Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS A FAVOR DE L’INDULT PER A MARCEL SURIÀ

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció de solidaritat amb l’exalcalde de Sant Fe del Penedès i una sol·licitud d’indult adreçada al Consell de Ministres.

El dijous 10 de març es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van debatre cinc propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, una modificació de crèdit per crear una nova partida en el pressupost per atorgar microcrèdits d’Habitatge i la incorporació de majors ingressos provinents de la Generalitat per dur a terme projectes d’ocupació per a persones joves. La proposta va rebre el suport dels consellers de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP; es van abstenir els consellers d’Entesa i les conselleres de la CUP-PA.

 

 

La segona proposta era l’abonament als treballadors del Consell Comarcal, durant el mes de març de 2016, del 24,45% de la paga extraordinària que van deixar de percebre el desembre de 2012. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

La tercera proposta era la modificació de les retribucions i el règim de dedicació dels dos consellers que han assumit noves tasques en el Govern derivades de la renúncia de Maria Rosell al càrrec de consellera comarcal: Jordi Bosch i Pere Soler. La modificació va ser aprovada amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP i el PP; l’abstenció d’ERC i la CUP-PA i els vots en contra d’Entesa.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació de les ordenances fiscals reguladores del preu públic de l’Escola de Música de l’Alt Penedès i del servei de transport escolar no obligatori (de copagament) per a alumnes d’ESO i Batxillerat. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que els preus no s’han incrementat però s’ha millorat la redacció de les ordenances. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i l’abstenció dels consellers d’ERC.

La darrera proposta d’aquesta Àrea era l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les dependències de l’edifici de Can Freixedas, seu del Consell Comarcal, després que l’anterior concurs quedés desert. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, Entesa i el PP, i l’abstenció dels consellers d’ERC i la CUP-PA.

Tot seguit va començar el debat de les dues propostes de l’Àrea de Plans Tranversals. La primera, la modificació del Reglament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP). Jordi Bosch, conseller comarcal d’Ensenyament quan es revisava l’anterior reglament, va explicar que amb el nou redactat s’obria la possibilitat que ajuntaments d’altres comarques, amb termes municipals confrontats amb municipis de l’Alt Penedès, poguessin signar també convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per fer extensiva l’oferta educativa de l’EMAP als seus veïns. La modificació es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Tranversals era l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de la gestió del servei de monitoratge dels transport escolar, ja que l’empresa que actualment té la concessió esgotarà les pròrrogues durant el curs escolar 2015-2016. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de les consellers de la CUP-PA.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de les mocions. La primera, presentada pel grup comarcal d’ERC i en suport de l’exalcalde de Santa Fe del Penedès, Marcel Surià, va ser defensada pel portaveu del grup. Pol Pagès va dir que “Surià no va crear un problema, el problema de les persones sense papers ja existia; va actuar per humanitat (signant informes de residència per a persones immigrades). Es tracta d’una pena desproporcionada, injusta i innecessària.” La resta de portaveus van subscriure el contingut de la moció i tots els grups li van donar suport.

La segona moció, presentada també pel grup d’ERC, rebutjava la legitimitat de la monarquia espanyola. El portaveu, Pol Pagès, va afirmar que la monarquia era “hereva d’una forma autoritària de governar, que no ha fet cap gest per solidaritzar-se amb les dificultats econòmiques de la majoria. (...) Una institució retrògrada, nul·lament democràtica”. La moció, que no va prosperar, va rebre el suport dels consellers d’ERC, Entesa i la CUP-PA; el vot en contra dels consellers de CiU, el PSC i el PP, i l’abstenció del conseller Joan Cols (CiU).

El darrer punt de l’ordre del dia va ser la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de consellera comarcal, per motius professionals, d’Eva Bonell, consellera de la CUP-PA i regidora de l’Ajuntament del Pla del Penedès.

El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2016
 

Destaquem