Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

Consell Comarcal Alt Penedès, organ tècnic ambiental comarcal alt penedès, otac alt penedès, joan manel montfort guasch, funcions otac ccap, funcions otac alt penedès, sessions otac alt penedès

ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL (OTAC)

 

Presidència de l'OTAC: Jaume Julibert Moliné

Vocalies:

  • el/la tècnic/a de Medi Ambient del Consell Comarcal
  • el/la enginyer/a industrial del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'OTAC

  • Es convoca quinzenalment i es reuneix a partir de les 13 h.

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE L'OTAC

Assumir les funcions d'informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals. 

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 41.- La Ponència Tècnica Comarcal d’Activitats

1. L’Òrgan Tècnic Comarcal d’Activitats (OTAC) és una comissió tècnica de caràcter assessor, que té per objecte assumir les funcions d’informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals.

 

Destaquem