Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA EL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L’ALT PENEDÈS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

 

El dijous 20 de juliol es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: l’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.

 

 

Amb l’aprovació d’aquest conveni, s’obre la porta a la creació d’una àrea territorial de prestació conjunta formada per tots els municipis de l’Alt Penedès que s’hi adhereixin. El conveni regula aspectes bàsics com el sistema tarifari, el procediment per a l’obtenció de llicències, com han de ser els vehicles, com s’organitzaran les parades, els mecanismes de concertació del servei per part dels clients, els drets i deures de les persones usuàries o la inspecció i el règim sancionador. Crear una àrea territorial de prestació conjunta organitzada i coordinada tindrà importants beneficis per a la ciutadania i per al sector del taxi: les persones que visquin en municipis que no tenen llicències de taxi podran accedir al servei de forma legal, els taxistes amb llicència d’un municipi amb poca població podran donar servei legalment en punts d’afluència de persones d’altres municipis (ex. hospital comarcal o estacions de tren i autobús), hi haurà servei de taxi a la comarca les 24h els 365 dies l’any, tot el sector complirà uns mateixos estàndars de qualitat, es facilitarà la contractació de transport públic a demanda, i els taxistes podran vehicular propostes i demandes conjuntes davant les autoritats competents.

El conseller comarcal de Mobilitat, Alfred Martínez, impulsor de la iniciativa, va explicar que l’àrea de prestació conjunta de l’Alt Penedès “és una iniciativa pionera a Catalunya i serà un referent per a altres comarques”. També va explicar que la proposta que es portava a aprovació del plenari comarcal és el resultat de més d’un any de treball conjunt amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, els ajuntaments de l’Alt Penedès i el sector del taxi. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

El Ple va continuar amb el debat de la proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’atorgament i la denegació d’ajuts econòmics corresponents a l’anualitat 2016 per al transport adaptat de persones grans amb dependència o de persones amb discapacitat física amb problemes de mobilitat, per assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals o centres especials de treball.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que es proposava l’atorgament de 166 sol·licituds a particulars, per un import de 63.000 €, i 7 sol·licituds a ajuntaments i entitats prestadores del servei, per un import de 11.300 €. Bosch també va anunciar per al mes de gener de 2018 la convocatòria d’ajuts corresponents a l’anualitat 2017. La proposta d’atorgament d’ajuts per al transport adaptat es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la pròrroga dels contractes administratius per a la gestió del servei de transport escolar a centres d’ensenyament de la comarca de l’Alt Penedès.

Lluch va explicar que es proposava prorrogar els contractes amb les mateixes condicions amb què van ser adjudicats inicialment per concurs però degudament actualitzats pel Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb les rutes, les parades i els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

Un cop finalitzades tot les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2017
 

Destaquem