Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PLA D’ACCIÓ COMARCAL 2016-2019

El PAC estarà un mes en període d’exposició pública perquè es puguin fer propostes de millora per part de tots els grups polítics.

 

El dijous 12 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec la nova consellera del grup de CiU M. Carme Villanueva, regidora d’Olèrdola.

Tot seguit es van debatre quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació inicial del Pla d’Acció Comarcal per als propers 4 anys. La Llei d’organització comarcal determina que els consells comarcals han d’elaborar un programa d’actuació que ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme en cada legislatura en l’àmbit de les seves competències. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que es tracta d’un document obert que s’anirà modificant i ampliant en funció de les noves línies de subvenció, els nous projectes que es puguin dur a terme i les propostes i necessitats del territori.

El PAC es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CiU, el PSC i el PP i amb l’abstenció de la resta de grups, ERC, la CUP-PA i Entesa, que van anunciar que farien arribar propostes d’ampliació i millora en els àmbits de mobilitat, estalvi energètic, promoció econòmica i organització territorial, entre d’altres. El PAC de l’Alt Penedès es pot consultar ja al taulell d’anuncis de la Seu electrònica del Consell Comarcal

 

 

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit. Ramon Carbó, vicepresident 3r i president de l’Àrea, va explicar que calia fer la modificació per poder fer front al pagament de les despeses derivades de la recuperació del 25% restant de la paga extraordinària de 2012 i de l’1% d’increment salarial previst per al 2016. També calia incorporar majors ingressos de la Generalitat i la Diputació en diverses partides. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, els PSC i el PP; els vots en contra del grup d’Entesa i l’abstenció d’ERC i la CUP-PA.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era un expedient de compatibilitat del personal al servei del CCAP, que es va denegar amb els vots de CiU, el PSC i el PP, i l’abstenció d’ERC, la CUP-PA i Entesa, per incompliment de les limitacions legals.

La darrera proposta de l’Àrea era l’aprovació de l’abonament als treballadors del Consell Comarcal del 25% restant dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 2012 i l’aprovació de l’increment global de l’1% de les seves retribucions durant el 2016. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el torn d’informacions de la Presidència. Francesc Olivella va explicar la reunió mantinguda el 7 d’abril amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull. En aquella trobada el president del Consell Comarcal va demanar que la Generalitat iniciés el Pla Director Urbanístic d’Enoturisme de Catalunya, compromès l’any 2015, que, entre d’altres, ha de permetre protegir els elements d’interès enoturístic del territori i regular l’edificació de nous espais dedicats a activitats enoturístiques. El president del Consell Comarcal també va demanar al conseller que la Generalitat es faci càrrec del manteniment i la millora dels vials de servei per a vehicles agrícoles de la C-15 i que des de la Generalitat es pressioni el Ministeri de Foment perquè acabi les obres de la variant de Vallirana. Finalment, van acordar una data per presentar públicament els treballs del Pla Territorial Parcial del Penedès i obrir-lo a la participació ciutadana: l’estiu de 2016.

El Ple del Consell Comarcal va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 17 de maig de 2016

Destaquem