Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR

El Ple també va aprovar la creació de la Comissió de seguiment del Pla territorial parcial del Penedès i la Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès


El dijous 15 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el secretari va llegir l’acord de la Junta de Govern en què s’aprovava l’adjudicació del contracte per a la restauració del Castellot de Castellví de la Marca (obra inclosa dins l’operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020). El president, Xavier Lluch, va explicar que el Consell Comarcal va adjudicar el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa durant el mes de febrer i que l’Ajuntament de Castellví de la Marca va comunicar la seva voluntat d’iniciar les obres al més aviat millor.

 

 

Un cop assabentat el Ple d’aquesta adjudicació, va començar el debat de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. La primera, la creació de la Comissió de seguiment del Pla territorial parcial del Penedès. Les funcions bàsiques d’aquesta comissió seran fer el seguiment de l’execució del PTP, impulsar la seva difusió, suggerir millores en el procediment administratiu iniciat i introduir elements per a la major claredat interpretativa dels documents que l’integren. Els acords i les conclusions dels membres d’aquesta Comissió seran significatius perquè recolliran el sentir de la comarca de l’Alt Penedès. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar que amb la creació d’aquesta comissió es donava compliment a allò que s’havia sol·licitat i acordat en plens anteriors.

La segona proposta era la creació de la Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès. La Comissió estarà formada per responsables polítics i tècnics dels municipis integrats en l’Àrea de prestació conjunta, representants del sector del taxi, representants de la Generalitat i un tècnic de mobilitat de l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà. Alfred Martínez, conseller comarcal de Mobilitat, va avançar dos temes importants que es treballaran en la Comissió: posar en marxa el servei de transport a la demanda i determinar la senyalització dels vehicles per tal que puguin ser fàcilment identificats pels cossos de seguretat i lluitar així contra l’intrusisme professional i territorial en el sector del taxi”.

Ambdues comissions es van aprovar per unanimitat.

 

 

Tot seguit va començar el debat de les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, la ratificació d’un decret de Presidència de nomenament de 10 alcaldes i alcaldesses per a la renovació de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès. El decret es va ratificar amb el vot a favor del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.

La segona proposta era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit. Ramon Carbó, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que calia suplementar el pressupost de 2018 perquè calia incorporar majors ingressos per valor de 560.000 € provinents de subvencions no contemplades inicialment en el pressupost. La modificació es va aprovar amb l’abstenció de la CUP-PA i el vot favorable de la resta de grups polítics.

La tercera proposta era la modificació de 3 ordenances fiscals del Consell Comarcal. Ramon Carbó va explicar que s’ha aplicat un increment equivalent a l’IPC (0’9%) en els preus del transport escolar no obligatori i el transport dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris i en els preus de l’Escola de Música de l’Alt Penedès. La modificació es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP i el PP, i l’abstenció d’ERC, la CUP-PA i Entesa.

Un cop finalitzades les propostes d’acord de l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació va començar el debat d’una moció presentada pel Govern del Consell Comarcal d’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Dones (8 de març). Carme Villanueva, consellera del PDeCAT, va llegir el manifest que entre d’altres diu “la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa feina, és una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. (...) perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a alçar-nos i manifestar-nos i ho farem sempre”. L’adhesió es va aprovar amb el vot en contra de la CUP-PA i el vot a favor de la resta de grups comarcals.

Després va començar el debat d’una moció presentada pel Govern en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura, va defensar la moció explicant com havia sorgit el model d’immersió: “a Santa Coloma de Gramenet, les famílies castellanoparlants van demanar l’escolarització en català dels seus fills i filles per garantir la igualtat d’oportunitats en el món laboral”. Gusi va dir que “aquest model ha resultat ser un model d’èxit reconegut a nivell europeu i mundial”. La moció es va aprovar amb el vot en contra del conseller del PP i els vots a favor de la resta de consellers i conselleres.

Després del torn d’informacions de la Presidència, es van introduir dos punts a l’ordre del dia pel procediment d’urgència. El primer, l’aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2018-2019, per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i l’alumnat de centres d’educació especial, per al curs 2018-2019. Carme Villanueva, consellera comarcal d’Ensenyament, va explicar que “les bases les aprova la Generalitat i que, pel que fa a la convocatòria, el Consell Comarcal ha allargat el termini en 15 dies per tal de col·laborar en una prova pilot del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per quantificar els ajuts d’una altra manera”. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció del grup de la CUP-PA i el vot a favor de la resta de grups comarcals.

 

 

També es va incloure pel procediment d’urgència una moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Pere Soler, conseller comarcal d’Agricultura, va explicar que les ADF van néixer fa 30 anys i que han crescut progressivament en voluntaris, material i capacitat de servei. “Van néixer per prevenir i extingir incendis i ara s’han posat al servei de la ciutadania desbrossant boscos, arreglant camins, treient neu i col·laborant en la prevenció d’incendis quan hi ha actes festius amb foc”. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

La sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de març de 2018

 

Destaquem