Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS ACTUALITZA 5 ORDENANCES FISCALS

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar una modificació del pressupost per valor de 363.954 euros.

 

El dijous 15 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat les de dues propostes de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.

 

 

La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9, que incorpora al pressupost de 2018 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per valor de 363.954 €. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va enumerar algunes de les partides més destacades: els treballs per presentar-se a la convocatòria FEDER, eix 4, sobre Estalvi energètic (25.000 €); els ajuts per atendre casos de pobresa energètica (51.244 €); les despeses de funcionament de l’Escola de Música (38.518 €), i el personal de Serveis Socials i de l’Equip d’Atenció a la Infància i la Dependència (124.590 €).

Les noves partides i els suplements de les partides ja existents han estat possibles gràcies a majors ingressos corresponents a transferències de la Generalitat i, per al projecte FEDER, transferències per valor del 50 % provinents dels 16 ajuntaments participants i recursos propis del Consell Comarcal per valor del 50 % restant. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels consellers i les conselleres del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa, el PP i amb l’abstenció de la CUP-PA.

 

 

La segona proposta de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda era la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes i els preus públics per la prestació de diferents serveis del Consell Comarcal: ordenança núm. 1 (Ajuda a domicili de caràcter social i altres serveis assistencials), núm. 2 (Serveis generals i expedició de documents), núm. 4 (Serveis informàtics i de telecomunicacions), núm. 7 (Serveis tècnics de prevenció i control ambiental d’activitats i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis), i núm. 9 (Activitats i serveis de joventut).

El president de l’Àrea, Ramon Carbó, va explicar que les ordenances s’havien d’actualitzar per recollir els costos reals dels serveis, però que tot i així el Consell Comarcal no havia aplicat linealment els increments, sinó que assumia una part de la despesa. La proposta de modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP i ERC, i amb l’abstenció de la CUP-PA, Entesa i el PP.

 

 

Un cop aprovades les propostes d’acord, i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, dins el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va informar que el dia 13 de novembre s’havia fet arribar a tot els portaveus la proposta de pressupost per a l’any 2019 que es debatrà en el plenari del mes de desembre.

Vilafranca del Penedès, 19 de novembre de 2018

Destaquem