Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL APROVA EL PROJECTE DEL SENDER DE LA VIA AUGUSTA AL SEU PAS PER L’ALT PENEDÈS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar per unanimitat el Codi de conducta dels alts càrrecs, que concreta i desenvolupa els principis d’actuació del bon govern establerts per la Llei de Transparència de Catalunya.

 

El dijous 11 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

 

 

La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 6 del pressupost de 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que, per tal de complir amb l’obligació de notificar al Ministeri d’Hisenda y Funció Pública les subvencions a entitats i els ajuts a persones, calia adaptar la numeració de les partides del pressupost del Consell Comarcal perquè siguin compatibles amb la numeració pròpia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Aquesta modificació tècnica del pressupost es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació del conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal per a la realització d’actuacions en matèria de Consum. El conveni estableix quines actuacions durà a terme el Consell Comarcal per encàrrec de la Generalitat (informació a les persones consumidores, tramitació de queixes, consultes i denúncies; mediació, i suport als tribunals arbitrals) i quins mitjans aportarà la Generalitat per dur-les a terme. Aquesta proposta també es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda consistia en l’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que el text que es portava a aprovació es corresponia amb el model de codi consensuat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, formada per la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. L’acord que es portava a aprovació preveu també la creació d’una Comissió Informativa específica dins l’organigrama del Consell Comarcal, per vetllar i informar sobre el compliment d’aquest codi (resoldre dubtes, formular recomanacions, rebre queixes i proposar modificacions). El codi es va aprovar amb els vots a favor de tots els consellers i les conselleres.

El següent punt de l’ordre del dia era una proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la l’aprovació de la pròrroga fins al curs escolar 2018-2019 del conveni per a la gestió del servei de menjador dels centres públics d’educació primària de les escoles El Roure (Pontons), Dolors Piera (Vilafranca del Penedes) i La Fassina (Mediona). Lluch va explicar que l’empresa contractada duia a terme satisfactòriament el servei i que, per tant, es proposava esgotar la 2a i darrera pròrroga abans de treure la gestió dels menjadors escolars novament a concurs. La pròrroga es va aprovar amb el vot favorable del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i el vot en contra de la CUP-PA.

 

El darrer punt a debatre abans de la fase de control era una proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: l’aprovació del projecte del Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès. El president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, Francesc Olivella, va explicar que el traçat s’havia treballat conjuntament amb els redactors del llibre “A peu per la Via Augusta, de Martorell a Tarragona pel Penedès”, Casimir Pla, Joan Anton Ventura i Miquel Vives, i amb els historiadors de l’Institut d’Estudis Penedesencs Xavier Esteve, Carme Miró, Gemma Sabaté, Núria Molist i Sergi Segura. El traçat comença a Gelida, continua per Sant Sadurní i Lavern i es subdivideix en dos: d’un banda, segueix la ruta de Sant Sebastià dels Gorgs, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere Molanta i Vilafranca; de l’altra, passa per Can Cartró i la Granada, i es torna a subdividir entre Pacs o Vilafranca-Moja. Les tres rutes conflueixen als Monjos i continuen per la Ràpita, les Masuques, l’Arboç, la Gornal i arriben fins a Bellvei del Penedès. Francesc Olivella va explicar que el projecte que es duia a aprovació contemplava els treballs d’adequació del sender (desbrossament, reparació de guals en mal estat sobre les rieres, mesures de seguretat, tanques de fusta i bancs de pedra) i els treballs de senyalització tot al llarg del recorregut. La senyalització es farà amb unes estructures similars als mil·liaris romans, que combinaran informació sobre els elements turístics propers, amb referències històriques. El projecte del Sender de la Via Augusta es finançarà amb una aportació de 200.000 € de la Diputació de Barcelona, sol·licitada pel Consell Comarcal a les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. També va donar compte de la modificació de la denominació del grup comarcal de Convergència i Unió (CIU), que passarà a denominar-se grup comarcal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).

Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2017

Destaquem