Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DURANT L’ANY 2020 VAN AUGMENTAR UN 60% LES RECLAMACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM A L’ALT PENEDÈS

Més del 80% de les propostes de Mediació iniciades des de l’Oficina de Consum del Consell Comarcal van ser acceptades per les empreses

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Consumidores (15 de març), l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès presenta les dades de l’any 2020, un any marcat per les diferents afectacions de la pandèmia de la Covid-19 en les persones consumidores.

En concret, l’Oficina Comarca de Consum va atendre 1.370 consultes, un 32% més que l’any anterior, i va tramitar 965 expedients de denúncia, queixa o reclamació, un 60% més que l’any 2019. La causa principal d’aquests increments és que no es van poder prestar molts dels serveis contractats per causa del confinament durant l’estat d’alarma. Els serveis més afectats van ser el transport aeri, els viatges combinats, les estades en establiments turístics i els serveis d’oci en general.

La crisi econòmica derivada de la covid també ha incrementat les consultes i les reclamacions en l’àmbit dels serveis financers i els subministraments bàsics, davant la impossibilitat de moltes famílies de fer front a les factures, principalment la factura energètica.

Un tercer motiu que explica l’increment de consultes, denúncies, queixes i reclamacions va ser el tancament dels centres odontològics de Dentix a Vilafranca del Penedès durant el mes d’octubre. Arran d’aquest fet, l’Oficina Comarcal de Consum va posar en marxa una campanya de suport a les persones afectades.

Durant l’any passat, l’OCC del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va potenciar molt la Medicació i l’Arbitratge en matèria en Consum com a vies útils i alternatives per resoldre els conflictes entre persones consumidores i les empreses i els professionals de la comarca. En concret, va iniciar 521 expedients de Mediació i se’n van tancar 408. El 47% dels expedients que es van tancar (191 expedients) va ser amb un acord entre les parts; l’11% (44 expedients) va ser sense acord; el 12% (54 expedients) es van tancar perquè la part empresarial no va acceptar la proposta de Mediació, i el 30% restant (119) es van arxivar per altres motius (trasllat a altres organismes competents, trasllat a Arbitratge de Consum, etc.). Cal destacar que les mediacions finalitzades amb acord entre les parts es van incrementar un 34% respecte de l’any 2019, xifra que avala la creixent activitat mediadora de l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Altres accions dutes a terme per l’Oficina Comarcal de Consum durant l’any 2020 van ser la Campanya de detecció domiciliària de situacions de pobresa energètica, la participació en la Taula Tècnica de Pobresa Energètica de la Diputació de Barcelona i en la Taula Supracomarcal de Pobresa Energètica Alt Penedès–Garraf; també es va oferir el Servei de Consum Electrònic a tots els ajuntaments de l’Alt Penedès que no disposen de Servei de Consum municipal, i finalment es va continuar fent la feina constant de difusió d’alertes i notícies d’interès per a les persones consumidores.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3, Vilafranca del Penedès, tel. 938900000, consum@ccapenedes.cat).

Vilafranca del Penedès, 15 de març de 2021

Destaquem