Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documentació

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL

Presidència de la Comissió: Marc Vallès Sánchez

Vocalies:

Secretaria: el/la arxiver/a del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

  • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D'ACCÉS, AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Convocar les sessions corresponents i signar les actes, però resta exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

Determinar el valor dels documents i analitzar els continguts, a l'efecte de proposar els terminis de conservació i el règim d'accés:

  • Determinar, elaborar i mantenir el Calendari de conservació de documents i el Registre d'eliminacions.
  • Elaborar les normatives, instruccions i manuals necessaris en allò que faci referència a procediments sobre accés, eliminació i conservació de documents. 
  • Assessorar i informar els òrgans i serveis municipals en matèria d'avaluació, eliminació i accés a la documentació. 

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Destaquem