Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE 2018

El Ple també va aprovar el pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès i la Carta de Serveis del Consell Comarcal

El dijous 14 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de les dues actes de les sessions anteriors (motivades pel relleu en la Presidència del Consell Comarcal), va prendre possessió del càrrec de conseller Cèsar Herràiz, regidor del PDeCAT a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.

 

 

Tot seguit es van presentar les 3 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda; la primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 11 del pressupost de 2017. Ramon Carbó, president de l’Àrea, va exposar que calia suplementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos, per valor de 25.000 €, en concepte de subvencions de la Generalitat per a programes d’ocupació juvenil i aportacions dels ajuntaments per a la gestió del projecte europeu FEDER Penedès 360º. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció del grup de la CUP-PA.

 

 

La segon proposta era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, corresponents a l’exercici 2018, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ramon Carbó va explicar que d’un pressupost de 7,3M €, 6,4M € són finalistes (prop del 90% del ingressos) i que el pressupost que es porta a aprovació a final d’any sempre reflecteix els ingressos consolidats, per la qual cosa es consignen partides de 10 € per a projectes pendents de subvenció. També va destacar els creixements del capítol I (que contempla l’increment salarial d’un 2%), de les partides d’Ensenyament (que permetran incrementar el nombre i l’import de les beques de menjador) i de les partides de Serveis Socials (per oferir una millor atenció a la ciutadania).

Pel que fa al pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Ramon Carbó va dir que s’ha incrementat en 27.000 € com a conseqüència de les noves aportacions dels ajuntaments que s’han incorporat recentment com a socis al Consorci. Ambdós pressupostos es van aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-CP i el PP; l’abstenció d’ERC i els vots en contra dels grups de la CUP-PA i Entesa.

Tot seguit va començar el debat de la darrera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: l’aprovació inicial de la Carta de Serveis del Consell Comarcal. La Carta de Serveis explica de forma sintètica quins serveis presta directament el Consell Comarcal a la ciutadania, les entitats, els ajuntaments i les empreses de l’Alt Penedès; també informa de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat en la prestació de cada servei, els drets i deures dels usuaris i si el servei té algun cost o és gratuït per als usuaris. Ramon Carbó va dir que amb l’aprovació de la Carta de Serveis el Consell Comarcal fa un nou pas endavant cap al model de Bon Govern recollit per la Llei de Transparència. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 18 de desembre de 2017

 

Destaquem