Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

El Ple va aprovar també dues mocions: una de suport al Banc d’ADN per a la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil, i l’altra per demanar el traspàs a la Generalitat de les línies de Rodalies.

 

 

 

El dijous 15 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació del contracte programa per als propers quatre anys per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El contracte estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels serveis i programes que prestarà el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social, Joventut i polítiques d’Igualtat. El contracte programa inclou l’equip de professionals de Serveis Socials, el servei d’atenció domiciliària, els ajuts d’urgència social, els sistemes de resposta urgent per a dones víctimes de violència i els seus fills, els programes d’atenció a les persones nouvingudes, el servei de transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el servei d’integració familiar en família extensa per a menors tutelats, els projectes d’acció comunitària, els centres oberts i programes diürns per a infants i adolescents en situació de risc social, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb totes les competències delegades en matèria de Joventut, i altres serveis i programes relatius al Benestar Social.

El president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va explicar que durant el període 2016-2019 la Generalitat aportarà 1.500.000 € al Consell Comarcal perquè aquest presti tots aquests serveis als municipis de l’Alt Penedès (excepte Vilafranca que, pel que fa exclusivament als Serveis Socials Bàsics, és una Àrea Bàsica pròpia). A partir de l’any 2017, està previst que la ràtio de professionals de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència augmenti, i els recursos a aportar per part de la Generalitat s’incrementaran proporcionalment. A favor de l’aprovació del contracte programa van votar els grups de CiU, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP; es va abstenir el grup de la CUP-PA.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va debatre una primera moció de suport al Banc d’ADN per a les futures identificacions de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil espanyola. El banc d’ADN permetrà que les mostres genètiques dels familiars puguin ser comparades amb les de les restes no identificades trobades en les fosses comunes exhumades i, per tant, identificar les persones que hi són enterrades. D’acord amb el contingut d’aquesta moció, el Consell Comarcal col·laborarà a difondre la iniciativa per facilitar que els familiars de les persones desaparegudes puguin fer-se la prova d’ADN. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i l’abstenció del conseller del PP.

La segona moció tenia com a objecte demanar a l’Estat Espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de la titularitat de les infraestructures de les línies ferroviàries interiors de Catalunya, amb les consignacions pressupostàries previstes als Pressupostos Generals de l’Estat per a la millora i el manteniment de la xarxxa. El text de la moció destacava el dèficit històric d’inversions estatals en infraestructures a Catalunya i l’incompliment, per part del Ministeri de Foment, de les inversions previstes als successius plans de Rodalies. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC-CP, ERC, la CUP-PA i Entesa, i amb el vot en contra del PP.

Vilafranca del Penedès, 19 de setembre de 2016

 

 

Destaquem