Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APROVA UNA MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DE JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar una moció per demanar a la Generalitat que revisi l’autorització per a la crema de residus urbans i fangs a la cimentera Uniland.

 

El dijous 19 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El Ple va començar amb la fase de control: el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

 

 

Tot seguit va començar el debat de la primera moció, de condemna a la violència generada per l’Estat espanyol per impedir el referèndum de l’1 d’octubre i per exigir l’alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Entre d’altres, la moció dona suport també a les persones ferides durant les càrregues policials, exigeix la retirada dels efectius del Cuerpo Nacional de Policía i de la Guardia Civil enviats a Catalunya, demana la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional i crida a mobilitzar-se a les concentracions convocades per la Taula per la Democràcia. Aquesta moció va rebre el vot afirmatiu del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i el vot en contra del PP.

Després es va debatre una segona moció presentada pel grup comarcal de la CUP-PA, per a la revisió de tot el procediment de sol·licitud d’incineració de residus urbans i fangs de depuradora a la planta de la cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos. Jordi Salgueiro, conseller de la CUP-PA, va fer un resum temporal del procediment d’autorització ambiental a la cimentera Uniland i de les llargues actuacions dutes a terme pel col·lectiu Bosc Verd i per 12 persones veïnes del Penedès. Les seves actuacions van portar les Nacions Unides a resoldre que s’ha incomplert el Conveni d’Aarhus i els permeten sol·licitar ara la nul·litat d’ofici de l’autorització ambiental atorgada per la Generalitat; per la qual cosa la moció proposava donar-hi suport. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop debatudes les mocions, es va aprovar debatre pel procediment d’urgència l’aprovació de l’addenda 2017 al contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i el Consell Comarcal, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Jordi Bosch, president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, va explicar que l’import de l’addenda depèn, d’una banda, del nombre de professionals dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats (contractats pel Consell Comarcal segons les ràtios establertes per la Generalitat) i, d’altra banda, dels projectes acordats per als 4 anys de durada del contracte programa (2016-2019): serveis d’intervenció socioeducativa, sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència i per als seus fills i filles, serveis d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc, projectes d’acció comunitària, serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, etc. L’addenda es va aprovar per unanimitat de totes els grups.

També es va aprovar debatre pel procediment d’urgència la proposta de delegació d’atribucions del Ple, a favor de la Junta de Govern, per a les contractacions i les concessions contractuals de tota mena relatives a l’execució de l’operació Penedès 360º, presentada en el programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6. La delegació d’atribucions respon al criteri d’eficàcia en la gestió comarcal i va ser aprovada per unanimitat. Les juntes de Govern que hagin d’aprovar aquestes contractacions restaran obertes a la participació de tots els grups comarcals.

Finalment, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 24 d’octubre de 2017

 

Destaquem