Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PLA COMARCAL DE DROGUES “EFECTES D” 2019-2023

El ple també va aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar als centres docents de la comarca per als propers cursos

 

El dijous 14 de febrer es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dins les propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va portar a aprovació l’atorgament i la denegació dels ajuts per al transport de persones amb mobilitat reduïda o discapacitat física durant l’any 2018.

 

 

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que aquests ajuts es concedeixen a les persones que no disposen de transport públic o que no el poden utilitzar per impediments de salut per tal que puguin assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball. Els ajuts oscil·len entre el 15 i el 75% de la despesa assumida pels usuaris d’aquest transport; en la convocatòria de 2018 s’han atorgat 170 ajuts per un import de 68.575 €. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va portar a aprovació en primer lloc la primera modificació de crèdit del pressupost de 2019 del Consell Comarcal. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que s’havien confirmat majors ingressos provinents de la Generalitat per valor de 500.000 € per a la realització de programes d’Ocupació i que calia incorporar-los al pressupost. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP-PA.

En segon lloc, es va presentar la proposta de nomenament del representant del Consell Comarcal al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. En aquest cas el conseller de Govern que representava el Consell Comarcal a l’antic Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, Xavier Edo, representarà també el Consell Comarcal al nou consorci sorgit de la fusió amb el Consorci Sanitari del Garraf. El nomenament es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Tot seguit, va començar el debat de les propostes de l’Àrea de Plans Transversals. La primera, l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar a centres docents de l’Alt Penedès per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, prorrogable 2 cursos més.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea, va explicar que aquest és un contracte molt important pel volum econòmic que comporta donar servei a 43 rutes de transport escolar i per la durada en el temps. Lluch va afegir que s’havien introduït modificacions en les clàusules administratives per tal de diversificar les empreses adjudicatàries (una mateixa empresa podrà cobrir un màxim de 8 rutes) i per limitar les subcontractacions del servei. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar també per unanimitat.

El segon punt de l’Àrea de Plans Transversals, l’aprovació del Pla Comarcal de Drogues “Efectes D” 2019-2023, el va presentar el conseller comarcal de Joventut, Cèsar Herraiz,. Herraiz va explicar que la idea de fer un Pla Comarcal de Drogues va néixer de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que mitjançant el Servei de Prevenció de Drogodependències i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, els ajuntaments de la comarca i la Diputació de Barcelona, ha elaborat els plans 2011-2015, 2015-2018 i 2019-2023.

 

 

El Pla Comarcal de Drogues “Efectes D” dona cobertura a 24 municipis de l’Alt Penedès i es coordina i col·labora amb la resta de plans presents a la comarca (Vilafranca i Sant Sadurní) i a les comarques veïnes; amb la qual cosa s’economitzen els recursos i es milloren els resultats de les intervencions.

L’objectiu general del Pla Comarcal de Drogues és dotar la població de l’Alt Penedès d’habilitats i recursos que els ajudin a prevenir el consum de drogues i/o a reduir-ne els danys associats.

Cèsar Herraiz va comentar algunes informacions que va considerar rellevants amb relació al consum de drogues a l’Alt Penedès: l’alcohol és la substància potencialment adictiva més consumida a l’Alt Penedès (per sobre del tabac) i el segueix el cànnabis; en els espais nocturns de lleure, alguns adolescents passen de no consumir cap droga a provar la cocaïna; a l’Alt Penedès no es detecta un consum important de drogues de síntesi, i el consum de drogues és més important entre els homes (90%) que entre les dones (10%). El Pla Comarcal de Drogues es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Finalment, en el torn d’informacions de la Presidència, el president Xavier Lluch va informar sobre l’aprovació, per part del Parlament de Catalunya, de la retirada del projecte de construcció de la carretera entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia, una proposta prevista dins els treballs previs a l’avantprojecte del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 21 de febrer de 2019
 

Destaquem