Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE 2019

El Ple també va aprovar el pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès

 

 

El dijous 13 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de les dues actes de les sessions anteriors (motivades per la celebració d’un Ple extraordinari), es va portar a debat l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, corresponents a l’exercici 2019, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ramon Carbó, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va exposar que calia suplementar algunes partides del va explicar que d’un pressupost de 7,8M €, el 93,6% del ingressos són finalistes, però malgrat això s’ha incrementat un 7% respecte del pressupost de 2018 aprovat a les mateixes dates. “D’aquest 7% d’increment, un 4% es destinarà a partides d’Ensenyament (transport escolar i beques de menjador) i a partides de Benestar Social (ajuts d’emergència social). El 3% d’increment restant es reservarà per a despeses de personal: es regularitzaran llocs de treball de personal interí, es crearan 6 noves places a la plantilla i s’incrementaran els salaris del personal si així ho estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019”. Ramon Carbó també va avançar que “el pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2018 es tancarà força bé”.

 

 

Carbó també va explicar que el pressupost que es porta a aprovació a final d’any sempre reflecteix els ingressos consolidats, per la qual cosa es consignen partides de 10 € o 20 € per a projectes pendents de subvenció o pendents de la signatura de convenis. Aquestes partides poden fer que el pressupost inicial augmenti significativament.

Pel que fa al pressupost del Consorci de Promoció Turística del Penedès, el president del Consorci, Sergi Vallès, va dir que “s’ha incrementat en 5.000 € aproximadament com a conseqüència de la incorporació de nous consorciats” i que aquest d’increment es destinarà a despeses de personal. També va explicar que al llarg de 2018 el pressupost aprovat inicialment s’ha doblat per les subvencions rebudes.

El pressupost consolidat (Consell Comarcal de l’Alt Penedès més Consorci de Promoció Turística del Penedès) es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP-PA, Entesa i el PP.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2018
 

Destaquem