Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL REGLAMENT DEL REGISTRE COMARCAL DE CONTRACTES D’ARRENDAMENTS D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA

El plenari també va aprovar la integració al Consorci Localret

El dijous 9 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior es va ratificar el decret de la Presidència de nomenament de les persones membres de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldies. Aquest òrgan estarà format pels alcaldes de Santa Fe del Penedès, Sant Quintí de Mediona, Torrelles de Foix, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Cugat Sesgarrigues i Pontons, i per les alcaldesses de Sant Martí Sarroca, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos.

El decret es va ratificar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP

Dins l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat es van debatre dues propostes. La primera, aprovar la contraprestació anual pels serveis de caràcter general del catàleg de serveis de l’empresa pública SUMAR - Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, durant l’exercici 2024. Els serveis de caràcter general es determinen en funció de la població resident en l’àmbit territorial de cada administració sòcia de SUMAR.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que SUMAR, a més de serveis de caràcter general, presta el Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència i el Servei de Dinamitzadores de la Gent Gran de l’Alt Penedès.

La contraprestació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta era de l’Àrea d’Atenció a les Persones i Igualtat era l’aprovació del Reglament del registre comarcal de contractes d’arrendaments d’habitatges de primera residència.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, i Sònia Poch, consellera comarcal d’Habitatge, van explicar que es tracta d’un registre voluntari de contractes d’arrendament adreçat a persones arrendadores i  persones arrendatàries d’habitatges de l’Alt Penedès.

Atès que la normativa que regula els arrendaments pateix canvis i modificacions molt sovint, és ambigua i es complementa amb normativa accessòria, és molt difícil que les persones interessades coneguin els seus drets i deures. Aquesta manca d’informació pot comportar incompliments legals o administratius, pèrdua injustificada de l’habitatge, pujades de les rendes o limitacions en la durada dels contractes, al marge de la normativa vigent.

Bosch i Poch van explicar que l’objectiu d’aquest Registre de contractes d’arrendament és, bàsicament, poder fer una prevenció activa per evitar, rectificar o solucionar, problemes relacionats amb l’habitatge.

El Reglament del registre comarcal de contractes d’arrendaments d’habitatges de primera residència es va aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre tres propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9 del pressupost de 2023.

Ton Amat, president de l’Àrea, va afirmar que “és una modificació molt important, perquè hem d’incorporar al pressupost del Consell Comarcal una subvenció Next Generation per a un projecte d’atenció a les persones grans per un import de més de 900.000 €, i transferències dels ajuntaments per a la gestió del Servei Comarcal de Joventut”.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta d’aquesta Àrea era l’aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals del Consell Comarcal: la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials; la taxa de serveis generals i expedició de documents; el preu públic per la prestació puntual de serveis d’assessorament i assistència tècnica en matèria d’arquitectura i urbanisme, informàtica i comunicacions, gestió documental i administració electrònica; el preu públic per  la prestació de serveis d’informàtica i telecomunicacions; el preu públic per la prestació d’activitats i serveis de Joventut; el preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària a les persones en situació de dependència, i el preu públic per la utilització de les carpes del Consell Comarcal per part dels ajuntaments.

Ton Amat va justificar els increments per sobre de l’IPC: el preu per la prestació puntual de serveis tècnics, perquè aquests serveis esporàdics han de tenir un cost superior al dels convenis de prestació continuada de serveis tècnics i perquè els preus es mantindran fins al final de la legislatura (tal com es va fer durant la legislatura anterior), i el preu públic per la utilització de les carpes per part dels ajuntaments, perquè s’han comprat noves carpes, s’han reparats les existents i s’ha fet un nou contracte amb l’empresa que s’encarrega del seu emmagatzematge, manteniment, transport, muntatge i desmuntatge.

La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal i el PSC-CP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC, la CUP i el PP.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era aprovar l’adhesió del Consell Comarcal al Consorci Localret i els seus estatuts, juntament amb el conveni de col·laboració per a la integració de la corporació com a membre de ple dret d’aquest consorci.

Ton Amat va explicar que el Consorci té una central de compres especialitzada en noves tecnologies i administració electrònica i que, per tal de poder acollir-se a aquest servei, calia ser membre del Consorci.

L’adhesió i el conveni per a la integració a Localret es van aprovar per unanimitat.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació: les declaracions com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del Molí de Cal Ton del Pere i del Molí de Cal Xerta, al municipi de Sant Pere de Riudebitlles.

Jaume Bertran, conseller comarcal de Cultura, va explicar que es tractava de “construccions del segle XVIII, època en què es van construir la majoria de molins paperers de la conca del Riudebitlles. El Molí de Cal Forn del Pere va estar en funcionament fins al 1967; actualment no té cap ús i el seu interior està en molt mal estat. El Molí de Cal Xerta va estar en funcionament fins al 1956 i, gràcies a nombroses intervencions, actualment és un espai de reunió i Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles.

Ambdós molins formen part del projecte del Camí del Riu i contenen maquinària original i elements constructius que cal preservar”. Els BCIL permetran protegir l’edificació principal i el seu contingut i també un perímetre de 25 metres al seu voltant per protegir la resclosa, el rec i la bassa i per evitar la construcció d’altres edificis.

Les declaracions de BCIL es van aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i abans de l’inici de la fase de control, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, una moció d’adhesió al manifest unitari de la Generalitat, les quatre diputacions i les entitats municipalistes, amb motiu de la celebració, el 25N, del Dia internacional per a l’erradicació de la violència ver les dones.

Albert Tort, vicepresident i portaveu del Govern, va defensar la moció que reconeix el canvi de mentalitat que ha estat necessari fins a arribar a responsabilitzar els agressors en comptes de culpabilitzar les víctimes; reconeix el paper que la lluita feminista ha tingut per fer possible aquest canvi, i referma el compromís de les administracions dedicant recursos i esforços per erradicar les violències masclistes.

L’adhesió al manifest es va aprovar per unanimitat.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, els grup comarcals d’ERC-Acord Municipal i la CUP van presentar la moció d’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua i per l’impuls de l’ús social del català. Aquesta moció va ser defensada per la consellera Marta Castellví, del grup d’ERC, i proposa l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua i un seguit de mesures per contribuir a revertir la situació del català.

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del grup del PP.

El grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal també va presentar una segona moció de rebuig a la MAT Valmuel-Begues, que va defensar el portaveu del grup, Pere Sàbat. La moció defensa un model energètic català de proximitat, descentralitzat i desnuclearitzat i demana un seguit de mesures polítiques al Govern de l’Estat, la Generalitat i el Parlament de Catalunya, per evitar la construcció de la MAT.

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 13 de novembre de 2023

Imatges relacionades

Destaquem