Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de coordinació del govern

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: el/la president/a del Consell Comarcal

Vocalies:

 

REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

  • Es reuneix coincidint amb la data de celebració del Ple, a les 18 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL GOVERN

  • Assistir el President en l'exercici de les seves atribucions.
  • Fer el seguiment i la coordinació les diferents actuacions i projectes comarcals.
  • Deliberar amb caràcter previ, totes les accions i projectes de la Corporació.
  • Coordinar el funcionament de totes les àrees i fer seguiment de les diferents activitats comarcals, també en el seu vessant econòmica. 
  • Informar a les persones membres del govern del funcionament dels diferents serveis i de la tresoreria de la qual depenen. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Destaquem