Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

460 SOL•LICITUDS DE MEDIACIÓ DE CONSUM DURANT L’ANY 2022 AL CONSELL COMARCAL

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores (15 de març), l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès presenta les dades més destacades de l’any passat que confirmen la mediació com la millor alternativa per a la resolució de conflictes entre persones consumidores i empreses o establiments comercials.

En concret, s’han tancat 413 expedients de reclamació, dels quals 366 s’han gestionat a través de la mediació de consum i 47 a través de l’arbitratge de Consum. S’han realitzat un total de 2.042 atencions, incloent-hi consultes, queixes, denúncies i reclamacions de persones consumidores de la comarca. Aquesta xifra representa una disminució respecte als anys 2020 i 2021, que va motivar un notable augment de conflictes per la manca de prestació de molts serveis contractats degut a la Covid-19, però representa un increment del 23% respecte de l’any 2019.

Pel que fa a les mediacions efectivament dutes a terme, un 60% dels casos es van tancar amb un acord entre les parts; la qual cosa és un èxit si es té en compte que s’arriba a una mediació quan les parts prèviament han estat incapaces d’arribar a un acord per elles mateixes. Només el 18% de propostes de mediació fetes des de l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès no van ser acceptades per les empreses.

L’import mitjà de les reclamacions de les persones consumidores l’any 2022 s’ha situat en 664,05 € i la mitjana de la quantia econòmica acordada en els laudes arbitrals dictats ha estat de 2.048,74 €.

Principals àmbits de reclamació de les persones consumidores durant l’any 2022

En l’àmbit de serveis, el sector energètic (aigua, llum i gas) continua sent el més conflictiu l’any 2022 (30%), especialment el subministrament elèctric, que representa el 84% del total de reclamacions rebudes en el sector. Els principals motius de reclamació són el constant increment del preu de la llum i les campanyes agressives de les empreses comercialitzadores per captar clients en el mercat lliure, sense el consentiment informat dels usuaris. El segueixen els serveis de telecomunicacions (14%) i els serveis bancaris (10%).

Un altre àmbit al qual l’Oficina Comarcal de Consum ha treballat és la divulgació dels drets de les persones consumidores. En concret, ha publicat 8 comunicats adreçats a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels ajuntaments de la comarca; ha difós 15 alertes i notícies d’interès pels canals habituals del Consell Comarcal; ha continuat la col·laboració trimestral amb la publicació municipal “Tot Subirats” de l’Ajuntament de Subirats; ha fet una campanya de difusió de l’arbitratge de consum en col·laboració amb “El Cargol”; ha difós el concurs escolar “Consumòpolis” entre els centres educatius de la comarca i ha continuat prestant el Servei d’Assessorament Energètic (Punt d’Energia), tant als ciutadans com a personal tècnic d’altres serveis.

Per a més informació sobre l’Oficina Comarcal de Consum es pot consultar la pàgina web www.ccapenedes.cat/consum, trucar al telèfon 93 890 00 00 ext. o enviar un correu electrònic a consum@ccapenedes.cat.

Vilafranca del Penedès, 14 de març de 2023

Imatges relacionades

Destaquem