Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de la Gent Gran

Consell Comarcal Alt Penedès, consell de la gent gran alt penedès, assemblea gent gran consell comarcal alt penedès, gent gran ccap, gent gran consell comarcal alt penedès, Jordi Ferrer Durich, Junta Permanent de la Gent gran ccap, sessions assemblea general gent gran alt penedès, gent gran alt penedès, reunions junta permanent gent gran consell comarcal alt penedès

CONSELL DE LA GENT GRAN DE L'ALT PENEDÈS

Els òrgans del Consell de la Gent Gran i les seves funcions es regulen en el Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

L'Assemblea General consisteix en una trobada anual amb totes les persones que formen part del Consell de la Gent Gran. La seva finalitat és fer un recull de les activitats dutes a terme al llarg de l'any i una exposició dels objectius per a l'any vinent.

L'Assemblea escull els membres de la Junta Permanent.

Assemblea General:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 2 delegats assignats per cada casal i/o associació
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

Presidència del Consell de la Gent Gran: Montserrat Mascaró Gras

Vicepresidència del Consell de la Gent Gran: no n'hi ha

Junta Permanent:  

 • el/la president/a
 • el/la vicepresident/a (si n'hi ha)
 • 7 delegats designats per l’Assemblea General: Carme Batet (Associació del Casal de Can Batista -Subirats), Conxita Edo (Associació de Jubilats i Pensionistes Subigran - Subirats), Josep M. Gómez (Associació de la Gent Gran - Sant Cugat Sesgarrigues), Ramon Junyent (Associació de Jubilats i Pensionistes - Sant Llorenç d'Hortons), Josep Sogas (Associació de Gent Gran Sant Genís - Pacs del Penedès), Francesc Carles Solé (Associació de Jubilats El Pilar de Vuit - Vilafranca del Penedès) i Màrius Ventosa (Esplai de la Gent Gran - Castellet i la Gornal)
 • 2 tècnics/es del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal

 

Assemblea General

SESSIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL

 • Es convoca un cop l'any, durant el mes de desembre.

 

ACTES DE L'ASSEMBLEA GENERAL

 

FUNCIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

Article 8.- Funcions de l'Assamblea General

8.1- Les funcions de l'Assamblea General són les següents

 • Definir les línees generals d'actuació de Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès dins dels objectius previstos pel present reglament.
 • Establir les normes internes de funcionament del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Resoldre les sol·licituds d'admissió i de baixa com a representants de les entitats i associacions.
 • Elegir i cessar els membres de la Junta Permanent.
 • Aprovar la programació anual i l'informe - memòria de les activitats realitzades pel Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Proposar al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès la modificació del present Reglament d'acord amb el el procediment establert en aquest Reglament.
 • Promoure iniciatives adreçades al foment de la solidaritat entre la gent gran, i entre aquest col·lectiu i altres sectors de la població.
 • Promoure la informació, el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès que afecti al conjunt de la gent gran.

 

Presidència del Consell de la Gent Gran

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

Article 12.- Funcions de la presidència

12.1.- Són funcions de la Presidència

 • Exercir la màxima representació del Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès.
 • Convocar i presidir les sessions de l'Assamblea General i de la Junta Permanent.
 • Nomenar i cessar el vicepresident/a.
 • Totes aquelles altres funcions que li siguin expressament delegades per l'Assamblea.

 

Junta Permanent

REUNIONS DE LA JUNTA PERMANENT

 • Es reuneix un cop al mes (excepte juliol i agost), en horari de matí.

 

FUNCIONS DE LA JUNTA PERMANENT

Articles 10.- Funcions de la Junta Permanent

10.1.- Les funcions de la Junta Permanent són les següents:

 • Preparar es assumptes de l'ordre del dia de l'Assamblea.
 • Executar els acords de l'Assamblea General
 • Presentar anualment la memòria de valoració de les activitats realitzades i  proposar la programació prevista d'activitats.
 • Les altres funcions que li delegui.
 • Assistir a les reunions establertes en el calendari anual.

Destaquem