Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

“EL CENTRE” DEL PLA DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a proposta de l’Ajuntament del Pla del Penedès, va aprovar la declaració d’aquest nou BCIL que serà inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.

 

El dijous 21 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de l’Àrea de Plans Tranversals. La primera, la ratificació d’un decret de Presidència per a la modificació del contracte de gestió del servei de monitoratge dels autobusos de transport escolar. Jordi Bosch, conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que des del mes de gener s’havia posat en funcionament una tercera ruta de transport escolar al municipi d’Olèrdola, que aplega tots els alumnes de Moja que van als tres instituts de Vilafranca, i que en conseqüència l’empresa gestora del monitoratge havia hagut de contractar una monitora més per cobrir la nova ruta. La ratificació es va aprovar amb el vot a favor dels grups de CiU, PSC-CP, ERC, Entesa i el PP i l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

La segona proposta consistia en la ratificació d’un acord de la Junta de Govern per a la modificació del contracte amb l’empresa que presta serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut. Xavier Lluch, president de l’Àrea de Plans Transversals i conseller de Joventut, va explicar que el Servei Comarcal de Joventut havia rebut una subvenció del Servei d’Ocupació de la Generalitat per desenvolupar el projecte “Forma’t” durant l’any 2016 i que, per tal de dur a terme aquest projecte, podia subcontractar el servei o contractar directament una persona. El Consell Comarcal havia optat per contractar una de les tècniques de l’empresa que actualment presta serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut per encàrrec del Consell Comarcal i que, per tant, s’ha reduït el nombre d’hores a facturar per part de l’empresa. Aquesta proposta es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups.

La tercera proposta de l’Àrea de Plans Transversals consistia en la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de l’edifici “El Centre” del Pla del Penedès. Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va explicar tots els motius que aconsellaven aprovar aquesta declaració: és un edifici històric del Noucentisme agrícola que va ser seu de la Unió de Rabassaires. Durant la Guerra Civil el Centre Agrícola i Cooperatiu del Pla del Penedès va encunyar paper moneda propi i durant el règim franquista l’immoble va ser confiscat. En retornar al sistema democràtic, va ser el primer immoble retornat als seus legítims propietaris i, des d’aleshores, ha estat un equipament cultural. “El Centre” és l’entitat del Pla del Penedès amb més socis i la que organitza més activitats públiques i veïnals. La declaració de Bé Cultural d’Interès Local és una figura de protecció patrimonial i obre les portes als ajuntaments per poder demanar subvencions per a la seva conservació. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2016
 

Destaquem