Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

530 SOL·LICITUDS DE MEDIACIÓ DE CONSUM DURANT L’ANY 2019 AL CONSELL COMARCAL

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Consumidores (15 de març), l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès presenta les dades més destacades de l’any passat que confirmen la mediació com la millor alternativa per a la resolució de conflictes entre persones consumidores i empreses o establiments comercials.

En concret, l’Oficina Comarcal de Consum va gestionar 530 sol·licituds de mediació, de les quals el 80 % es van poder finalitzar, el 12 % es van arxivar perquè l’empresa no va acceptar la mediació i un 8% no van poder ser admeses per diferents motius (no hi havia una relació de consum, no es va poder localitzar l’empresa o per desistiment).

Pel que fa a les mediacions efectivament dutes a terme, un 55 % es van tancar amb un acord entre les parts; la qual cosa és un èxit si es té en compte que s’arriba a una mediació quan les parts prèviament han estat incapaces d’arribar a un acord.

La mediació de Consum és un procediment voluntari que requereix que ambdues parts l’acceptin lliurement. L’activitat mediadora en matèria de Consum es va instaurant progressivament a la comarca, també en el sector empresarial. A tall d’exemple, només el 12 % de les propostes de mediació fetes des de l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès no van ser acceptades per les empreses (un 25 % menys que l’any anterior).

Pel que fa a les mediacions finalitzades sense acord, es van derivar a altres instàncies superiors: el sistema d’arbitratge de consum, altres organismes administratius competents (Banc d’Espanya, Direcció General d’Assegurances, Direcció General d’Energia) o a la via judicial.

Les mediacions derivades des del Consell Comarcal al sistema Arbitral de Consum van ser resoltes totalment o parcialment a favor de les persones consumidores en un 92 % dels casos (una xifra també molt elevada que justifica plenament que s’hagi continuat defensant els drets de les persones consumidores.

Un altre àmbit al qual l’Oficina Comarcal de Consum ha dedicat molts esforços durant l’any 2019 és l’assessorament energètic individualitzat, que té com a objectiu apoderar les persones consumidores en els seus drets energètics. En concret, l’Oficina de Consum del Consell Comarcal ha organitzat 6 xerrades sobre estalvi energètic en diferents municipis de la comarca, ha fet difusió dels tallers de consum responsable de la Diputació i la Generalitat entre tots els centres d’ensenyament de la comarca (difusió que s’ha concretat en 26 peticions per acollir aquests tallers), i ha donat a conèixer 32 alertes i notícies d’interès sobre temes d’actualitat en temes de Consum.

En total, l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va atendre 1.045 consultes durant l’any 2019.

Vilafranca del Penedès, 10 de març de 2020

Destaquem