Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE LA SALUT MENTAL A L’ALT PENEDÈS

La “Diagnosi de la salut mental i de les necessitats existents i previstes per a la comarca de l'Alt Penedès” presenta les línies estratègiques prioritàries, algunes mesures per abordar-les i accions específiques per als propers anys.

 

Els divendres 13 d’abril es va presentar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aquest estudi impulsat per la Diputació de Barcelona i sol·licitat per la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès (representada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia).

La consultoria tècnica Prisma, adscrita a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, ha estat l’encarregada de fer aquest estudi, que s’ha dut a terme durant l’any 2017 en col·laboració amb les persones que integren la Taula de Salut Mental de l'Alt Penedès.

 

 

 

El projecte es va desenvolupar en quatre fases: la primera va estimar de forma quantitativa l’estat de la salut mental de les persones que viuen a la comarca, i la segona va avaluar el nivell de desplegament de recursos públics per atendre aquestes persones. En la tercera i quarta fases es van interpretar les dades, es van complementar amb el coneixement expert dels participants i es van consensuar les mesures necessàries per donar resposta a les necessitats detectades.

Algunes de les dades destacades d’aquesta Diagnosi són: el 20,5% de la població de l’Alt Penedès reportava tenir o haver tingut un problema de salut mental i un 9,5% està en situació de risc de desenvolupar una patologia mental durant el proper any, els problemes econòmics i d’ocupabilitat eren especialment rellevants en la població que tenia o havia tingut un problema de salut mental (una de cada 2 persones amb problemes de salut mental tenia dificultats per arribar a final de mes), la disponibilitat de llars residencials és insuficient i les persones grans amb problemes de salut mental no hi poden accedir.

 

 

 

Els experts consultats en aquest estudi constaten, entre d’altres: les dificultats d’integració a la comunitat de les persones amb problemes de salut mental, les dificultats per accedir als recursos comunitaris i als serveis específics (en gran mesura, per la dispersió del territori i la insuficient disponibilitat de transport públic), la baixa qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental, la dotació insuficient del personal dels serveis especialitzats per donar resposta a la demanda del territori, les dificultats de coordinació assistencial a la xarxa de salut per la manca de la història clínica compartida, i la necessitat d’un hospital de dia infanto-juvenil a l’Alt Penedès.

 

 

 

Jordi Bosch, president de l'Àrea d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, va afirmar que “elevarem a la Conselleria de Salut de la Generalitat les conclusions d’aquesta recerca exhaustiva per demanar que les necessitats de la comarca estiguin cobertes”.

Ramon Zaballa, tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va explicar que “la demanda de fer aquesta diagnosi va sorgir de la comarca per saber quins recursos ens fan falta i com optimitzar els que ja tenim. (...) La diagnosi confirma el que fa molts anys que venim reclamant: un hospital de dia per a infants i joves”.

Vilafranca del Penedès, 10 d’abril de 2018

Més informació: podeu descarregar els documents de la Diagnosi en aquest enllaç
 

Destaquem