Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UNA MOCIÓ PER MILLORAR LA CONNECTIVITAT DELS CONSULTORIS LOCALS

El Ple també va aprovar una moció per impulsar el programa “Temps x Cures” a la comarca

El dijous 18 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar una proposta única de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat: la ratificació del decret de Presidència d’aprovació de la primera addenda del conveni del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Drets Socials en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va enumerar algunes de les línies d’actuació que el Consell Comarcal duu a terme en el marc de la delegació de competències regulada pel contracte programa: els Equips Bàsics d’Atenció Social, l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc, l’atenció a les persones sense llar, l’atenció a la dependència i la teleassistència, els plans d’envelliment d’àmbit local, i tots els serveis que es presten des de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès.

El decret es va ratificar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En els següents punts de l’ordre del dia, es van votar dues mocions. La primera, presentada pel grup d’ERC-AM, la va defensar la consellera Gemma Urgell. A la moció es demana que es continuï desenvolupant el programa “Temps x Cures”, de manera coordinada amb els ajuntaments, als municipis de menys de 20.000 habitants i que se’n faci difusió per tal que arribi a totes les famílies.

“Temps x Cures” és un programa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de suport i reforç dels serveis de cura existents i d’ampliació dels serveis de cura infantils de proximitat (ex. cangur municipal, ludoteques, casals en períodes no lectius, colònies, campaments, espais d’acollida, etc.). L’objectiu del programa és alliberar temps personal per a les famílies i especialment per a les dones.

La segona moció la va presentar l’equip de Govern i la va defensar el portaveu de Compromís Municipal, Jaume Julibert. La moció insta el Govern de la Generalitat a dotar, amb urgència, de connexió a Internet d’alta qualitat, mitjançant fibra òptica, tots els consultoris locals del Penedès que no disposen d’aquesta connexió.

L’objectiu és que les persones que treballen als consultoris mèdics puguin prestar la seva activitat assistencial amb eficiència i amb una major seguretat per als pacients i garantir l’equitat amb la resta del territori de Catalunya.

Les 2 mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2024

 

Destaquem