Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA LES BASES PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

D’acord amb les noves bases, no computen com a ingressos de la unitat familiar les prestacions econòmiques d’urgència social, i s’estableixen dos tipus d’ajuts: el 50 i el 100% del cost del servei.

 

El dijous 14 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec el nou conseller de la CUP-PA Jordi Salguero, regidor de Santa Margarida i els Monjos.

Tot seguit es van debatre quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Ramon Carbó, vicepresident 3r i president de l’Àrea, va explicar que els pressupostos es tanquen amb un excés de finançament afectat de 1.950.000 € i 22.780 € respectivament, i un romanent de Tresoreria de 330.000 € i 24.500 €. “Han estat pressupostos basats en la contenció i s’han tancat complint amb tots els requisits de la Llei d’estabilitat pressupostària”.

 

 

La segona proposta era l’autorització de compatibilitat d’una treballadora del Consell Comarcal, que es va aprovar amb el vot a favor de CiU, el PSC-CP, ERC i el PP, i l’abstenció d’Entesa i la CUP-PA.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era el nomenament de nous representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs. El conseller comarcal d’Agricultura, Pere Soler, va ser nomenat representant a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès-Garraf i al Consell Coordinador del Parc Natural del Garraf, i el vicepresident 4t i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va ser nomenat representant del Consell Comarcal al Comitè Comarcal de la Creu Roja a l’Alt Penedès. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC, Entesa i el PP, i amb l’abstenció d’ERC i la CUP-PA.

La darrera proposta de l’Àrea era la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes: l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, substituirà l’alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia, Maria Rosell, en aquesta comissió. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, el PSC, ERC i el PP, i amb l’abstenció d’Entesa i la CUP-PA.

Finalitzades les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda va començar el debat d’una única proposta de l’Àrea de Plans Tranversals: la ratificació de l’acord de la junta de Govern d’aprovació de les bases que regularan l’atorgament d’ajuts individuals de menjadors als alumnes d’ensenyaments obligatoris, alumnes de segon cicle d’educació infantil i alumnes de centres d’educació especial sufragats amb fons públics. Xavier Lluch, vicepresident 2n i president de l’Àrea, va explicar que “les bases s’elaboren d’acord amb els criteris i barems que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Les diferències més destacades respecte de cursos anteriors és que no s’atorgaran ajuts inferiors al 50% (seran del 50% o del 100%), perquè en molts casos no s’acabaven d’utilitzar per part dels beneficiaris, i que les prestacions econòmiques d’urgència social no computaran com a ingressos de la unitat familiar a l’hora d’aplicar els barems en base als quals s’atorguen els ajuts”. L’acord es va ratificar amb els vots a favor de CiU, el PSC, ERC i el PP, l’abstenció dels consellers d’Entesa i el vot en contra de la CUP-PA.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de les mocions; en aquest cas, dues mocions de suport a les candidatures per a la Creu de Sant Jordi de dues entitats de la comarca que han celebrat el seu 50è aniversari. La primera moció, en suport de la candidatura presentada per la Coral l’Espinguet, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups; la segona moció, en suport de la candidatura presentada per l’Acadèmia Tastavins, que va ser aprovada amb el vot en contra de la CUP-PA i el vot a favor de la resta de grups.

El Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 20 d’abril de 2016
 

Destaquem