Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

El Ple també va aprovar els nomenaments de representants en òrgans col·legiats externs

 

El dijous 18 de gener es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va començar el debat d’una proposta per a la determinació de la nova presidència de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, que fins ara l’ostentava el president del Consell Comarcal i que a partir d’ara l’ocuparà el vicepresident primer, Lluís Valls. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i l’abstenció del grup d’ERC.

 

 

Tot seguit es va presentar una proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda: el nomenament de representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs (la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona i el grup de treball per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès, de la Generalitat de Catalunya; les fundacions l’Espiga, Mas Albornà, Pro Penedès i Vinseum i l’empresa pública d’acció social SUMAR). Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que el representant era l’expresident Francesc Olivella i que calia actualitzar la representació a nom del nou president del Consell Comarcal, Xavier Lluch. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC-CP, la CUP-PA, Entesa i el PP, i l’abstenció d’ERC.

A continuació va començar el debat de la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: l’aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del Consell Comarcal, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va informar que el reglament s’havia elaborat a partir de la proposta de les tècniques de l’Àrea del Consell Comarcal i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i era coherent amb els criteris de valoració tècnica social que aplica el Consell Comarcal. El reglament estableix criteris de valoració per a l’atorgament de les prestacions que atorga el Consell Comarcal per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i les famílies; però també té un segon objectiu, a mitjà i llarg termini, que és incidir en la consecució de l’autonomia personal d’aquestes persones i famílies i afavorir la seva inclusió social.

Bosch va dir que “Aquest reglament dona compliment a la Llei de Transparència, perquè fa públics els criteris d’atorgament de les prestacions socials (ajuts per a alimentació, higiene, roba o calçat; manteniment de l’habitatge habitual; manteniment de la salut i per atenció sanitària; desplaçaments habituals per necessitats formatives, d’atenció sanitària o d’inclusió social; atenció a infants, i altres prestacions per atendre situacions d’urgent i greu necessitat vinculades als plans d’intervenció social). El reglament té en compte majoritàriament criteris objectius de caràcter econòmic (70% del pes total), però deixa un marge (30%) als criteris discrecionals del personal tècnic de Serveis Socials del Consell Comarcal per a situacions excepcionals de risc i vulnerabilitat social”.

 

 

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. La sessió va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 23 de gener de 2018

Destaquem