Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022

El Ple també va aprovar per unanimitat una moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

El dijous 9 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de consellera Montserrat Romagosa, regidora d’En Comú Guanyem Penedès a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Tot seguit es van presentar 2 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’última modificació de crèdit del pressupost de 2021. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al programa “Treball i Formació” per a majors de 45 anys i dones en situació de vulnerabilitat social o víctimes de violència de gènere, i calia també suplementar el crèdit de les partides d’ajuts de menjador i de la gestió d’un els projectes FEDER.

La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya, el PSC-CP, ERC i ECGP, i amb l’abstenció de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de corresponents a l’exercici 2022, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Carles Morgades va explicar que “hem pogut respectar gairebé el 100% de les propostes de cada àrea. (...) El pressupost d’ingressos i despeses del Consell Comarcal augmenta en 960.000 € respecte del pressupost de l’any passat. Els majors ingressos provenen de les aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i les quotes dels ajuntaments per la prestació de serveis. Els increments de les despeses corresponen a les partides de beques de menjador, Serveis Socials bàsics, prestació de serveis als ajuntaments en Arquitectura i Enginyeria, gestió del projecte del Camí del Riu i Escola de Música de l’Alt Penedès”.

D’altra banda, el pressupost d’ingressos i despeses del Consorci de Promoció Turística del Penedès també augmenta en 33.000 € respecte de l’exercici anterior, perquè s’han recuperat les quotes precovid dels consorciats.

El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball es van aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP i ECGP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació va començar el debat d’una moció presentada per l’Equip de Govern per indicar les altimetries als ports de muntanya de l’Alt Penedès i millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres. La moció proposava donar suport a la iniciativa de la Diputació de Barcelona de foment del cicloturisme en carretera com a pràctica per millorar la salut i fomentar el turisme de proximitat. La iniciativa preveu la instal·lació, en coordinació amb els consells comarcals, d’altimetries al principi, al final i a cada quilòmetre dels ports de muntanya de les carreteres de titularitat de la Diputació; la instal·lació de senyals de trànsit i altres elements de seguretat viària, i la realització de campanyes d’educació vial per a la bona convivència entre bicicletes i vehicles de motor.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar “a l’Alt Penedès és molt important la pràctica d’aquest esport... i el ciclisme i el turisme ens aporten molta vitalitat. Per això és important que donem suport a la iniciativa de la Diputació”.

La segona moció, presentada pel grup comarcal de Junts, donava suport al model d’escola i a la llengua catalana. Jordi Torné, portaveu de Junts, va llegir els acords que fan una crida a la mobilització per defensar el model educatiu català i insta el Govern espanyol a respectar el Pacte Nacional per la Llengua, avalat per una àmplia majoria parlamentària. La moció recorda que el català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’Estat espanyol que actualment compta amb el recolzament dels tribunals.

Pel que fa al model d’escola catalana, defineix aquest model com un consens social compartit per un ampli ventall de la societat catalana, que ha contribuït a la cohesió, la progressió social i la igualtat d’oportunitats.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va afirmar que “no s’ha de fer política a l’escola, però si defensar un model d’immersió que és un model d’èxit”.  I Albert Tort, vicepresident del Consell Comarcal i conseller d’Ensenyament, va recordar que “la immersió lingüística vol dir que al final de l’etapa educativa els alumnes dominin el català i el castellà”.

Ambdues mocions es van aprovar per unanimitat.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 13 de desembre de 2021

Imatges relacionades

Destaquem