Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVADES LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar també incorporar al pressupost 238.000 euros de la subvenció FEDER per al projecte “Penedès Sostenible i Saludable”

 

El dijous 12 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre tres propostes de la l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació del compte general del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès, l’aprovació de l’inventari de béns d’ambdós organismes i l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Consell Comarcal.

Ramon Carbó, president de l’Àrea, va exposar les tres propostes. El compte general de l’exercici 2017 del Consell Comarcal i del Consorci es tanca amb un balanç positiu i els diferents grups comarcals van coincidir que “ha estat ben resolt tècnicament”. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

Carbó va explicar que l’inventari de béns i drets s’actualitza anualment. En el cas del Consell Comarcal, recull el valor patrimonial de l’edifici de Can Freixedas, i en el cas del Consorci, les obres de rehabilitació realitzades a la seva seu. L’inventari es va aprovar per unanimitat.

Finalment, el president de l’Àrea va explicar que la proposta de modificació del pressupost de 2018 del Consell Comarcal tenia com a finalitat principal incorporar majors ingressos per valor de 238.000 € per a la participació del Consell Comarcal en el projecte FEDER “Penedès Sostenible i Saludable”, que té com a objectiu aconseguir varietats de vinya autòctones més resistents al canvi climàtic. La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Tot seguit va començar el debat sobre les tres propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones. La primera, la ratificació de la modificació dels estatuts de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL. Jordi Bosch, president de l’Àrea va explicar que la Junta General de SUMAR havia adoptat aquest acord perquè havia canviat la seva seu social, per modificar una facultat de la Junta General i per donar de baixa o incorporar com a socis diferents ajuntaments. El Consell Comarcal, en la seva qualitat de soci, ha de ratificar els acords de la Junta General de SUMAR. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.

 

 

La segona proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones consistia en l’aprovació de les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al transport de persones amb mobilitat reduïda durant l’any 2017. Jordi Bosch va explicar que, d’acord amb el que s’havia demanat en anteriors plenaris, s’havia avançant l’aprovació de les bases i la convocatòria d’aquesta línia anual d’ajuts. Els ajuts poden ser sol·licitats per particulars, pels ens locals i per les entitats sense ànim de lucre, i tenen com a finalitat subvenir a les despeses derivades del desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda als serveis sanitaris i sociosanitaris, els serveis de rehabilitació funcional i les activitats cultural, esportives i de lleure. El termini per presentar sol·licituds serà de l’1 al 26 d’octubre. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal, per adaptar-lo als mecanismes de tramitació previstos a la llei de Procediment Administratiu de 2015 i als establerts per l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal, i també als criteris del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 2018

Destaquem