Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA LA DECLARACIÓ DE BCIL DEL CONJUNT DE SANT VALENTÍ, A LES CABANYES, I EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE L’ALZINARET DE LA VERNA, A TORRELLES

El Ple del Consell Comarcal també va acceptar una subvenció de fons FEDER per al projecte “Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable”

El dijous 15 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal per un import de més d’1 MEUR.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar el perquè d’aquesta modificació de crèdit tan important: “cal incorporar majors ingressos perquè tenim dues noves línies de subvenció per als projectes “Treball, talent i tecnologia” i “Suport al sector de l’automoció”, les transferències del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona i dels ajuts FEDER, i majors ingressos per a partides de Serveis Socials”. També va justificar les noves partides que calia incloure en el pressupost: “per a la compra d’un immoble al costat de la seu del Consell Comarcal per traslladar-hi els Serveis Socials, per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seu del Consell Comarcal i per als convenis amb els 27 ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del programa Treball, talent i tecnologia”.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’encomanda de gestió i del conveni tipus amb la Diputació de Barcelona per l’assumpció de les funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local.

Carles Morgades va explicar que era necessari signar una addenda d’actualització al conveni signat l’any 2014 “per adaptar-lo a la nova normativa sobre convenis interadministratius, la institució jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el funcionament electrònic de les administracions públiques i la protecció de dades personals”.

Les dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van presentar les propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, l’aprovació de la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del conjunt de Sant Valentí, al municipi de les Cabanyes.

Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura, va explicar que “el Consell Comarcal té la competència de declaració de BCIL per als municipis de menys de 5.000 habitants, però actua sempre a petició dels ajuntaments”. Sílvia Pérez, consellera comarcal i regidora de les Cabanyes, va afegir “l’Ajuntament vol protegir el conjunt arquitectònic de Sant Valentí, que comprèn una de les primeres cases de Catalunya de l’Ordre dels Hospitalaris; la capella, decorada amb pintures romàniques i gòtiques, i les restes d’una vil·la romana al subsòl”.

Més endavant es va afegir, per procediment d’urgència, una segona proposta de declaració de BCIL per al jaciment de l’alzinaret de la Verna, a Torrelles de Foix.

Antoni Romeu va explicar que “les troballes es remunten al segle II aC i fins al segle II dC i inclouen un jaciment ibèric i una vil·la romana”. Jordi Torné, conseller comarcal i regidor de Torrelles de Foix, va afegir que “l’Ajuntament vol acollir-se a una línia de subvenció per continuar els estudis arqueològics i d’aquí la urgència de l’aprovació del BCIL”.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació de l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar per als propers cursos acadèmics.

Albert Tort, conseller comarcal d’Ensenyament, va explicar que “hem fet un nou estudi de costos i el valor estimat del contracte serà de més de 6 MEUR, perquè abastarà 3 cursos escolars i 2 possibles pròrrogues (fins al curs 2025-2026). En aquest nou expedient hi ha 17 lots que agrupen les 45 rutes de transport escolar de la comarca”.

Totes les propostes de l’Àrea de Plans Transversals es van aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el portaveu d’En Comú Podem Penedès, Ramon Arnabat, va presentar la moció amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República. Arnabat va explicar que aquell període va ser un precedent democràtic que va millorar la vida de molta gent, el sistema educatiu, l’autogovern, la llengua catalana... però la dictadura franquista es va encarregar d’esborrar-ne la memòria. Durant aquells anys, els primers ajuntaments democràtics de Catalunya van tenir un paper molt important, per primera vegada van tenir moltes competències i un gran impacte sobre la ciutadania”.

D’acord amb el text de la moció, el Consell Comarcal s’adhereix a la crida realitzada per la Direcció General de Memòria Democràtica per celebrar el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, col·laborarà amb els ajuntaments per donar a conèixer aquest període de la nostra Història i per estudiar els espais de memòria democràtica existent a la comarca.

La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups

En aquest punt de l’ordre del dia, es va presentar pel procediment d’urgència l’aprovació de la subvenció de la Generalitat per al finançament del projecte d’especialització i competitivitat territorial “Penedès territori vitivinícola: innovació sostenible i saludable”. Aquesta subvenció està emmarcada en l’Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. el projecte té 4 socis beneficiaris (Consell Comarcal, Ajuntament de Vilafranca, Consell Regulador de la DO Penedès i Fundació Parc Tecnològic del Vi) i 9 ens col·laboradors.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va dir que “És un projecte que ens fa especial il·lusió. L’aposta pel viver de cellers a Vilafranca, i per la recerca sobre els vins naturals i saludables, està adreçada als emprenedors del sector agrari, perquè s’atreveixin a elaborar i comercialitzar el vi que surt de les seves vinyes, i a tots els elaboradors, perquè accedeixin a games més altes a nivell mundial. També ens fa il·lusió que hagi estat l’únic projecte que ha rebut el 100% de la subvenció sol·licitada”.

L’acceptació de la subvenció de la Generalitat també es va aprovar per unanimitat.

Vilafranca del Penedès, 21 d’abril de 2021

 

 

Imatges relacionades

Destaquem