i conselleries

Consell Comarcal Alt Penedès, àrees ccap, àrees consell comarcal alt penedès, conselleries ccap, conselleries Consell Comarcal Alt Penedès, àrea territori i sostenibilitat ccap, àrea d'atenció a les persones ccap, àrea d'economia i hisenda ccap, àrea de plans transversals ccap, àrea de promoció econòmica i comarcal ccap, funcions conselleries ccap, funcions conselleries Consell Comarcal Alt Penedès

ÀREES I CONSELLERIES DEL CONSELL COMARCAL

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presidència de l'Àrea: FranCisco Romero Gamarra

Conselleries:

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

Presidència de l'Àrea: Jordi Bosch Morgades 

Conselleries:

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

Presidència de l'Àrea: Anton Amat Ibáñez

Conselleries:

 

ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

Presidència de l'Àrea: Albert Tort Pugibet

Conselleries:

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Presidència de l'Àrea: J. Manel Montfort Guasch

Conselleries:

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES CONSELLERIES

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 19.- Nomenament i atribucions

Tindran aquesta consideració aquells Consellers i Conselleres en els quals el President, mitjançant Decret, hagi efectuat una delegació especial per a una comesa específica; a aquests efectes s’entén com a comesa específica la gestió continuada d’una àrea funcional. La delegació pot efectuar-se en qualsevol conseller o consellera. Les seves atribucions vindran determinades pel Decret de delegació, que haurà d’especificar si porta inclosa la delegació de signatura. Les resolucions que adoptin en exercici de la delegació, si s’escau, adoptaran el nom de Decrets.

 

 

Destaquem