Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA UNA MOCIÓ DEMANANT LA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL DE LA FÀBRICA BOSCH DE CASTELLET I LA GORNAL

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar el conveni d’encàrrec de gestió amb els ajuntaments per a l’execució del projecte “Talent en la cadena de valor alimentària a l’Alt Penedès”

El dijous 18 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: aprovar 2 documents en el marc del projecte Life Clinomics, l’“Estratègia per a l’adaptació al canvi climàtic” i el “Pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de l’Alt Penedès”.

Joan Manel Montfort, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va explicar que l’aprovació d’aquests 2 documents era condició necessària perquè la Diputació de Barcelona doni continuïtat al projecte Life Clinomics a l’Alt Penedès. El projecte ha tingut una durada de 3 anys (2018-2020) i el seu objectiu principal ha estat augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en 3 territoris (les Terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i la Reserva de la Biosfera del Parc Natural del Montseny) i en 3 activitats econòmiques (el turisme, l’agricultura i l’activitat forestal).

“En el marc del projecte Life Clinomics, el Consell Comarcal va executar dues accions prioritàries del Pla d’Acció: l’Observatori de la sequera i la Implementació de la silvicultura per a la prevenció d’incendis al parc del Foix, i tenim la voluntat de donar continuïtat a aquestes accions, per això ens cal aprovar aquests dos documents, per tenir el suport de la Diputació”.

La proposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat es va aprovar per unanimitat.

En el següent punt de l’ordre del dia del plenari comarcal i dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2021. En concret, s’incorporaven majors ingressos per a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per valor de 482.000 €.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que “els majors ingressos provenen bàsicament de subvencions de la Generalitat (per a ajuts d’urgència social, per reforçar el monitoratge a les escoles municipals amb motiu de la COVID i diferents programes d’Ocupació) i de subvencions de la Diputació de Barcelona (per als serveis de Dinamització de la Gent Gran, Mediació,  Assessorament sobre drogues, Joventut i Serveis Socials). També hi ha majors ingressos per les aportacions dels ajuntaments de la comarca en compliment dels convenis de Joventut, Promoció econòmica de proximitat, Arxiu i gestió documental i Dinamització de la gent gran)”.

La proposta de modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Després es va debatre la proposta de l’Àrea de Plans Transversals: aprovar la retroacció de les actuacions de l’expedient de contractació del Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès per donar compliment de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals, va explicar que es donava compliment a la resolució que disposa la retroacció de la contractació del Servei de transport escolar fins al moment anterior a l’elaboració dels plecs de condicions, i que totes les rutes seguirien operant a través de la pròrroga fins a la culminació de la licitació.

“El complex procés de licitació d’aquest servei va començar a l’inici de la legislatura, en un context de competició entre empreses, i durant el procés d’adjudicació es van presentar diversos recursos. Ara ens cal  iniciar de nou l’expedient de contractació i elaborar un nou plec de clàusules amb un nou estudi de costos”.

La proposta de l’Àrea de Plans Transversals es va aprovar també amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Finalment, es va portar a aprovació la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal: aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments i el Consell Comarcal per a l’execució de les actuacions del projecte “Talent en la cadena de valor alimentària a l’Alt Penedès” en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona.

Cristina de la Cruz, consellera comarcal d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra va explicar que el programa està inclòs en el Pla de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i consisteix en una cooperació econòmica per dur a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica que ajudin a pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la COVID.

“Des del Consell Comarcal s’ha promogut un projecte de treball mancomunat per posar en valor totes les baules de la cadena de valor de la indústria agroalimentària i dels vins i caves de l’Alt Penedès. (...) La totalitat dels ajuntaments de la comarca s’han adherit a la proposta del Consell Comarcal i només ens cal aprovar el conveni marc d’encàrrec de gestió per iniciar l’execució”.

El conveni es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el portaveu de la CUP, Isaac Ruana, va presentar la moció de suport als 196 encausats i encausades per les manifestacions al Pertús (entre els quals hi ha electes de la CUP). Ruana va demanar “el posicionament d’altres forces polítiques que hi donin suport” a una moció que demana l’arxivament de la causa judicial, exigeix una llei d’amnistia per a les persones amb processos oberts en la causa general contra l’independentisme, mostra el suport a les persones (especialment del Penedès) que estan sent jutjades per manifestar-se el novembre de 2019 al Pertús i mostra el rebuig a la persecució judicial arbitrària dels moviments cívics i socials.

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals de Junts x Catalunya, ERC, la CUP i ECGP. Els consellers del PSC-CP no van votar.

La segona moció va ser presentada pel portaveu de la coalició En Comú Guanyem, Ramon Arnabat, a petició dels treballadors i les treballadores de la fàbrica de Bosch a Castellet i la Gornal. La moció insta la direcció del grup Bosch, el Departament d’Empesa de la Generalitat i el Ministeri d’Indústria, a cercar alternatives al tancament de la fàbrica mitjançant propostes viables de continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment del màxim possible de llocs de treball. També insta el nou govern de la Generalitat a crear la Mesa per a la Industrialització del Penedès i a elaborar un Pla de xoc d’ajut i impuls socioeconòmic al Penedès. I finalment, demana reactivar la Taula per a la reindustrialització de l’Alt Penedès”, impulsada pel Consell Comarcal, diversos ajuntaments i les organitzacions socials i empresarials.

La moció per a la reconversió industrial de la fàbrica de Castellet i la Gornal  es va aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes. En aquest darrer torn, el portaveu de la CUP, Isaac Ruana, va demanar un posicionament públic de tots els grups comarcals en contra de la condemna i l’empresonament de Pablo Hasél. La resta de grups hi van donar suport, van manifestar la necessitat de preservar la llibertat d’expressió i alhora es van mostrar contraris a la violència als carrers.

Vilafranca del Penedès, 24 de febrer de 2021

 

Imatges relacionades

Destaquem